Проект „CONURBANT"

„CONURBANT - Всеобхватен мрежови подход за включване на европейските агломерации и други обширни области в участие в "Спогодбата на кметовете”, Договор за безвъзмездна помощ № IEE/10/380/SI2.589427 от 10.05.2011г.

Официален сайт на проекта: http://www.conurbant.eu/