Регионална библиотека "Христо Ботев"

Работно време

  • Array
    Работно време с читатели: Понеделник – петък: 9.00 – 18.00 ч. * Събота: 9.00 – 14.00 ч. ** Неделя: почивен ден * За отделите „Заемна за дома“, „Обща читалня“ и Детски отдел ** За отделите „Заемна за дома“ и „Обща читалня“ Работно време с читатели: Пон

Координати

Бърза връзка

Информация

Регионална библиотека „Хр. Ботев” гр. Враца е основна библиотека за община Враца и с регионални функции за библиотеките от Врачанска област по смисъла на чл. 9 от Закона за закрила и  развитие на библиотеките и Постановление № 153 / 28.07.2000 година, създадена  през 1954 година.
   Основните й дейности са свързани с правилното комплектуване на библиотечните фондове, осъществяване на библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване  на  всички ползватели , извършване на събирателска и популяризаторска дейност в областта на краезнанието, издаване на книги и други материали с краеведски и общ характер, организиране на културни и образователни инициативи, извършване на координационна, квалификационна и експертно- консултантска  помощ за общодостъпните библиотеки от област Враца.
   Библиотечният  й фонд  включва 245 876 библиотечни документи- книги, периодика, графични, картографски и нотни издания, CD, DVD и други носители на информация от всички отрасли  на знанието. Ежегодно комплектува от 4000 до 5000 нови документи, регистрира   около 4000 ползватели, за които е осигурено диференцирано обслужване по възрасти и видове носители на информация, 60000 посещения, 130 000 заети библиотечни документи и абонамент от 145 периодични издания.
   Дейността на библиотеката е организирана в 8 обслужващи отдела-„Заемна за дома”, „Детски отдел”, Читалня „Хуманитарни,точни и приложни науки”, читалня „Текуща периодика”,”Изкуство”, „Краезнание” , „Справочно-библиографско и информационно обслужване” и филиал в ж.к. „Дъбника” и 3 други отдели- „Методичен”, „Автоматизация” и  „Комплектуване, обработка и каталогизация”.
   Особено ползотворна  в последните няколко години е издателската дейност на библиотеката с книгите от поредицата  „Роден край”: „Крал баир”, „Кавал ли свири, мома ли пее”, „Ой Коледо,мой Коледо”, „Мъдри думи”, „Цветница, Лазаре и Великден”, „Гергъовден във Врачанско”, „От Дунав до Балкана”, „Мара Врачанка” и „Празничен народен календар”-сборници с фолклорни текстове и материали, свързани с бита, вярванията, обредите и обичаите на хората от Врачанския край. Под печат е и последната десета книга „Ботъов си поведе белите комити:Христо Ботев в народната памет”.Интерес представлява и издаденият сборник „Европейски език”.
   Библиотеката е организатор и на провежданите ежегодни краеведски конференции на тема „Историята на родния край-послание към бъдещето”, на регионалния краеведски конкурс „Опознай миналото , за да  живееш в бъдещето”, на срещи с творци,на тематични викторини и на много други дейности и инициативи.
   Регионална библиотека „Хр. Ботев” гр. Враца все повече се утвърждава и като съвременен информационен център, в който се ползва информационен масив от собствени и чужди  бази данни и е осигурен достъп до Интернет.Осигурен е интернет достъп  до  електронните каталози  на библиотеката. Разполага със 17 автоматизирани работни места и 11 автоматизирани читателски места  в обслужващите отдели и в компютърната зала.
   Всички обслужващи отдели са с работно време за читатели :  сутрин от 9 до 12  и след обяд  от 13 до 17 часа. Заемният отдел работи след обяд до 18 часа, а в съботния ден обслужва  Читалня „Хуманитарни, точни и приложни науки” и „Заемна за дома”.


Галерия