Драматично-куклен театър

Работно време

  • Array
    Понеделник - от 14.00 ч. 19.00 ч. Вторник до петък - от 10.00 ч. до 13.00 ч. и от 14.00 ч. до 19.00 ч.

Координати

Бърза връзка

Информация

 Драматично-куклен театър е създаден през 1938 година. Има собствена сграда с голям салон – 748 места, камерна зала със 120 места, куклена зала с 80 места и балетна зала с 80 места. Ежегодно Драматично-кукленият театър е домакин на Националния фестивал на малките театрални форми /НФМТФ/, който се провежда от 16 до 21 май.


Галерия