Уведомления и заповеди по НУРУРОЖ

22.02.2023 г.

Заповед № 243/13.02.2023 г.
Приложение №1 СПИСЪК № 1 НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАРТОТЕКА ПО РЕДА НА НУРУРОЖ – 2022 г. – картотекирани
Приложение №2 СПИСЪК № 2 НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАРТОТЕКА ПО РЕДА НА НУРУРОЖ – 2022 г. – отпаднали

 

09.02.2022 г.

Заповед № 185/08.02.2022 г.
Приложение: Списък на заявления за картотека по реда на НУРУРОЖ м.01.2022 г. - картотекирани + отпаднали

 

14.01.2022 г.

Заповед № 36/10.01.2022 г.
Приложение: Списък на заявления за картотека по реда на НУРУРОЖ м.12.2021 г. - картотекирани + отпаднали

 

13.04.2021 г.

Заповед № 520/12.04.2021 г.
Заповед № 1998/13.11.2019 г.
Приложение №1 СПИСЪК № 1 НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАРТОТЕКА ПО РЕДА НА НУРУРОЖ – 2019 г. – картотекирани
Приложение №2 СПИСЪК № 2 НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАРТОТЕКА ПО РЕДА НА НУРУРОЖ – 2019 г. – отпаднали

 

05.02.2021 г.

Заповед № 179/02.02.2021 г. за включени и отпаднали от картотека лица, подали заявления за картотекиране
Приложение № 1    Списък на заявления за картотека по реда на НУРУРОЖ – картотекирани
Приложение № 2    Списък на заявления за картотека по реда на НУРУРОЖ – отпаднали

Заповед № 180/02.02.2021 г. за отпаднали от картотека лица, включени в списъка за настаняване през 2020 г.
Приложение № 1    Списък на отпадналите лица, включени в списъка за настаняване през 2020 г.
 

 31.01.2020 г.   Заповед № 206/30.01.2020 г. ЗА ОТПАДАНЕ НА КАРТОТЕКИ

                           Приложение № 1 СПИСЪК на отпадналите лица от картотека за настаняване под наем в общински жилища - 2019 г. на основание чл. 13, ал. 1 от наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища

 

26.02.2020г. ЗАПОВЕД №347/25.02.2020 г.  ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В  КАРТОТЕКИ
26.02.2020г. Списък на заявления за картотека по реда на НУРУРОЖ - 2020 г.
26.02.2020г. Списък на заявления за картотека по реда на НУРУРОЖ - 2020 г. -Отпаднали.

 

Дата

 

Текст

16.12.2022   Уведомление изх. № 9100-1674/10.11.2022 г. – С. К. Николов и А. К. Янчева
17.08.2022   Заповед № 1149/15.07.2022 г. Д. Ц. КОСТОВА
17.08.2022   Уведомление № 9400-0-9376/15.07.2022 г. М. Х. ЙОСИФОВА
06.07.2022   Заповед № 920/09.06.2022 г. И. Х. Николова
06.07.2022   Уведомление № 9400-0-7574/09.06.2022 г. М. Т. Димова
06.07.2022   Заповед № 929/10.06.2022 г. В. К. Дамянова
20.06.2022   Заповед № 822/20.05.2022 г. Н. И. Николов
14.04.2022   Уведомление № 9400-0-2696/02.03.2022 г. В. К. Дамянова
14.04.2022   Уведомление № 9400-0-2023/16.02.2022 г. М. В. Георгиева
14.04.2022   Уведомление № 9400-0-2416/24.02.2022 г. М. Н. Йосифова
14.04.2022   Уведомление № 9400-0-2021/16.02.2022 г. Д. Ц. Костова
14.04.2022   Уведомление № 9400-0-2956/09.03.2022 г. Л. И. Георгиева
14.04.2022   Уведомление № 9400-0-2954/09.03.2022 г. Н. И. Николов
15.03.2022   Заповед № 342/02.03.2022 г. С. В. Димитрова
04.03.2022   Уведомление № 9400-0-1680/10.12.2021 г. Д. П. Стаменов
04.03.2022   Уведомление № 9400-0-16930/14.12.2021 г. П. В. Митева
04.03.2022   Уведомление № 9400-0-16929/14.12.2021 г. В. Х. Ненчев
04.03.2022   Уведомление № 9400-0-1069/24.01.2022 г. Б. Х. Борисова
26.11.2021   Уведомление № 9400-0-14751/27.10.2021 г. П. Г. Емилова
26.11.2021   Заповед № 1510/14.10.2021 г. В. К. Дамянова
04.11.2021   Заповед № 1626/02.11.2021 г. С. В. Г.
21.10.2021   Уведомление № 9400-0-12998/23.09.2021 г. С. В. Горанов
15.10.2021   Уведомление изх. № 9400-0-13877/11.10.2021 г. Д.Т.С.
15.10.2021   Уведомление изх. № 9400-0-13878/11.10.2021 г. Т.Д.С.
17.09.2021   Уведомление изх. № 9400-0-12675/16.09.2021 г. Н.И.А.
25.08.2021   Заповед № 1207/24.08.2021 г. Х. В. Христова
24.08.2021   Заповед № 1101/22.07.2021 г. В. Г. Цветкова
22.07.2021   Заповед № 1085/20.07.2021 г. П. Н. Шибилов
14.07.2021   Уведомление № 9400-0-9106/12.07.2021 г. П. Н. Шибилов
14.07.2021   Уведомление № 9400-0-9105/12.07.2021 г. С. В. Горанов
21.06.2021   Заповед № 881/17.06.2021 г. Н.К.Николова
19.05.2021   Уведомление изх. № 9400-0-6269/18.05.2021 г. А. В. Младенов
19.05.2021   Заповед № 684/18.05.2021 г. Т. Д. Симеонова
19.05.2021   Заповед № 682/18.05.2021 г. Д. Т. Симеонова
17.05.2021   Заповед № 587/26.04.2021 г. П. Н. Шибилов
11.05.2021   Заповед № 629/10.05.2021 г. Р. Г. Митева
11.05.2021   Уведомление № 9400-0-3259/1//12.04.2021 г. М. Х. Игнатова
07.05.2021   Заповед № 626/07.05.2021 г. Б.М.Г.
26.04.2021   Уведомление изх. № 9400-0-5237/26.04.2021 г. И.А.М.
26.04.2021   Заповед № 585/26.04.2021 г. П.И.С.
12.04.2021   Уведомление изх. № 9400-0-3382/15.03.2021 г. Р.Г.М.
12.04.2021   Уведомление изх. № 9400-0-12337/05.10.2020 г. П.Н.Ш.
02.04.2021   Уведомление изх. № 9400-0-3381/15.03.2021 г. Х.В.Х.
25.02.2021   Уведомление изх. № 9400-0-1012/22.01.2021 г. Х.В.Х.
05.02.2021   Уведомление № 9400-0-547/13.01.2021 г. М.П.Г.
05.02.2021   Заповед № 37/06.01.2021 г. Н.К.Н.
05.02.2021   Заповед № 187/03.02.2021 г. Г.К.Г.
21.01.2021   Заповед № 99/19.01.2021 г. А.Т.Г.
21.01.2021   Заповед № 2181/14.12.2020 г. Р.Г.М.
04.01.2021   Уведомление изх. № 9400-0-14846/30.11.2020 г. Д.П.С.
04.01.2021   Уведомление изх. № 9400-0-14841/30.11.2020 г. П.И.С.
04.01.2021   Уведомление изх. № 9400-0-14897/01.12.2020 г. С.К.М.
04.01.2021   Уведомление изх. № 9400-0-14854/30.11.2020 г. В.И.А.
04.01.2021   Уведомление изх. № 9400-0-14840/30.11.2020 г. М.Д.Ц.
04.01.2021   Уведомление изх. № 9400-0-14895/01.12.2020 г. С.В.Д.
04.01.2021   Уведомление изх. № 9400-0-14844/30.11.2020 г. Т.Л.И.
04.01.2021   Уведомление изх. № 9400-0-14898/01.12.2020 г. В.И.В.
04.01.2021   Уведомление изх. № 9400-0-14850/30.11.2020 г. Х.В.Х.
27.11.2020   Заповед изх. № 2088/25.11.2020 г. Р.Д.Г., П.Й.И., Б.Й.И, Н.Б.Й.
19.11.2020   Уведомление изх. № 9400-0-14376/17.11.2020 г. Ю.С.Д.
19.11.2020   Уведомление изх. № 9400-0-14380/17.11.2020 г. Т.М.Г.
19.11.2020   Уведомление изх. № 9400-0-14372/17.11.2020 г. Г.М.М.
19.11.2020   Уведомление изх. № 9400-0-14373/17.11.2020 г. И.Г.Б.
19.11.2020   Уведомление изх. № 9400-0-14371/17.11.2020 г. С.А.И.
19.11.2020   Уведомление изх. № 9400-0-14368/17.11.2020 г. Б.А.Б.
19.11.2020   Уведомление изх. № 9400-0-14382/17.11.2020 г. Г.Й.М.
19.11.2020   Уведомление изх. № 9400-0-14381/17.11.2020 г. Й.С.С.
19.11.2020   Уведомление изх. № 9400-0-14387/17.11.2020 г. Б.В.Й.
19.11.2020   Уведомление изх. № 9400-0-14384/17.11.2020 г. М.А.М.
19.11.2020   Уведомление изх. № 9400-0-14392/17.11.2020 г. Т.И.А.
19.11.2020   Уведомление изх. № 9400-0-14391/17.11.2020 г. И.Б.И.
19.11.2020   Уведомление изх. № 9400-0-14389/17.11.2020 г. Ц.Ц.Г.
22.10.2020   Уведомление изх. № 9400-0-13049/19.10.2020 г. И.Х.Н.
22.10.2020   Уведомление изх. № 9400-0-13043/19.10.2020 г. Г.В.А.
21.10.2020   Уведомление изх. № 9400-0-13046/19.10.2020 г. Н.К.Н.
21.10.2020   Уведомление изх. № 9400-0-13045/19.10.2020 г. Р.Г.А.
21.10.2020   Уведомление изх. № 9400-0-13062/19.10.2020 г. Р.В.Я.
21.10.2020   Уведомление изх. № 9400-0-13059/19.10.2020 г. Р.Г.М.
21.10.2020   Уведомление изх. № 9400-0-13048/19.10.2020 г. А.З.И.
21.10.2020   Уведомление изх. № 9400-0-13061/19.10.2020 г. Б.И.Б.
21.10.2020   Заповед изх. № 1862/19.10.2020 г. А.В.М.
16.10.2020   Уведомление изх. № 9400-0-12486/07.10.2020 г. Ц.Н.Ц.
09.10.2020   Уведомление изх. № 9400-0-12335/05.10.2020 г. М.С.М.
09.10.2020   Заповед изх. № 1798/08.10.2020 г. Д.В.Б.
09.10.2020   Уведомление изх. № 9400-0-12338/05.10.2020 г. М.С.А.
09.10.2020   Уведомление изх. № 9400-0-12340/05.10.2020 г. М.А.Г.
09.10.2020   Заповед изх. № 1799/08.10.2020 г. Г.Е.О.
09.10.2020   Заповед изх. № 1782/08.10.2020 г. П.Й.П.
21.09.2020   Уведомление изх. № 9400-0-11494/16.09.2020 г. Б.М.И.
21.09.2020   Уведомление изх. № 9400-0-11495/16.09.2020 г. В.Ц.Д.
21.09.2020   Уведомление изх. № 9400-0-11496/16.09.2020 г. М.В.Г.
18.09.2020   Заповед изх. № 1567/08.09.2020 г. М.П.Х.
09.09.2020   Уведомление изх. № 9400-0-10917/04.09.2020 г. К.П.Г.
09.09.2020   Уведомление изх. № 9400-0-10913/04.09.2020 г. Р.П.В.
09.09.2020   Уведомление изх. № 9400-0-10918/04.09.2020 г. Й.Т.П.
09.09.2020   Уведомление изх. № 9400-0-10920/04.09.2020 г. А.В.М.
09.09.2020   Уведомление изх. № 9400-0-10914/04.09.2020 г. К.Д.С.
02.09.2020   Уведомление изх. № 9400-0-10761/01.09.2020 г. Г.Б.С
02.09.2020   Уведомление изх. № 9400-0-10759/01.09.2020 г. И.А.М
02.09.2020   Уведомление изх. № 9400-0-10766/01.09.2020 г. В.Н.П
02.09.2020   Уведомление изх. № 9400-0-10762/01.09.2020 г. Н.И.А
02.09.2020   Заповед изх. № 1538/01.09.2020 г. А.И.К.
28.08.2020   Уведомление изх. № 9400-0-10490/26.08.2020 г. П.И.А
28.08.2020   Уведомление изх. № 9400-0-10493/26.08.2020 г. С.Б.Ц
28.08.2020   Уведомление изх. № 9400-0-10495/26.08.2020 г. Й.К.П
28.08.2020   Уведомление изх. № 9400-0-10496/26.08.2020 г. П.Й.П
24.08.2020   Уведомление изх. № 9400-0-10284/21.08.2020 г. А.Х.Н.
24.08.2020   Уведомление изх. № 9400-0-10285/21.08.2020 г. К.П.К.
24.08.2020   Уведомление изх. № 9400-0-10336/24.08.2020 г. Т.И.М.
24.08.2020   Заповед изх. № 1489/21.08.2020 г. Н.Л.М.
13.08.2020   Заповед изх. № 1448/12.08.2020 г. Г.К.Г.
28.07.2020   Заповед изх. № 1349/27.07.2020 г. Т.И.М
28.07.2020   Уведомление изх. № 9400-0-8807/27.07.2020 г. Ф.Д.К.
22.07.2020   Заповед изх. № 1327/21.07.2020 г. Г.К.Г.
10.07.2020   Уведомление изх. № 9400-0-7546/02.07.2020 г. С.К.Б.
10.07.2020   Уведомление изх. № 9400-0-6252(1)/08.07.2020 г. T.A.K.
09.07.2020   Уведомление изх. № 9400-0-5253(2)/02.07.2020 г. М.Д.А.
09.07.2020   Заповед изх. № 1243/02.07.2020 г. Л.Д.П.
09.07.2020   Заповед изх. № 1241/02.07.2020 г. Н.Д.В.
09.07.2020   Заповед изх. № 1240/02.07.2020 г. М.Б.З.
02.07.2020   Уведомление изх. № 9400-0-7304/26.06.2020 г. Р.Г.И.
02.07.2020   Уведомление изх. № 9400-0-1154(3)/26.06.2020 г. В.Б.И.
02.07.2020   Заповед изх. № 1185/26.06.2020 г. Н.П.Н.
23.06.2020   Уведомление изх. № 9400-0-6989/19.06.2020 г. М.К.Д.
23.06.2020   Уведомление изх. № 9400-0-6987/19.06.2020 г. Ц.А.Й.
23.06.2020   Уведомление изх. № 9400-0-6986/19.06.2020 г. Б.М.И.
23.06.2020   Уведомление изх. № 9400-0-6996/19.06.2020 г. Т.И.М.
23.06.2020   Уведомление изх. № 9400-0-6994/19.06.2020 г. Г.К.Г.
23.06.2020   Уведомление изх. № 9400-0-6988/19.06.2020 г. Е.С.П.
19.06.2020   Уведомление изх. № 9400-0-6848/17.06.2020 г. П.Т.С.
26.02.2020   Заповед изх. № 348/25.02.2020 г.  М.П.В.
17.02.2020   Уведомление  изх. № 9400-9/12.02.2020 г. -  И. В. И.
17.02.2020   Уведомление  изх. № 9400-11/12.02.2020 г. – В. Т. Г.
17.02.2020   Уведомление  изх. № 9400-12/12.02.2020 г. – И. М. В.
17.02.2020   Уведомление  изх. № 9400-10/12.02.2020 г. – М. Б. С.
17.02.2020   Уведомление  изх. № 9400-0-2179/12.02.2020 г. – Л. Ц. К
02.12.2019   Заповед изх. № 2012/15.11.2019 г. Й. Б. М.
02.12.2019   Заповед изх. № 2011/15.11.2019 г. П. Н. И.
22.11.2019   Заповед изх. № 1841/23.10.2019 г. С. А. М.
17.10.2019   Уведомление изх. № 9400-0-9824/17.07.2019 г. Д. С. М.
17.10.2019   Уведомление изх. № 9400-0-9826/17.07.2019 г. М. Д. Ц.
17.10.2019   Уведомление изх. № 9400-0-9773/17.07.2019 г. П. Т. С.
17.10.2019   Уведомление изх. № 9400-0-9796/17.07.2019 г. Ц. Т. З.
17.10.2019   Уведомление изх. № 9400-0-9790/17.07.2019 г. С. А. М.
17.10.2019   Уведомление изх. № 9400-0-9775/17.07.2019 г. П. И. А.
17.10.2019   Уведомление изх. № 9400-46/15.07.2019 г. Ц. М. М.
16.10.2019   Заповед изх. № 1330/14.08.2019 г. Милен Петров Христов
20.09.2019   Заповед изх. № 1337/15.08.2019 г. Ваня Тодорова Георгиева
20.09.2019   Заповед изх. № 1367/15.08.2019 г. Люба Цветанова Костадинова
20.09.2019   Заповед изх. № 1331/14.08.2019 г. Таня Ангелинова Велкова
20.09.2019   Заповед изх. № 1335/15.08.2019 г. Мария Бойкова Спасова
20.09.2019   Уведомление изх. № 9400-0-11769/22.08.2019 г. Цветелина Светославова Дуранкева
05.09.2019   Уведомление изх. № 9400-107/05.09.2019 г. Малина Цветанова Лимонова
26.08.2019   Уведомление изх. № 9400-0-3445(3)/08.05.2019 г. Марияна Борисова Зулянска
26.08.2019   Уведомление изх. № 9400-0-11553/20.08.2019 г. Йонко Боянов Милков
26.08.2019   Уведомление изх. № 9400-0-9824/17.07.2019 г. Диана Събева Маркова
05.07.2019   Уведомление изх. № 9400-0-7507/03.06.2019 г. Таня Ангелинова Велкова
13.05.2019   Уведомление изх. № 9400-0-5240/11.04.2019 г. Любка Симеонова Симеонова
10.05.2019   Уведомление изх. № 9400-0-5239/11.04.2019 г. Цветелина Милчева Макавеева
10.05.2019   Заповед изх. № 631/11.04.2019 г. Йонко Боянов Милков

25.09.2015 г.   Заповед изх. № 1441/25.09.2015г. ЗА ОТПАДАНЕ НА КАРТОТЕКИ

                           Списък на отпадналите лица от картотека за настаняване под наем в общински жилища - 2018 г. на основание, чл. 13, ал. 1 от Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища.

Дата

 

Текст

05.07.2019   Уведомление изх. № 9400-0-7507/03.06.2019 г. Таня Ангелинова Велкова
13.05.2019   Уведомление изх. № 9400-0-5240/11.04.2019 г. Любка Симеонова Симеонова
10.05.2019   Уведомление изх. № 9400-0-5239/11.04.2019 г. Цветелина Милчева Макавеева
10.05.2019   Заповед изх. № 631/11.04.2019 г. Йонко Боянов Милков
05.12.2018   Уведомление изх. № 9400-0-15950/08.11.2018 г. Виктория Валентинова Георгиева
05.12.2018   Уведомление изх. № 9400-0-15954/08.11.2018 г. Йонко Боянов Милков
05.12.2018   Уведомление изх. № 9400-0-15949/08.11.2018 г. Красинка Христова Костова
05.12.2018   Уведомление изх. № 9400-0-15951/08.11.2018 г. Мария Бойкова Спасова
28.11.2018   Заповед изх. № 1987/21.11.2018 г. Цветелина Милчева Макавеева
23.11.2018   Уведомление изх. № 9400-0-15621/01.11.2018 г. Ивайло Младенов Върбанчовски
23.11.2018   Уведомление изх. № 9400-0-15621/01.11.2018 г. Кристиян Пламенов Бъзински
19.11.2018   Уведомление изх. № 9400-0-11073/03.08.2018 г. Цветелина Милчева Макавеева
08.10.2018   Заповед изх. №1684/02.10.18 г. – Станка Мирчева Йорданова
10.08.2018   Уведомление изх. № 9400-0-11413/09.08.2018 г. Мария Лазарова Лазарова
10.08.2018   Уведомление изх. № 9400-0-11412/09.08.2018 г. Николина Лилова Пешева
10.08.2018   Уведомление изх. № 9400-0-11414/09.08.2018 г. Силвия Симеонова Каменова
06.08.2018   Заповед изх. №1280/13.07.18 г. – Любка Симеонова Симеонова
06.08.2018   Заповед изх. №1319/19.07.18 г. – Боряна Алипиева Николова
06.08.2018   Уведомление изх. №9400-0-9341/04.07.18 г. – Милчо Спасов Колев
06.08.2018   Уведомление изх. №9400-0-9336/04.07.18 г. – Елка Маринова Михайлова
06.08.2018   Уведомление изх. №9400-0-9338/04.07.18 г. – Иванка Димитрова Симеонова
06.08.2018   Уведомление изх. №9400-0-9337/04.07.18 г. – Агнесия Борянова Николова
06.08.2018   Уведомление изх. №9400-0-9339/04.07.18 г. – Данка Цветанова Стефанова
29.06.2018   Уведомление изх. № 9400-0-9108/28.06.2018 г. Любен Драгов Димитров
29.06.2018   Уведомление изх. № 9400-0-9106/28.06.2018 г. Маргарита Каменова Митева
29.06.2018   Уведомление изх. № 9400-0-9105/28.06.2018 г. Параскева Благоева Младенова
11.06.2018   Уведомление изх. № 9400-0-15131(4)/18.04.2018 г. Снежана Аргирова Тонова
11.06.2018   Уведомление изх. № 9400-0-7204/22.05.2018 г. Ралица Петрова Христова
11.06.2018   Уведомление изх. № 9400-0-7642/30.05.2018 г. Йордан Христов Ненов
11.06.2018   Уведомление изх. № 9400-0-7643/30.05.2018 г. Ценка Борисова Тончева
30.05.2018   Заповед изх. № 948/29.05.2018 г. Данаил Маргаритов Митев
11.05.2018   Уведомление изх. № 9400-0-6654/11.05.2018 г. Данаил Маргаритов Митев
11.05.2018   Заповед изх. №818/10.05.2018 г. Агнесия Борянова Николова
11.05.2018   Заповед изх. №821/10.05.2018 г. Петрунка Александрова Зидова
11.05.2018   Заповед изх. №817/10.05.2018 г. Иванка Димитрова Симеонова
11.05.2018   Заповед изх. №820/10.05.2018 г. Тодор Антонов Костов
11.05.2018   Заповед изх. №819/10.05.2018 г. Иван Лазаров Банешки
13.04.2018   Заповед изх. №523/26.03.18 г. – Дафинка Цолова Ценова
13.04.2018   Заповед изх. №526/26.03.18 г. – Данаил Михайлов Костов
13.04.2018   Заповед изх. №473/16.03.18 г. – Петър Софийнов Асенов
13.04.2018   Заповед изх. №524/26.03.18 г. – Василка Маринова Вутова
13.04.2018   Заповед изх. №510/22.03.18 г. – Ценка Борисова Тончева
13.04.2018   Заповед изх. №512/22.03.18 г. – Йордан Христов Ненов
13.04.2018   Заповед изх. №525/26.03.18 г. – Йордан Маринов Дилчев
13.04.2018   Заповед изх. №511/22.03.18 г. – Иван Червенков Борисов
13.04.2018   Уведомление изх. №9400-0-3776/16.03.18 г. – Йордан Маринов Дилчев
13.04.2018   Уведомление изх. №9400-0-4073/22.03.18 г. – Надежда Георгиева Колесникова
23.02.2018   Уведомление изх. №9400-0-2820/22.02.2018 г. Владимир Илиев Бориславов и Валерия Илиева Бориславова
20.02.2018   Заповед изх. №292/15.02.2018г. Цветелина Бориславова Николова
20.02.2018   Заповед изх. №293/15.02.2018г. Валентина Филкова Георгиева
20.02.2018   Заповед изх. №311/19.02.2018г. Пламенка Николаева Илиева
20.02.2018   Заповед изх. №291/15.02.2018г. Анета Антониева Василева
20.02.2018   Заповед изх. №290/15.02.2018г. Данка Цветанова Стефанова
20.02.2018   Заповед изх. №294/15.02.2018г. Николина Лилова Пешева
20.02.2018   Заповед изх. №312/19.02.2018г. Милчо Спасов Колев
20.02.2018   Заповед изх. №313/19.02.2018г. Мара Ангелова Тодорова
20.02.2018   Уведомление изх. №9400-0-2629/19.02.2018г. Силвия Борисова Георгиева
05.12.2017   Заповед изх. №1982/30.11.2017г. Мирослав Любчов Борисов
05.12.2017   Заповед изх. №1980/30.11.2017г. Диляна Петрова Маринова
05.12.2017   Заповед изх. №1981/30.11.2017г. Елена Румянова Генова
05.12.2017   Уведомление изх. №9400-0-18158/30.11.2017г. Иван Петров Пеловски
05.12.2017   Уведомление изх. №9400-0-18240/01.12.2017г. Мара Ангелова Тодорова
05.12.2017   Уведомление изх. №9400-0-18160/30.11.2017г. Пламенка Николаева Илиева
05.12.2017   Уведомление изх. №9400-0-18157/30.11.2017г. Йордан Николов Марков
22.11.2017   Заповед изх. №1910/17.11.2017г. Емил Йорданов Андреев
22.11.2017   Заповед изх. №1911/17.11.2017г. Мария Лазарова Лазарова
17.11.2017   Заповед изх. №1878/10.11.17 г.-Захарина Христова Аврамова
17.11.2017   Заповед изх. №1876/10.11.17 г.-Павлин Тодоров Вачев
15.11.2017   Уведомление изх. №9400-0-17439/14.11.17 г.-Василка Костадинова Гаврилова и Стефка Костадинова Гаврилова
15.11.2017   Уведомление изх. №9400-0-17435/14.11.17 г.-Тодор Христов Тренев
15.11.2017   Уведомление изх. №9400-0-17437/14.11.17 г.-Даниела Арсенова Георгиева
10.11.2017   Уведомление изх. №9400-0-17145/08.11.17 г.-Гергина Галева Ненкова
10.11.2017   Уведомление изх. №9400-0-17144/08.11.17 г.-Цветомир Василев Шопов
10.11.2017   Заповед изх. №1850/08.11.17 г.-Лалка Методиева Храдил
10.11.2017   Заповед изх. №1851/08.11.17 г.-Босилка Найденова Калинина
10.11.2017   Заповед изх. №1852/08.11.17 г.-Любомир Петков Иванов
03.11.2017   Уведомление изх. №9400-0-16974/03.11.2017 г. - Сашо Димитров Сандов
03.11.2017   Уведомление изх. №9400-0-16969/03.11.2017 г. - Любен Драгов Димитров
03.11.2017   Уведомление изх. №9400-0-16971/03.11.2017 г. - Борислав Генадиев Ценков
02.11.2017   Заповед изх. № 1805/31.10.2017 г. – Борислав Генадиев Ценков
02.11.2017   Заповед изх. № 1801/31.10.2017 г. – Младен Първанов Върбанчовски
02.11.2017   Заповед изх. № 1800/31.10.2017 г. – Силвия Борисова Георгиева
02.11.2017   Заповед изх. № 1802/31.10.2017 г. – Христина Димитрова Василева
02.11.2017   Заповед изх. № 1806/31.10.2017 г. – Силвия Симеонова Каменова
02.11.2017   Заповед изх. № 1803/31.10.2017 г. – Димитър Викторов Димитров
02.11.2017   Уведомление изх. № 9400-0-16777/31.10.2017 г. – Наташа Дамянова Цветкова
19.10.2017   Заповед изх. №1541/15.09.10.2017 г.- Красимира Ангелова Иванова
19.10.2017   Уведомление изх. №9400-0-16167/18.10.17 г.-Мария Димитрова Кирилова
19.10.2017   Уведомление изх. №9400-0-16112/17.10.17 г.-Първолетка Петкова Димитрова
19.10.2017   Уведомление изх. №9400-0-16110/17.10.17 г.-Роза Миткова Методиева
19.10.2017   Уведомление изх. №9400-0-16106/17.10.17 г.-Иван Петров Георгиев
19.10.2017   Уведомление изх. №9400-0-16104/17.10.17 г.-Райна Иванова Русинова
12.10.2017   Уведомление изх. №9400-0-15336/04.10.2017 г.- Мария Лазарова Лазарова
26.09.2017   Заповед изх. №1564/20.09.2017 г.- Елена Маринова Василева
19.09.2017   Уведомление изх. № 9400-0-14271/15.09.2017 г. – Нели Димитрова Велкова
19.09.2017   Уведомление изх. № 9400-0-14259/15.09.2017 г. – Валентина Филкова Георгиева
19.09.2017   Уведомление изх. № 9400-0-14265/15.09.2017 г. – Борислав Генадиев Ценков
19.09.2017   Уведомление изх. № 9400-0-14261/15.09.2017 г. – Валери Жажов Куртов
19.09.2017   Заповед изх. № 1543/15.09.2017 г. – Райна Иванова Русинова
19.09.2017   Заповед изх. № 1549/15.09.2017 г. – Роза Миткова Методиева
19.09.2017   Заповед изх. № 1546/15.09.2017 г. – Василка Костадинова Гаврилова и Стефка Костадинова Иванова
19.09.2017   Заповед изх. № 1544/15.09.2017 г. – Даниела Арсенова Георгиева
19.09.2017   Заповед изх. № 1545/15.09.2017 г. – Цветанка Димитрова Стоянова
19.09.2017   Заповед изх. № 1548/15.09.2017 г. – Йордан Валериев Йорданов
19.09.2017   Заповед изх. № 1547/15.09.2017 г. – Иван Петров Георгиев
07.09.2017   Заповед изх. №1465/04.09.2017 г.- Камелия Петрова Копашева
07.09.2017   Заповед изх. №1466/04.09.2017 г.- Цветомир Василев Шопов
01.09.2017   Уведомление изх. №9400-0-13394/31.08.2017 г.- Цветан Ангелов Йорданов
16.08.2017   Заповед изх. №1352/14.08.2017 г.- Десислав Стефанов Гергов
16.08.2017   Уведомление изх. №9400-0-12142/11.08.2017 г.- Христина Димитрова Василева
16.08.2017   Уведомление изх. №9400-0-12144/11.08.2017 г.- Гина Костова Петрова
19.07.2017   Уведомление изх. № 9400-0-10677/19.07.2017 г. – Димчо Костов Павлов
19.07.2017   Заповед изх. № 1233/19.07.2017 г. – Валери Жажов Куртов
19.07.2017   Заповед изх. № 1232/19.07.2017 г. – Наташа Дамянова Цветкова
11.07.2017   Заповед изх. №1157/07.07.2017 г.- Мария Димитрова Кирилова
11.07.2017   Заповед изх. №1159/07.07.2017 г.- Мариян Симеонов Маринов
11.07.2017   Заповед изх. №1160/07.07.2017 г.- Гина Костова Петрова
11.07.2017   Заповед изх. №1158/07.07.2017 г.- Елена Маринова Василева
11.07.2017   Уведомление изх. №9400-0-9962/07.07.2017 г.- Веселин Василов Йорданов
11.07.2017   Уведомление изх. №9400-0-9964/07.07.2017 г.- Десислав Стефанов Гергов
11.07.2017   Уведомление изх. №9400-0-9959/07.07.2017 г.- Иван Петров Георгиев
11.07.2017   Уведомление изх. №9400-0-9958/07.07.2017 г.- Роза Миткова Методиева
11.07.2017   Уведомление изх. №9400-0-9952/07.07.2017 г.- Цветанка Димитрова Стоянова
11.07.2017   Уведомление изх. №9400-0-9960/07.07.2017 г.- Йордан Валериев Йорданов
11.07.2017   Уведомление изх. №9400-0-9955/07.07.2017 г.- Даниела Арсенова Георгиева
11.07.2017   Уведомление изх. №9400-0-9961/07.07.2017 г.- Василка Костадинова Гаврилова и Стефка Костадинова Иванова
06.07.2017   Уведомление изх. № 9400-0-9678/04.07.2017 г. – Иван Василев Игнатов
06.07.2017   Уведомление изх. № 9400-0-9679/04.07.2017 г. – Мариета Александрова Георгиева
06.07.2017   Уведомление изх. № 9400-0-9676/04.07.2017 г. – Марияна Милетиева Ангелова
04.07.2017   Заповед изх. № 1118/30.06.2017 г. – Христина Димитрова Василева
04.07.2017   Заповед изх. № 1128/04.07.2017 г. – Петър Иванов Ангелов
04.07.2017   Заповед изх. № 1127/04.07.2017 г. – Иванка Димитрова Вачова
04.07.2017   Заповед изх. № 1117/30.06.2017 г. – Нели Димитрова Велкова
04.07.2017   Заповед изх. № 1116/30.06.2017 г. – Борислав Генадиев Ценков
04.07.2017   Уведомление изх. № 9400-0-9677/04.07.2017 г. – Силвия Борисова Георгиева
04.07.2017   Уведомление изх. № 9400-0-9681/04.07.2017 г. – Младен Първанов Върбанчовски
30.05.2017   Уведомление изх. № 9400-0-7586/29.05.2017 г. – Христина Димитрова Василев
30.05.2017   Заповед изх. № 906/29.05.2017 г. – Даниела Арсенова Георгиева
30.05.2017   Заповед изх. № 901/29.05.2017 г. – Иванка Димитрова Ганева
30.05.2017   Заповед изх. № 907/29.05.2017 г. – Василка Костадинова Гаврилова и Стефка Костадинова Иванова
30.05.2017   Заповед изх. № 911/29.05.2017 г. – Цветанка Димитрова Стоянова
30.05.2017   Заповед изх. № 909/29.05.2017 г. – Йордан Валериев Йорданов
30.05.2017   Заповед изх. № 910/29.05.2017 г. – Венелин Василов Йорданов
30.05.2017   Заповед изх. № 899/29.05.2017 г. – Райна Иванова Русинова
30.05.2017   Заповед изх. № 908/29.05.2017 г. – Методи Янков Йосифов
30.05.2017   Заповед изх. № 905/29.05.2017 г. – Роза Миткова Методиева
30.05.2017   Заповед изх. № 900/29.05.2017 г. – Иван Петров Георгиев
30.05.2017   Заповед изх. № 903/29.05.2017 г. – Десислав Стефанов Гергов
30.05.2017   Заповед изх. № 904/29.05.2017 г. – Гутиера Борисова Георгиева
16.05.2017   Уведомление изх. №9400-0-6721/15.05.2017 г.- Иванка Димитрова Вачова
16.05.2017   Уведомление изх. №9400-0-6725/15.05.2017 г.- Петър Иванов Ангелов
16.05.2017   Уведомление изх. №9400-0-6726/15.05.2017 г.- Агнесия Борянова Николова
16.05.2017   Уведомление изх. №9400-0-6729/15.05.2017 г.- Мариян Симеонов Маринов
16.05.2017   Уведомление изх. №9400-0-6730/15.05.2017 г.- Борислав Генадиев Ценков
16.05.2017   Уведомление изх. №9400-0-6731/15.05.2017 г.- Георги Ценов Антов
16.05.2017   Уведомление изх. №9400-0-6728/15.05.2017 г.- Нели Димитрова Велкова
16.05.2017   Уведомление изх. №9400-11/15.05.2017 г.- Василка Илиева Христова
24.04.2017   Уведомление изх. №9400-0-5614/24.04.2017 г.- Красимир Петров Ценов
24.04.2017   Уведомление изх. №9400-0-5612/24.04.2017 г.- Емил Нинков Рангелов
24.04.2017   Уведомление изх. №9400-0-5611/24.04.2017 г.- Христо Пеев Ничовски
06.04.2017   Заповед изх. №558/06.04.2017 г.- Надежда Георгиева Колесникова
03.04.2017   Уведомление изх. №9400-0-4535/31.03.2017 г.- Блага Петрова Атанасова
03.04.2017   Уведомление изх. №9400-0-4527/31.03.2017 г.- Галина Георгиева Цекова
03.04.2017   Уведомление изх. №9400-0-4543/31.03.2017 г.- Веселин Костов Ангелов
31.03.2017   Уведомление изх. №9400-0-4414/29.03.2017 г.- Фроса Красимирова Цветанова
02.11.2016   Уведомление изх. №9400-0-17306/02.11.2016 г.- Мариян Борисов Тодоров
02.11.2016   Уведомление изх. №9400-0-17308/02.11.2016 г.- Слави Петков Игнатов
28.10.2016   Заповед изх. №1490/27.10.2016 г.- Стефка Гошкова Стефанова
28.10.2016   Заповед изх. №1494/27.10.2016 г.- Фроса Красимирова Цветанова
28.10.2016   Заповед изх. №1491/27.10.2016 г.- Емил Николов Рангелов
28.10.2016   Заповед изх. №1492/27.10.2016 г.- Красимир петров Ценов
28.10.2016   Заповед изх. №1495/27.10.2016 г.- Христо Пеев Ничовски
28.10.2016   Уведомление изх. №9400-0-17101/27.10.2016 г.- Николина Лилова Пешева
05.10.2016   Заповед изх. №1350/04.10.2016 г.- Слави Петков Игнатов
29.09.2016   Уведомление изх. №9400-0-15141/27.09.2016 г.- Фроса Красимирова Цветанова
17.09.2016   Уведомление изх. №9400-0-14615/16.09.2016 г.- Красимир Борисов Петров
26.08.2016   Уведомление изх. №9400-0-13462/26.08.2016 г.- Наследници на Иван Кръстев Иванов
16.08.2016   Уведомление-покана изх. №9400-0-12749/12.08.2016 г.-Диляна Петрова Маринова
16.08.2016   Уведомление-покана изх. №9400-0-12752/12.08.2016 г.-Борислава Христова Борисова
12.08.2016   Уведомление-покана изх. №9400-0-12667/11.08.2016 г.-Наташа Дамянова Цветкова
12.08.2016   Уведомление-покана изх. №9400-0-12668/11.08.2016 г.-Мариета Александрова Георгиева
12.08.2016   Уведомление-покана изх. №9400-0-12669/11.08.2016 г.-Людмила Йосифновна Тодорова
12.08.2016   Уведомление-покана изх. №9400-0-12671/11.08.2016 г.-Данка Цветанова Стефанова
12.08.2016   Уведомление-покана изх. №9400-0-12674/11.08.2016 г.-Миглена Димитрова Цекова
12.08.2016   Уведомление-покана изх. №9400-0-12675/11.08.2016 г.-Камелия Йончева Георгиева
12.08.2016   Уведомление-покана изх. №9400-0-12676/11.08.2016 г.-Милка Красинова Давидова
12.08.2016   Уведомление-покана изх. №9400-0-12677/11.08.2016 г.-Галина Иванова Колчева
12.08.2016   Уведомление-покана изх. №9400-0-12678/11.08.2016 г.-Силвия Борисова Георгиева
12.08.2016   Уведомление-покана изх. №9400-0-12681/11.08.2016 г.-Елена Христова Младенова
11.08.2016   Уведомление-покана изх. №9400-0-12543/10.08.2016 г.-Николина Симеонова Младенова
11.08.2016   Уведомление-покана изх. №9400-0-12544/10.08.2016 г.-Васлентина Филкова Георгиева
11.08.2016   Уведомление-покана изх. №9400-0-12545/10.08.2016 г.-Иванка Николова Статкова
11.08.2016   Уведомление-покана изх. №9400-0-12546/10.08.2016 г.-Петрана Трифонова Петкова
11.08.2016   Уведомление-покана изх. №9400-0-12547/10.08.2016 г.-Христина Димитрова Василева
11.08.2016   Уведомление-покана изх. №9400-0-12548/10.08.2016 г.-Маргарита Иванова Петрова
11.08.2016   Уведомление-покана изх. №9400-0-12549/10.08.2016 г.-Милчо Спасов Колев
20.07.2016   Уведомление изх. №9400-0-10496/07.07.2016 г.-Светлозар Пламенов Станев
20.07.2016   Уведомление – покана изх. №9400-0-11043/15.07.2016 г.-Валери Жажов Куртов
19.07.2016   Заповед изх. №9400-0-11041/15.07.2016 г.-Владимир Цветков Георгиев
15.07.2016   Заповед изх. №947/08.07.2016 г.-наследници на Иван Кръстев Иванов
15.07.2016   Заповед изх. №976/14.07.2016 г.-Марияна Любенова Илиева
15.07.2016   Заповед изх. №975/14.07.2016 г.-Татяна Маринова Маринова
11.07.2016   Уведомление изх. №9400-0-10494/07.07.2016 г.-Слави Петков Игнатов
11.07.2016   Уведомление изх. №9400-0-10500/07.07.2016 г.-Илияна Цветанова Стоянова
11.07.2016   Уведомление изх. №9400-0-10492/07.07.2016 г –Татяна Маринова Маринова
11.07.2016   Уведомление изх. №9400-0-10498/07.07.2016 г –Христо Пеев Ничовски
11.07.2016   Заповед изх. №936/07.07.2016 г.- Фроса Красимирова Цветанова
24.06.2016   Уведомление изх. №9400-0-9705/24.06.2016 г.-Наташа Миткова Войкина
24.06.2016   Уведомление изх. №9400-0-9724/24.06.2016 г.-Мирела Пламенова Тодорова
24.06.2016   Уведомление изх. №9400-0-9721/24.06.2016 г.-Галина Димитрова Гаврилова
24.06.2016   Уведомление изх. №9400-0-9723/24.06.2016 г.-Цецка Гачова Вътова
14.06.2016   Уведомление изх. №9400-0-8991/13.06.2016 г.- Тошко Костадинов Петров
03.06.2016   Заповед изх. №736/31.05.2016г.-Пламен Александров Александров
03.06.2016   Уведомление изх. №9400-0-8317/31.05.2016 г.-Марияна Любенова Илиева
27.05.2016   Уведомление изх. №9400-0-8057/26.05.2016 г.-Богдан Иванов Йотов
25.05.2016   Заповед изх. №663/25.05.2016 г.- Николина Лилова Пешева
25.05.2016   Заповед изх. №664/25.05.2016 г.- Мария Лазарова Лазарова
25.05.2016   Уведомление изх. №9400-0-7954/25.05.2016 г.-Аксиния Маринова Котова
25.05.2016   Уведомление изх. №9400-0-7952/25.05.2016 г.-Татяна Христова Тодорова
20.05.2016   Заповед изх. №656/20.05.2016 г- Светлозар Пламенов Станев
20.05.2016   Уведомление изх. №9400-0-7831/19.05.2016 г- Красимира Ангелова Иванова
20.05.2016   Уведомление изх. №9400-0-7795/18.05.2016г- Камелия Цветанова Цветанова
16.05.2016   Уведомление  изх. №9400-0-7565/16.05.2016г- Цветомир Митков Цветков
15.04.2016   Заповед изх. № 507/13.04.2016 г - Христо Пеев Ничовски
15.04.2016   Заповед изх. № 506/13.04.2016 г - Слави Петков Игнатов
15.04.2016   Заповед изх. № 504/13.04.2016 г - Евгени Радославов Райков
18.03.2016   Заповед изх. №348/18.03.2016 г- Дияна Славейкова Христова
18.03.2016   Уведомление изх. №9400-0-4344/18.03.2016 г- Георги Йорданов Методиев
18.03.2016   Уведомление изх. №9400-0-4343/18.03.2016 г- Румяна Венциева Ангелова- Пейчева
16.03.2016   Уведомление изх. №9400-0-3950/14.03.2016г-Параскева Ангелова Рачева
02.03.2016   Заповед изх. №287/02.03.2016г- Марияна Любенова Илиева
29.02.2016   Заповед изх. №271/26.02.2016г- Наташа Миткова Войкина
17.02.2016   Уведомление изх. №9400-0-2548/17.02.2016г- Димитрина Георгиева Михайлова
17.02.2016   Уведомление изх. №9400-0-2549/17.02.2016г- Мая Недялкова Петкова
15.02.2016   Заповед изх. №173/09.02.2016г- Малин Митков Монов
15.02.2016   Заповед изх. №174/09.02.2016г- Леша Вълкова Иванова
15.02.2016   Уведомление-покана изх. №9100-225/02.02.2016г- Митко Стоянов Филков
15.02.2016   Уведомление-покана изх. №9100-276/08.02.2016г- Ралица Петрова Христова
15.02.2016   Уведомление-покана изх. №9100-230/02.02.2016г- Иванка Димитрова Симеонова
10.02.2016   Уведомление изх. №9400-0-1388/29.01.2016г- Дияна Славейкова Христова
10.02.2016   Уведомление-покана изх. №9100-224/02.02.2016г- Емил Йорданов Андреев
10.02.2016   Уведомление-покана изх. №9100-227/02.02.2016г- Евгени Радославов Райков
10.02.2016   Уведомление-покана изх. №9100-228/02.02.2016г- Христо Пеев Ничовски
10.02.2016   Уведомление-покана изх. №9100-229/02.02.2016г- Цветко Георгиев Цветков
10.02.2016   Уведомление-покана изх. №9100-274/02.02.2016г- Слави Пенков Игнатов
10.02.2016   Уведомление-покана изх. №9100-275/02.02.2016г- Роза Миткова Методиева
03.02.2016   Уведомление изх. №9400-1281/28.01.2016г- Марийка Атанасова Илиева
03.02.2016   Уведомление-покана изх. №9400-0-1314/28.01.2016г- Мирослав Любчов Борисов
03.02.2016   Уведомление-покана изх. №9400-0-1316/28.01.2016г- Малина Цветанова Лимонова
03.02.2016   Уведомление-покана изх. №9400-0-1321/28.01.2016г- Мариета Александрова Георгиева
03.02.2016   Уведомление-покана изх. №9400-0-1323/28.01.2016г- Косто Димитров Костов
03.02.2016   Уведомление-покана изх. №9400-0-1324/28.01.2016г- Ценка Борисова Тончева
03.02.2016   Уведомление-покана изх. №9400-0-1325/28.01.2016г- Иван Петров Георгиев
03.02.2016   Уведомление-покана изх. №9400-0-1329/28.01.2016г- Методи Янков Йосифов
03.02.2016   Уведомление-покана изх. №9400-0-1332/28.01.2016г- Николай Станчев Николов
03.02.2016   Уведомление-покана изх. №9400-0-1333/28.01.2016г- Надежда Боянова Кирилова
03.02.2016   Уведомление-покана изх. №9400-0-1344/28.01.2016г- Елена Румянова Генова
03.02.2016   Уведомление-покана изх. №9400-0-1345/28.01.2016г- Веселин Тодоров Стоянов
03.02.2016   Уведомление-покана изх. №9400-0-1346/28.01.2016г- Петя Иволинова Маринова
29.01.2016   Заповед изх. №114/29.01.2016г- Ценка Ценова Маринова
29.01.2016   Заповед изх. №115/29.01.2016г- Христина Петкова Василева
29.01.2016   Заповед изх. №116/29.01.2016г- Лидия Христова Димитрова
25.01.2016   Уведомление-покана изх. №9400-0-847/20.01.2016г- Светлозар Пламенов Станев
21.12.2015   Уведомление изх. №9100-2245/09.12.2015г- Наташа Миткова Войкина
14.12.2015   Уведомление-покана изх. №9400-0-18745/11.12.2015г- Анелия Валентинова Пеевска
14.12.2015   Уведомление изх. №9400-0-18744/11.12.2015г- Силвия Симеонова Каменова
14.12.2015   Заповед изх. №1791/14.12.2015г- Дияна Славейкова Христова
12.12.2015   Уведомление-покана изх. №9100-2251/09.12.2015г- Камелия Петрова Копашева
12.12.2015   Уведомление-покана изх. №9100-2256/09.12.2015г- Димитър Цветков Николов
12.12.2015   Уведомление-покана изх. №9100-2255/09.12.2015г- Цветомир Василев Шопов
12.12.2015   Уведомление-покана изх. №9100-2254/09.12.2015г- Иван Червенков Борисов
12.12.2015   Уведомление-покана изх. №9100-2253/09.12.2015г- Татяна Върбанова Димитрова
12.12.2015   Уведомление изх. №9100-2237/08.12.2015г- Христина Петкова Василева
12.12.2015   Уведомление изх. №9100-2235/08.12.2015г- Пламен Александров Александров
12.12.2015   Уведомление изх. №9100-2238/08.12.2015г- Н-ци на Карамфила Атанасова Петкова
12.12.2015   Уведомление изх. №9100-2236/08.12.2015г- Красимир Георгиев Тодоров
08.12.2015   Заповед изх. №1755/07.12.2015г- Цветелина Милчева Макавеева
08.12.2015   Заповед изх. №1756/07.12.2015г- Екатерина Иванова Миладинова
07.12.2015   Заповед изх. №1734/03.12.2015г- Пламен Кръстев Станински
03.12.2015   Заповед изх. №1735/03.12.2015г- Детелина Тодорова Светославова
03.12.2015   Заповед изх. №1736/03.12.2015г- Десислава Венциславова Милева
03.12.2015   Заповед изх. №1733/03.12.2015г- Елка Маринова Михайлова
02.12.2015   Уведомление изх. №9400-0-18058/01.12.2015г- Цветанка Иванова Колчева
02.12.2015   Уведомление изх. №9400-0-18067/01.12.2015г- Йордан Христов Ненов
02.12.2015   Уведомление изх. №9400-0-18066/01.12.2015г- Лидия Христова Димитрова
02.12.2015   Уведомление изх. №9400-0-18060/01.12.2015г- Снежанка Каменова Николова
04.09.2015   Уведомление изх. № 9100-1543/20.08.2015г. Емил Нинков Рангелов
04.09.2015   Уведомление изх. № 9100-1542/20.08.2015г. Красимир Петров Ценов
02.09.2015   Заповед изх. № 1290/27.08.2015г. Ивайло Кирилов Димитров
02.09.2015   Заповед изх. № 1289/27.08.2015г. Валентин Тодоров Костов
02.09.2015   Заповед изх. № 1287/27.08.2015г. Снежанка Каменова Николова
02.09.2015   Заповед изх. № 1285/27.08.2015г. Стоянка Иванова Ангелова
02.09.2015   Заповед изх. № 1283/27.08.2015г. Лидия Христова Димитрова
02.09.2015   Заповед изх. № 1284/27.08.2015г. Елена Иванова Найденова
02.09.2015   Уведомление изх. № 9100-1572/25.08.2015г. Милена Сашова Димитрова
02.09.2015   Уведомление изх. № 9100-1541/20.08.2015г. Ива Георгиева Кирилова
02.09.2015   Уведомление изх. № 9100-1544/20.08.2015г. Валентина Александрова Гугоманова
26.08.2015   Заповед изх. № 1271/25.08.2015г. Илия Александров Митов
18.08.2015   Заповед изх. № 1197/17.08.2015г. - Силвия Симеонова Каменова
18.08.2015   Заповед изх. № 1190/14.08.2015г. - Красимира Ангелова Иванова
24.07.2015   Уведомление-покана изх. №9400-0-11238/21.07.2015г- Николина Лилова Пешева
24.07.2015   Уведомление изх. №9400-0-11450/24.07.2015г- н-ци на Петър Симеонов Куновски
17.07.2015   Уведомление-покана изх. №9100-1274/02.07.2015г- Илияна Петкова Райкова
17.07.2015   Уведомление-покана изх. №9100-1275/02.07.2015г- Елена Иванова Найденова
17.07.2015   Уведомление-покана изх. №9100-1271/02.07.2015г- Румяна Цекова Сърпионова
17.07.2015   Уведомление-покана изх. №9100-1270/02.07.2015г- Леша Вълкова Иванова
17.07.2015   Заповед изх. №1059/15.07.2015г-Цецка Гачова Вътова
17.07.2015   Заповед изх. №1060/15.07.2015г-Мария Георгиева Димитрова
07.07.2015   Уведомление-покана изх. №9100-1269/02.07.2015г- Данка Цветанова Стефанова
07.07.2015   Уведомление-покана изх. №9100-1263/02.07.2015г- Марияна Цекова Иванова
07.07.2015   Уведомление-покана изх. №9100-1276/02.07.2015г- Малин Митков Монов
07.07.2015   Уведомление-покана изх. №9100-1264/02.07.2015г- Красимира Димитрова Александрова
07.07.2015   Уведомление-покана изх. №9100-1266/02.07.2015г- Маргарита Божинова Комарска
07.07.2015   Уведомление-покана изх. №9100-1267/02.07.2015г- Малина Илиева Димитрова
07.07.2015   Уведомление-покана изх. №9100-1265/02.07.2015г- Роза Миткова Методиева
07.07.2015   Уведомление изх. №9400-0-1269/06.07.2015г- Елена Иванчева Николова
02.07.2015   Заповед  изх. №990/02.07.2015г- Ясен Милчев Милков
17.06.2015   Уведомление изх. №9400-0-9278/17.06.2015г- Валентина Манчева Даркова
16.06.2015   Заповед изх. №892/15.06.2015г- Красимир Петров Ценов
16.06.2015   Заповед изх. №893/15.06.2015г- Емил Нинков Рангелов
16.06.2015   Заповед изх. №895/15.06.2015г- Емил Ангелов Стрижлев
15.06.2015   Уведомление-покана изх. №9100-1137/10.06.2015г- Милчо Спасов Колев
15.06.2015   Уведомление-покана изх. №9100-1136/10.06.2015г- Валентин Тодоров Костов
15.06.2015   Уведомление-покана изх. №9100-1150/10.06.2015г- Снежанка Каменова Николова
15.06.2015   Уведомление-покана изх. №9100-1144/10.06.2015г- Бенчо Цоков Бенчев
15.06.2015   Уведомление-покана изх. №9100-1142/10.06.2015г- Стоянка Иванова Ангелова
15.06.2015   Уведомление-покана изх. №9100-1148/10.06.2015г- Дияна Славейкова Христова
15.06.2015   Уведомление-покана изх. №9100-1140/10.06.2015г- Янета Димитрова Миткова
15.06.2015   Заповед изх. №880/10.06.2015г- Антон Иванов Костадинов
11.06.2015   Уведомление-покана изх. №9100-1133/10.06.2015г- Иван Димитров Иванов
11.06.2015   Уведомление-покана изх. №9100-1135/10.06.2015г- Тодор Димитров Христов
11.06.2015   Уведомление-покана изх. №9100-1145/10.06.2015г- Мимоза Найденова Ангелова
11.06.2015   Уведомление-покана изх. №9100-1147/10.06.2015г- Христо Кирилов Васков
11.06.2015   Уведомление-покана изх. №9100-1151/10.06.2015г- Ивайло Кирилов Димитров
11.06.2015   Уведомление-покана изх. №9100-1152/10.06.2015г- Лиляна Огнянова Маринова
11.06.2015   Уведомление изх. №9100-1153/10.06.2015г- Христина Димитрова Василева
11.06.2015   Заповед изх. №879/10.06.2015г- Йордан Христов Ненов
08.06.2015   Уведомление-покана изх. № 9400-0-8477/04.06.2015г. Ива Маринова Георгиева
08.06.2015   Уведомление-покана изх. № 9400-0-8527/04.06.2015г. Галина Кънева Пандурска
08.06.2015   Уведомление-покана изх. № 9400-0-8529/04.06.2015г. Марин Николов Маринов
08.06.2015   Уведомление-покана изх. № 9400-0-8476/04.06.2015г. Мара Ангелова Димитрова
08.06.2015   Уведомление изх. № 9400-0-8673/08.06.2015г. Вера Иванова Тодорова
08.06.2015   Уведомление изх. № 9100-1113/08.06.2015г. Николай Маринов Кулкински и Божидар Николаев Маринов
08.06.2015   Заповед изх. № 840/28.05.2015г. Мирела Пламенова Тодорова
28.05.2015   Уведомление изх. №9400-0-8224/28.05.2015г- Галина Георгиева Ангелова
22.05.2015   Уведомление-покана изх. №9400-0-7978/22.05.2015г. Катя Тошкова Бодурова
22.05.2015   Уведомление изх. №9400-0-8031/25.05.2015г. Н-ци на Лало Пенчев Гановски
22.05.2015   Уведомление изх. №9400-0-8049/25.05.2015г. Лалка Методиева Храдил
22.05.2015   Уведомление изх. №9400-0-8047/25.05.2015г. Татяна Маринова Маринова
22.05.2015   Уведомление изх. №9400-0-8050/25.05.2015г. Станка Мирчева Йорданова
22.05.2015   Уведомление изх. №9400-0-8054/25.05.2015г. Димитър Викторов Димитров
22.05.2015   Уведомление изх. №9400-0-8052/25.05.2015г. Захарина Христова Аврамова
22.05.2015   Заповед изх. №784/24.05.2015г. Симеона Йолова Батева
18.05.2015   Уведомление-покана изх. №9100-1012/14.05.2015г. Йордан Спасов Цветков
18.05.2015   Уведомление-покана изх. №9100-1011/14.05.2015г. Ангелина Иванова Иванова
18.05.2015   Уведомление-покана изх. №9100-1006/14.05.2015г. Дарина Атанасова Ерменкова
18.05.2015   Уведомление-покана изх. №9100-1010/14.05.2015г. Нели Йорданова Петрова
18.05.2015   Уведомление-покана изх. №9100-1009/14.05.2015г. Лидия Христова Димитрова
18.05.2015   Уведомление-покана изх. №9100-1007/14.05.2015г. Георги Кръстев Иванов
18.05.2015   Уведомление-покана изх. №9100-1008/14.05.2015г. Петър Драгоев Гоцовски
18.05.2015   Уведомление-покана изх. №9100-1005/14.05.2015г. Сашо Петров Матин
13.05.2015   Заповед изх. №674/11.05.2015г. –Валентина Александрова Гугоманова
13.05.2015   Заповед изх. №673/11.05.2015г. –Галина Георгиева Цекова
13.05.2015   Уведомление изх. №9100-984/11.05.2015г- Ценка Ценова Маринова
08.05.2015   Заповед изх. №644/07.05.2015г. –Николай Маринов Кулкински и Божидар Николаев Маринов
08.05.2015   Заповед изх. №645/05.05.2015г. –Мая Недялкова Петкова
05.05.2015   Заповед изх. №618/04.05.2015г. –Христина Василева Тодорова
05.05.2015   Заповед изх. №619/04.05.2015г. –Надя Велизарова Асенова
05.05.2015   Заповед изх. №621/04.05.2015г. –Николина Симеонова Иванова
05.05.2015   Заповед изх. №622/04.05.2015г. –Красимир Тодоров Владинов
05.05.2015   Заповед изх. №623/04.05.2015г. –Цветелина Николаева Радославова
05.05.2015   Заповед изх. №624/04.05.2015г. –Милена Сашова Димитрова
05.05.2015   Заповед изх. №625/04.05.2015г. – Виолета  Тодорова   Карабетова  и  Петя  Тодорова Георгиева
05.05.2015   Заповед изх. №626/04.05.2015г. –Галина Георгиева Ангелова
05.05.2015   Заповед изх. №627/04.05.2015г. –Петър Симеонов Куновски
05.05.2015   Заповед изх. №628/04.05.2015г. –Марийка Атанасова Илиева
05.05.2015   Заповед изх. №637/04.05.2015г. –Цветана Симеонова Динова
16.03.2015    Уведомление изх. №9400-0-4006/13.03.2015г. –Ясен Милчев Милков
26.02.2015    Заповед изх. № 283/25.02.2015г. Иван Василев Иванов
26.02.2015    Заповед изх. № 266/24.02.2015г. Наташа Миткова Войкина
26.02.2015    Заповед изх. № 269/24.02.2015г. Илияна Цветанова Стоянова
26.02.2015    Заповед изх. № 282/25.02.2015г. Иван Кръстев Иванов
26.02.2015    Заповед изх. № 285/25.02.2015г. Блага Петрова Атанасова
26.02.2015    Заповед изх. № 284/25.02.2015г. Тошко Костадинов Петров
26.02.2015    Заповед изх. № 265/24.02.2015г. Божилка Методиева Вакова
26.02.2015    Уведомление изх. № 9400-0-3135/25.02.2015г. Н-ци на Марийка Атанасова Илиева
26.02.2015    Уведомление изх. № 9400-0-2127/25.02.2015г. Цецка Гачова Вътова
26.02.2015    Уведомление изх. № 9400-0-3133/25.02.2015г. Иванка Александрова Каменова
26.02.2015    Уведомление изх. № 9400-0-3132/25.02.2015г. Илия Александров Митов
26.02.2015    Уведомление изх. № 9400-0-3132/25.02.2015г. Босилка Найденова Калинина
26.02.2015    Уведомление изх. № 9400-0-3129/25.02.2015г. Галина Георгиева Цекова
26.02.2015    Уведомление изх. № 9400-0-3128/25.02.2015г. Камелия Цветанова Цветанова
26.02.2015    Уведомление-покана изх. № 9400-0-313136/25.02.2015г.Десислава Венциславова Милева
18.02.2015    Уведомление изх. №9100-261/12.02.2015г. Николай Маринов Кулкински и Божидар Николаев Маринов
18.02.2015    Уведомление изх. №9100-266/12.02.2015г. Наследници на Петър Симеонов Куновски
18.02.2015    Уведомление изх. №9100-262/12.02.2015г. Деян Ангелов Георгиев
18.02.2015    Уведомление изх. №9100-263/12.02.2015г. Галина Георгиева Ангелова
18.02.2015    Уведомление изх. №9100-265/12.02.2015г. Мария Георгиева Димитрова
18.02.2015    Уведомление изх. №9100-264/12.02.2015г. Мая Недялкова Петкова
18.02.2015    Заповед изх. №246/18.02.2015г. Аксиния Маринова Котова
18.02.2015    Заповед изх. №247/18.02.2015г. Димитър Кирилов Николов
18.02.2015    Заповед изх. №249/18.02.2015г. Веселин Костов Ангелов
18.02.2015    Заповед изх. №244/18.02.2015г. Галина Димитрова Гаврилова
18.02.2015   Заповед изх. №238/18.02.2015г. Цветелин Бойков Нинов
18.02.2015    Заповед изх. №239/18.02.2015г. Стефка Гошкова Стефанова
18.02.2015    Заповед изх. №240/18.02.2015г. Валери Александров Христов
18.02.2015    Заповед изх. №237/18.02.2015г. Десислава Христова Петрова
18.02.2015    Заповед изх. №248/18.02.2015г. Валери Жажов Куртов
18.02.2015    Заповед изх. №242/18.02.2015г. Маргарита Каменова Митева
18.02.2015    Заповед изх. №243/18.02.2015г. Любен Драгов Димитров
18.02.2015    Заповед изх. №241/18.02.2015г. Елка Цветкова Белниколова
18.02.2015    Заповед изх. №233/18.02.2015г. Ценка Ценова Маринова
18.02.2015    Заповед изх. №236/18.02.2015г. Анна Петрова Борисова
18.02.2015    Заповед изх. №245/18.02.2015г. Ирена Трайкова Трайкова
18.02.2015    Заповед изх. №232/18.02.2015г. Мая Йорданова Антимова
18.02.2015    Заповед изх. №234/18.02.2015г. Христина Петкова Василева
18.02.2015    Заповед изх. №231/18.02.2015г. Николина Петкова Николова
11.02.2015   Уведомление изх. №9400-0-1953(1)/10.02.2015г. Симеона Йолова Батева
10.02.2015   Уведомление-покана изх. №9400-0-1086/21.01.2015г. Детелина Тодорова Светославова
22.01.2015   Заповед изх. № 105/22.01.2015г. Георги Йорданов Методиев
22.01.2015   Заповед изх. № 106/22.01.2015г. Румяна Венциева Ангелова - Пейчева
22.01.2015   Заповед изх. № 107/22.01.2015г. Виолета Георгиева Атанасова
22.01.2015   Заповед изх. № 108/22.01.2015г. Цветомир Митков Цветков
22.01.2015   Заповед изх. № 109/22.01.2015г. Димитрина Георгиева Михайлова
15.01.2015   Заповед изх. № 57/14.01.2015г. Вера Иванова Тодорова
15.01.2015   Заповед изх. № 58/14.01.2015г. Галина Тодорова Георгиева
12.12.2014   Заповед изх. № 1970/02.12.2014г. Параскева Ангелова Рачева
12.12.2014   Заповед изх. № 1972/02.12.2014г. Мария Дафинова Николова
12.12.2014   Заповед изх. № 1971/02.12.2014г. Камелия Цветанова Цветанова
08.12.2014   Уведомление изх. №9400-0-21284/08.12.2014г. Вида Павлова Панчева
08.12.2014   Заповед изх. №1977/08.12.2014г Райна Андреева Тодорова
02.12.2014   Уведомление-покана изх. №9100-1904/26.11.2014г. Ценка Ценова Маринова
20.11.2014   Уведомление-покана изх. №9100-1869/19.11.2014г. Стефка Гошкова Стефанова
20.11.2014   Уведомление-покана изх. №9100-1877/12.11.2014г. Мая Йорданова Стефанова
20.11.2014   Заповед изх. №1875/19.11.2014г. Методи Петров Николов
18.11.2014   Уведомление-покана изх. №9100-1811/12.11.2014г. Мариус Славчов Атанасов
18.11.2014   Уведомление-покана изх. №9100-1812/12.11.2014г. Мара Димитрова Георгиева
17.11.2014   Уведомление-покана изх. №9100-1782/12.11.2014г. Спаска Стефанова Атанасова
17.11.2014   Уведомление-покана изх. №9100-1781/12.11.2014г. Иво Симеонов Цветков
17.11.2014   Уведомление-покана изх. №9100-1779/12.11.2014г. Малина Цветанова Лимонова
17.11.2014   Уведомление-покана изх. №9100-1784/12.11.2014г. Стефан Петров Христов
17.11.2014   Уведомление-покана изх. №9100-1783/12.11.2014г. Керица Давидова Ненкова
14.11.2014   Уведомление-покана изх. №9100-1780/12.11.2014г. Иванка Иванова Христова
14.11.2014   Уведомление-покана изх. №9100-1808/12.11.2014г Гина Иванова Александрова
13.11.2014   Уведомление-покана изх. №9100-1810/12.11.2014г. Надя Велизарова Асенова
13.11.2014   Уведомление-покана изх. №9100-1797/12.11.2014г. Йордан Николов Марков
13.11.2014   Уведомление-покана изх. №9100-1793/12.11.2014г. Румен Петров Петров
13.11.2014   Уведомление-покана изх. №9100-1790/12.11.2014г. Борянка Валентинова Цветкова
13.11.2014   Уведомление-покана изх. №9100-1801/12.11.2014г. Валери Христов Иванов
13.11.2014   Уведомление-покана изх. №9100-1805/12.11.2014г. Милена Сашова Димитрова
13.11.2014   Уведомление-покана изх. №9100-1792/12.11.2014г. Здравка Димитрова Първанова
13.11.2014   Уведомление-покана изх. №9100-1794/12.11.2014г. Галина Маринова Каменова
13.11.2014   Уведомление-покана изх. №9100-1795/12.11.2014г. Нилолина Симеонова Иванова
13.11.2014   Уведомление-покана изх. №9100-1806/12.11.2014г. Красимир Тодоров Владинов
13.11.2014   Уведомление-покана изх. №9100-1778/12.11.2014г. Цветелина Николаева Радославова
13.11.2014   Уведомление-покана изх. №9100-1796/12.11.2014г. Цветомила Александрова Виделова
13.11.2014   Уведомление-покана изх. №9100-807/12.11.2014г. Дарина Никифорова симеонова
13.11.2014   Уведомление-покана изх. №9100-1791/12.11.2014г. Лидия Иванова Миланова
13.11.2014   Уведомление-покана изх. №9100-1802/12.11.2014г. Виолета Тодорова Карабетова и ПетяТодорова Георгиева
13.11.2014   Уведомление-покана изх. №9100-1809/12.11.2014г. Венета Николова Илиева
13.11.2014   Уведомление-покана изх. №9100-1798/12.11.2014г. Николай Цветанов Димитров
31.10.2014   Заповед изх. № 1811/30.10.2014г. Ясен Милчев Милков
28.10.2014   Заповед изх. № 1758/27.10.2014г. Николай Маринов Кулкински и Божидар Николаев Маринов
28.10.2014   Заповед изх. № 1766/27.10.2014г. Петър Симеонов Кунчовски
28.10.2014   Заповед изх. № 1759/27.10.2014г. Радослав Лаков Симеонов
28.10.2014   Заповед изх. № 1767/27.10.2014г. Галина Георгиева Цекова
28.10.2014   Заповед изх. № 1761/27.10.2014г. Борис Цветанов Вардов
21.10.2014   Уведомление изх. №9100-1650/21.10.2014г. Илиян Красимиров Цветков
21.10.2014   Уведомление изх. №9100-1651/21.10.2014г. Борис Ненков Филипов
21.10.2014   Уведомление изх. №9100-1652/21.10.2014г. Цветана Георгиева Димитрова
21.10.2014   Уведомление изх. №9100-1653/21.10.2014г. Теодора Цветанова Георгиева
21.10.2014   Уведомление изх. №9100-1654/21.10.2014г. Жана Найденова Цветкова
21.10.2014   Уведомление изх. №9100-1655/21.10.2014г. Катя Красимирова Цветкова
21.10.2014   Уведомление изх. №9100-1656/21.10.2014г. Лидия Цветанова Георгиева
21.10.2014    Уведомление изх. №9100-1657/21.10.2014г. Евгения Иванова Манчева
20.10.2014   Заповед изх. №1703/20.10.2014г. Вида Панчева Павлова
20.10.2014   Заповед изх. №1708/20.10.2014г. Миньон Харитонова Игнатова
20.10.2014   Заповед изх. №1705/20.10.2014г. Мая Недялкова Петкова
20.10.2014   Заповед изх. №1706/20.10.2014г. Цветомила Александрова Виделова
20.10.2014   Заповед изх. №1700/20.10.2014г. Мария Георгиева Димитрова
20.10.2014   Заповед изх. №1710/20.10.2014г. Галина Георгиева Ангелова
20.10.2014   Заповед изх. №1709/20.10.2014г. Стефан Динов Стоянов
20.10.2014   Заповед изх. №1711/20.10.2014г. Босилка Найденова Калинина
20.10.2014   Заповед изх. №1701/20.10.2014г. Цецка Ганчова Вътова
20.10.2014   Заповед изх. №1702/20.10.2014г. Красимир Георгиев Тодоров
20.10.2014   Уведомление изх. №9400-0-18126/20.10.2014г. Румяна Венциева Ангелова-Пейчева
20.10.2014   Уведомление изх. №9100-1633/20.10.2014г. Албена Цветанова Алипиева
20.10.2014   Уведомление изх. №9100-1632/20.10.2014г. Наташа Миткова Войкина
16.10.2014   Уведомление изх. № 9400-0-17893/15.10.2014г. Десислава Иванова Евлогиева
16.10.2014   Уведомление изх. № 9400-0-17667/13.10.2014г. Вера Иванова Тодорова
15.10.2014   Уведомление изх. № 9400-0-17791/15.10.2014г. Райна Георгиева Горанова
15.10.2014   Уведомление изх. № 9400-0-17793/15.10.2014г. Петър Тодоров Сандов
14.10.2014   Уведомление изх. № 9100-1579/14.10.2014г. Николай Цветанов Николов
13.10.2014   Уведомление изх. № 9400-0-17587/13.10.2014г. Милан Георгиев Миланов
10.10.2014   Заповед изх. № 1659/09.10.2014г. Мито Александров Митов
10.10.2014   Заповед изх. № 1655/09.10.2014г. Илия Александров Митов
10.10.2014   Заповед изх. № 1658/09.10.2014г. Илинка Илиева Маринова
10.10.2014   Заповед изх. № 1657/09.10.2014г. Иванка Александрова Каменова
10.10.2014   Заповед изх. № 1656/09.10.2014г. Николай Динков Митов
10.10.2014   Заповед изх. № 1654/09.10.2014г. Теменужка Илиева Маринова
17.09.2014   Заповед изх. № 1518/16.09.2014г. Теодора Цветанова Георгиева
17.09.2014   Заповед изх. № 1511/16.09.2014г. Лидия Цветанова Георгиева
17.09.2014   Заповед изх. № 1512/16.09.2014г. Жана Найденова Цветкова
17.09.2014   Заповед изх. № 1513/16.09.2014г. Евгения Иванова Манчева
17.09.2014   Заповед изх. № 1514/16.09.2014г. Катя Красимирова Цветкова
17.09.2014   Заповед изх. № 1515/16.09.2014г. Илиян Красимиров Цветков
17.09.2014   Заповед изх. № 1516/16.09.2014г. Борис Ненков Филипов
17.09.2014   Заповед изх. № 1517/16.09.2014г. Цветана Георгиева Димитрова
16.09.2014   Заповед изх. №1498/11.09.2014г. Райна Георгиева Горанова
16.09.2014   Заповед изх. №1506/15.09.2014г. Ангел Аспарухов Павлов
16.09.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-15497/12.09.14г. Николай Динков Митев
16.09.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-15496/12.09.14г. Теменужка Илиева Маринова
16.09.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-15498/12.09.14г. Илинка Илиева Маринова
16.09.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-15499/12.09.14г. Иванка Александрова Каменова
16.09.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-15501/12.09.14г. Мито Александър Митов
16.09.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-15500/12.09.14г. Илия Александров Митов
16.09.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-15502/12.09.14г. Иванка Димитрова Симеонова
16.09.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-15503/12.09.14г. Елка Маринова Христова
16.09.2014   Уведомление-покана изх. №9100-1371/09.09.14г. Красинка Христова Костова
16.09.2014   Уведомление изх. №9100-1370/09.09.14г. Виолета Георгиева Атанасова
11.09.2014   Заповед изх. №1499/11.09.2014г.-Митко Тодоров Илиев
09.09.2014   Заповед изх. № 1476/08.09.2014г. Дамян Димитров Батев
09.09.2014   Заповед изх. № 1479/08.09.2014г. Лало Пенчев Гановски
09.09.2014   Заповед изх. № 1477/08.09.2014г. Карамфила Атанасова Петкова
04.09.2014   Заповед изх. № 1427/01.09.2014г. Деян Ангелов Георгиев
04.09.2014   Заповед изх. № 1444/02.09.2014г. Татяна Христова Тодорова
04.09.2014   Заповед изх. № 1441/02.09.2014г. Албена Цветанова Алипиева
04.09.2014   Заповед изх. № 1440/02.09.2014г. Богдан Иванов Йотов
04.09.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-14575/01.09.2014г. Илияна Петкова Райкова
04.09.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-14566/01.09.2014г. Анна Петрова Борисова
04.09.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-14568/01.09.2014г. Йордан Николов Марков
04.09.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-14662/02.09.2014г. Стефан Динов Стоянов
04.09.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-14573/01.09.2014г. Галина Георгиева Ангелова
04.09.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-14574/01.09.2014г. Мая Недялкова Петкова
04.09.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-14581/01.09.2014г. Катя Богомилова Огнянова
04.09.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-14570/01.09.2014г. Мила Боянова Милкова и Йонко Боянов Милков
03.09.2014   уведомление-покана 9400-0-14569/01.09.2014г. до Антон Иванов Константинов
03.09.2014   уведомление–покана 9400-0-14587/01.09.2014г. до Диана Венчева Кръстева
03.09.2014   уведомление–покана 9400-0-14577/01.09.2014г. до Пламен Кръстев Станински
03.09.2014   уведомление–покана 9400-0-14579/01.09.2014г. до Красимир Харалампиев Каменов
03.09.2014   уведомление 9400-0-14669/02.09.2014г. до Блага Петрова Атанасова
03.09.2014   уведомление 9440-0-14665/02.09.2014г. до Любомир Петков Иванов
03.09.2014   уведомление 9400-0-14664/02.09.2014г. до Любен Драгов Димитров
03.09.2014   заповед изх. №1425 от 01.09.2014г. до Иванка Симеонова Вачева
03.09.2014   заповед изх. №1424 от 01.09.2014г. до Димитър Викторов Димитров
03.09.2014   заповед изх. №1446 от 02.09.2014г. до Елена Иванчева Николова
03.09.2014   заповед изх. №1445 от 02.09.2014г. до Васил Георгиев Николов
03.09.2014   заповед изх. №1439 от 02.09.2014г. до Симеонка Пламенова Василева
03.09.2014   заповед изх. №1426 от 01.09.2014г. до Ценка Борисова Тончева
27.08.2014   Заповед изх. № 1389/25.08.2014г. Николай Цветанов Николов
27.08.2014   Заповед изх. № 1392/25.08.2014г. Димитър Петров Стаменов
27.08.2014   Заповед изх. № 1391/25.08.2014г. Маросела Йорданова Маркова
27.08.2014   Заповед изх. № 1390/25.08.2014г. Цоньо Велев Цонев
27.08.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-14074/26.08.2014г. Камелия Цветанова Цветанова
27.08.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-14073/26.08.2014г. Мария Дафинова Николова
27.08.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-14075/26.08.2014г. Параскева Ангелова Рачева
27.08.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-14076/26.08.2014г. Преслав Цветанов Благоев
27.08.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-14077/26.08.2014г. Диана Събева Маркова
22.08.2014   Заповед изх. № 1377/20.08.2014г. Вера Иванова Тодорова
22.08.2014   Заповед изх. № 1376/20.08.2014г. Христина Димитрова Василева
22.08.2014   Заповед изх. № 1380/20.08.2014г. Радка Христова Недялкова
22.08.2014   Заповед изх. № 1379/20.08.2014г. Кристиян Иванов Николов
22.08.2014   Заповед изх. № 1378/20.08.2014г. Данчо Петров Кожухарки
22.08.2014   Заповед изх. № 1384/22.08.2014г. Маргарита Христова Маркова, Бойка Христова Кирилова, Антоанета Христова Атанасова.
21.08.2014   Заповед изх. №1348/18.08.2014г.-Милан Георгиев Миланов
20.08.2014   Уведомление изх. № 9400-0-13325/13.08.2014г. Мирела Пламенова Тодорова
20.08.2014   Уведомление изх. № 9400-0-13327/13.08.2014г. Валери Жажов Куртов
19.08.2014   Уведомление изх. № 9400-0-13331/13.08.2014г. Маргарита Каменова Митева
19.08.2014   Уведомление изх. № 9400-0-13335/13.08.2014г. Цветана Симеонова Динова
19.08.2014   Уведомление изх. № 9400-0-13326/13.08.2014г. Димитър Кирилов Николов
19.08.2014   Уведомление изх. № 9400-0-13330/13.08.2014г. Аксиния Маринова Котова
19.08.2014   Уведомление изх. № 9400-0-13333/13.08.2014г. Георги Йорданов Методиев
19.08.2014   Уведомление изх. № 9400-0-13332/13.08.2014г. Елка Цветкова Белниколова
19.08.2014   Уведомление изх. № 9400-0-13329/13.08.2014г. Ирена Трайкова Трайкова
15.08.2014   Уведомление изх. № 9400-0-13328/13.08.2014г. Тошко Костадинов Петров
15.08.2014   Уведомление изх. № 9400-0-13334/13.08.2014г. Цветомир Митков Цветков
11.08.2014   Заповед изх. №1312/08.08.2014г. Николай Цветанов Николов
11.08.2014   Заповед изх. №1313/08.08.2014г. Петър Тодоров Сандов
11.08.2014   Заповед изх. №1311/08.08.2014г. Тодор Иванов Русинов
11.08.2014   Заповед изх. №1310/08.08.2014г. Евгени Николов Генов
11.08.2014   Уведомление изх. №9400-0-12054/24.07.14г. Райна Георгиева Горанова
31.07.2014   Уведомление изх. №9400-0-12427/30.07.2014г. Жана Найденова Цветкова
31.07.2014   Уведомление изх. №9400-0-12430/30.07.2014г. Илиян Красимиров Цветков
31.07.2014   Уведомление изх. №9400-0-12431/30.07.2014г. Теодора Цветанова Георгиева
31.07.2014   Уведомление изх. №9400-0-12432/30.07.2014г. Катя Красимирова Цветкова
31.07.2014   Уведомление изх. №9400-0-12433/30.07.2014г. Лидия Цветанова Георгиева
31.07.2014   Уведомление изх. №9400-0-12434/30.07.2014г. Цветана Георгиева Димитрова
31.07.2014   Уведомление   изх. №9400-0-12435/30.07.2014г. Борис Ненков Филипов
31.07.2014   Уведомление изх. №9400-0-12436/30.07.2014г. Евгения Иванова Манчева
31.07.2014   Заповед изх. №1264/30л.07.2014г. Мариета Димитрова Николова
25.07.2014   Уведомление изх. №9400-0-11970/24.07.2014г. Людмила Димитрова Александрова
25.07.2014   Уведомление изх. №9400-0-12088/24.07.2014г. Станка Григорова Кунова с копие до Владимир Иванов Кунов
25.07.2014   Уведомление изх. №9400-0-11974/23.07.2014г. Алипия Аврамов Алипиев
25.07.2014   Уведомление изх. №9400-0-11971/23.07.2014г. Митко Тодоров Илиев
25.07.2014   Уведомление изх. №9100-1101/22.07.2014г. Богдан Иванов Йотов
25.07.2014   Уведомление изх. №9400-0-11836/21.07.2014г. Милан Георгиев Миланов
25.07.2014   Уведомление изх. №9400-0-11996/24.07.2014г. Симеонка Пламенова Василева
25.07.2014   Уведомление изх. №9400-0-12064/24.07.2014г. Албена Цветанова Алипиева
25.07.2014   Уведомление изх. №9100-1100/22.07.2014г. Павлин Тодоров Вачев
25.07.2014   Уведомление изх. №9400-0-11995/24.07.2014г. Елена Иванчева Николова
25.07.2014   Уведомление изх. №9400-0-12067/24.07.2014г. Татяна Христова Тодорова
25.07.2014   Уведомление изх. №9400-0-12065/24.07.2014г. Димитрина Георгиева Михайлова
22.07.2014   Уведомление изх. №9400-22/22.07.2014г. Пламен Петров Савчев
22.07.2014   Уведомление изх. №9100-1099/22.07.2014г. Станка Григорова Кунова с копие до Владимир Иванов Кунов
21.07.2014   Уведомление изх. №9400-0-11755/21.07.2014г. Марийка Христова Алипиева
21.07.2014   Уведомление изх. №9400-0-11734/21.07.2014г. Лъчезар Костадинов Климов
21.07.2014   Уведомление изх. №9400-0-11753/21.07.2014г. Станка Григорова Кунова с копие до Владимир Иванов Кунов
17.07.2014   Уведомление изх. № 9400-0-11526/16.07.2014г. Петър Първанов Пекьов
10.07.2014   Уведомление изх. № 9400-0-11131/10.07.2014г. Галина Тодорова Георгиева
10.07.2014   Уведомление изх. № 9400-0-11133/10.07.2014г. Вида Павлова Панчева
10.07.2014   Уведомление изх. № 9400-0-11134/10.07.2014г. Николай Цветанов Николов
10.07.2014   Уведомление изх. № 9400-0-11136/10.07.2014г. Н-ци на Христо Горчов Митов
25.06.2014   Уведомление-покана изх. № 9400-0-9957/23.06.2014г. Екатерина Иванова Миладинова
25.06.2014   Уведомление-покана изх. № 9400-0-9963/23.06.2014г. Нели Йорданова Петрова
25.06.2014   Уведомление-покана изх. № 9400-0-9959/23.06.2014г. Светла Цветкова Първановска
25.06.2014   Уведомление-покана изх. № 9400-0-9962/23.06.2014г. Марияна Костадинова Маринова
25.06.2014   Уведомление-покана изх. № 9400-0-9961/23.06.2014г. Надя Велизарова Асенова
20.06.2014   Заповед изх. № 1048/17.06.2014г. Мая Петрова Тананова
20.06.2014   Уведомление-покана изх. № 9400-0-9503/17.06.2014г. Мариета Александрова Георгиева
20.06.2014   Уведомление-покана изх. № 9400-0-9482/17.06.2014г. Мария Георгиева Димитрова
20.06.2014   Уведомление-покана изх. № 9400-0-9476/17.06.2014г. Борис Цветанов Вардов
20.06.2014   Уведомление-покана изх. № 9400-0-9742/19.06.2014г. Мариета Димитрова Николова
20.06.2014   Уведомление-покана изх. № 9400-0-9588/17.06.2014г. Цецка Гачова Вътова
20.06.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-9587/17.06.2014г. Цветомила Александрова Виделова
20.06.2014   Уведомление-покана изх. № 9400-0-9495/17.06.2014г. Венелин Венелинов Прокопиев
20.06.2014   Уведомление-покана изх. № 9400-0-9497/17.06.2014г. Малинка Ганчева Ганчева - Лютибродска
16.06.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-9288/13.06.2014г. Пламенка Любомирова Йорданова
16.06.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-9292/13.06.2014г. Цветелин Бойков Нинов
16.06.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-9293/13.06.2014г. Ива Маринова Георгиева
16.06.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-9295/13.06.2014г. Наташа Дамянова Цветкова
16.06.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-9300/13.06.2014г. Димитър Иванов Бенчовски
16.06.2014   Заповед изх. №1031/13.06.2014г. Петър Кирилов Найденов
16.06.2014   Заповед изх. №1034/13.06.2014г. Иванка Николова Статкова
16.06.2014   Заповед изх. №1033/13.06.2014г. Маргарита Иванова Петрова
13.06.2014   Заповед изх. №1034/13.06.2014г. Иванка Николова Статкова
11.06.2014   Заповед изх. № 1004/06.06.2014г. Иван Лазаров Банешки
11.06.2014   Уведомление-покана изх. № 9400-0-8939/09.06.2014г. Вера Иванова Тодорова
11.06.2014   Уведомление-покана изх. № 9400-0-8940/09.06.2014г. Чайка Христова Ненова
11.06.2014   Уведомление-покана изх. № 9400-0-8944/09.06.2014г. Галина Георгиева Цекова
11.06.2014   Уведомление-покана изх. № 9400-0-8942/09.06.2014г. Миньон Харитонова Игнатова
06.06.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-8823/06.06.2014г. Наташа Миткова Войкина
05.06.2014   Заповед изх. № 923/04.06.2014г. Цено Русков Лилов
05.06.2014   Заповед изх. № 914/04.06.2014г. Галина Тодорова Георгиева
05.06.2014   Заповед изх. № 911/04.06.2014г. Георги Ценов Антонов
05.06.2014   Заповед изх. № 912/04.06.2014г. Маргарита Каменова Митева
05.06.2014   Заповед изх. № 910/04.06.2014г. Любомир Петков Иванов
05.06.2014   Заповед изх. № 921/04.06.2014г. Лалка Методиева Храдил
05.06.2014   Заповед изх. № 922/04.06.2014г. Любен Драгов Димитров
05.06.2014   Заповед изх. № 916/04.06.2014г. Цветанка Найденова Ценова
05.06.2014   Заповед изх. № 920/04.06.2014г. Бенчо Цоков Бенчов
05.06.2014   Заповед изх. № 913/04.06.2014г. Димитрина Георгиева Михайлова
05.06.2014   Заповед изх. № 915/04.06.2014г. Елка Цветкова Белниколова
05.06.2014   Заповед изх. № 927/04.06.2014г. Борис Богданов Георгиев
05.06.2014   Заповед изх. № 925/04.06.2014г. Румяна Венциева Ангелова - Пейчева
05.06.2014   Заповед изх. № 924/04.06.2014г. Албена Цветанова Алипиева
05.06.2014   Заповед изх. № 926/04.06.2014г. Райна Георгиева Горанова
05.06.2014   Заповед изх. № 919/04.06.2014г. Мирела Пламенова Тодорова
05.06.2014   Уведомление изх. №9400-0-8715/04.06.2014г. Николай Маринов Кулкински
05.06.2014   Уведомление изх. №9400-0-8716/04.06.2014г. Николина Петкова Маринова
14.05.2014   Заповед изх. № 743/13.05.2014г. Димитър Кирилов Капитански
14.05.2014   Заповед изх. № 744/13.05.2014г. Милан Георгиев Миланов
14.05.2014   Заповед изх. № 741/13.05.2014г. Хелза Василева Христова
14.05.2014   Заповед изх. № 742/13.05.2014г. Петя Илиева Джакерова
14.04.2014   Уведомление-покана изх. №9100-566/09.04.2014г. Веселин Тодоров Стоянов
01.04.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-5017/31.03.2014г. Димитър Кирилов Капитански
01.04.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-5018/31.03.2014г. Милан Георгиев Миланов
01.04.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-5019/31.03.2014г. Альша Кузманов Андреев
01.04.2014   Уведомление-покана изх. №9100-498/31.03.2014г. Нина Александрова Николова
01.04.2014   Уведомление-покана изх. №9100-499/31.03.2014г. Хелза Василева Христова
01.04.2014   Уведомление-покана изх. №9100-500/31.03.2014г. Захарина Христова Аврамова
01.04.2014   Уведомление-покана изх. №9100-501/31.03.2014г. Петя Илиева Джакерова
21.03.2014   Заповед изх. № 477/20.03.2014г. Станка Мирчева Йорданова
21.03.2014   Уведомление изх. № 9100-437/20.03.2014г. Николай Валентинов Нечев
21.03.2014   Уведомление изх. № 9400-0-9492(2)/18.03.2014г. Цветанка Стоянова Петрова
21.03.2014   Уведомление изх. № 9100-436/20.03.2014г. Веселин Костов Ангелов
21.03.2014   Уведомление изх. № 9100-435/20.03.2014г. Галина Тодорова Георгиева
18.03.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-4157/18.03.2014г. Любомир Петков Иванов
18.03.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-4166/18.03.2014г. Людмила Димитрова Александрова
18.03.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-4156/18.03.2014г. Босилка Найденова Калинина
18.03.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-4184/18.03.2014г. Елка Цветкова Белниколова
18.03.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-4185/18.03.2014г. Цветанка Найденова Ценова
18.03.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-4168/18.03.2014г. Марийка Атанасова Илиева
18.03.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-4143/18.03.2014г. Красимир Петров Ценов
18.03.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-4155/18.03.2014г. Борис Богданов Георгиев
18.03.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-4161/18.03.2014г. Лалка Методиева Димитрова
18.03.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-4162/18.03.2014г. Марияна Ангелова Цекова
18.03.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-4179/18.03.2014г. Георги Ценов Антонов
18.03.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-4170/18.03.2014г. Борислав Генадиев Ценков
18.03.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-4146/18.03.2014г. Маргарита Каменова Митева
18.03.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-4158/18.03.2014г. Красимир Първанов Петров
18.03.2014   Уведомление-покана изх. №9400-0-4164/18.03.2014г. Надка Иванова Иванова
18.03.2014   Заповед изх. №463/18.03.2014г. Виолета Георгиева Атанасова
26.02.2014   Заповед изх. № 318/25.02.2014г. Йорданка Йосифова Димитрова
26.02.2014   Заповед изх. № 322/25.02.2014г. Станка Григорова Кунова и Владимир Иванов Кунов
26.02.2014   Заповед изх. № 320/25.02.2014г. Първолетка Петкова Димитрова
26.02.2014   Заповед изх. № 319/25.02.2014г. Десислава Иванова Евлогиева
26.02.2014   Заповед изх. № 330/26.02.2014г. Алипия Аврамов Алипиев
26.02.2014   Заповед изх. № 329/26.02.2014г. Марийка Христова Алипиева
20.02.2014   Заповед изх. №304/18.02.2014г. Ива Георгиева Кирилова
04.02.2014   Уведомление-покана изх. № 9400-0-1759/03.02.2014г. Албена Цветанова Алипиева
24.01.2014   Заповед изх. № 104/23.01.2014г. Татяна Христова Тодорова
24.01.2014   Заповед изх. № 103/23.01.2014г. Павлин Тодоров Вачев
24.01.2014   Уведомление изх. № 9400-0-1345/23.01.2014г. Васил Георгиев Николов
17.01.2014   Заповед изх. № 71/16.01.2014г. Иван Василев Игнатов
17.01.2014   Заповед изх. № 72/16.01.2014г. Симеонка Пламенова Василева
17.01.2014   Заповед изх. № 73/16.01.2014г. Пламен Александров Александров
09.12.2013   Уведомление – покана изх. № 9100-1737/06.12.2013г. Цено Русков Лилов
09.12.2013   Уведомление – покана изх. № 9100-1736/06.12.2013г. Райна Георгиева Горанова
09.12.2013   Заповед изх. № 1921/04.12.2013г. Ирена Трайкова Трайкова
05.12.2013   Заповед изх. № 1908/03.12.2013г. Георги Йорданов Методиев
05.12.2013   Заповед изх. № 1907/03.12.2013г. Елена Иванчева Методиева
05.12.2013   Заповед изх. № 1906/03.12.2013г. Косто Димитров Костов
02.11.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-18267/29.11.2013г. Георги Никитов Първанов
02.11.2013   Заповед изх. №1878/29.11.2013г. Бориска Пламенова Петрова

27.11.2013

  Уведомление изх. № 9100-1681/27.11.2013г. Галина Тодорова Георгиева

27.11.2013

  Уведомление изх. № 9400-0-18108/27.11.2013г. Фроса Красимирова Цветкова

27.11.2013

  Уведомление-покана изх. № 9400-0-18109/27.11.2013г. Петър Иванов Ангелов

27.11.2013

  Заповед изх. №1865/26.11.2013г. Владимир Цветанов Цанов

27.11.2013

  Заповед изх. №1863/26.11.2013г Вида Павлова Панчева
19.11.2013   Уведомление изх. № 9400-0-17562/15.11.2013г. Десислава Иванова Евлогиева
19.11.2013   Уведомление изх. № 9400-0-17563/15.11.2013г. Фана Райкова Кисьова
19.11.2013   Уведомление изх. № 9400-0-17564/15.11.2013г. Йорданка Йосифова Димитрова
13.11.2013   Уведомление изх. № 9400-0-17401/13.11.2013г. Тодор Христов Тренев
06.11.2013   Уведомление изх. № 9400-0-16916/05.11.2013г. Eмил Николов Господинов
29.10.2013   Уведомление изх. № 9400-0-16480/29.10.2013г. Тодор Георгиев Тодоров
29.10.2013   Уведомление изх. № 9400-0-16482/29.10.2013г. Валерия Илиева Младенова
22.10.2013    Уведомление изх. № 9400-0-15922/18.10.2013г. Бориска Пламенова Петрова
22.10.2013    Уведомление изх. № 9400-0-15925/18.10.2013г. Галина Димитрова Гаврилова
22.10.2013    Уведомление изх. № 9400-0-15926/18.10.2013г. Марийка Христова Алипиева
22.10.2013    Уведомление изх. № 9400-0-15928/18.10.2013г. Петър Тодоров Сандов
22.10.2013    Уведомление изх. № 9400-0-15986(1)/21.10.2013г. Светла Антова Методиева
22.10.2013    Уведомление изх. № 9400-0-15988(1)/21.10.2013г. Първолетка Петкова Димитрова
08.10.2013   Заповед изх. № 1499/02.10.2013г. Николай Харалампиев Георгиев
08.10.2013   Заповед изх. № 1498/02.10.2013г.. Марияна Любенова Илиева
08.10.2013   Заповед изх. № 1497/02.10.2013г.. Митко Тодоров Илиев
08.10.2013   Заповед изх. № 1496/02.10.2013г. Тодор Георгиев Тодоров
08.10.2013   Заповед изх. № 1495/02.10.2013г.. Маргарита Каменова Митева
08.10.2013   Заповед изх. № 1494/02.10.2013г.. Лъчезар Николов Трифонов
30.08.2013   Уведомление изх. № 9400-0-13149/27.08.2013г. Теменужка Христова Луканова
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1226/27.08.2013г. Йосиф Йорданов Асенов
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1227/27.08.2013г. Валентин Иванов Русинов
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1228/27.08.2013г. Христина Дикова и Лиляна Христова
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1167/19.08.2013г. Гена Лилянинова Кръстинова
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1169/19.08.2013г. Йордан Асенов Николов
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1173/19.08.2013г. Косьо Йорданов Иванов
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1172/19.08.2013г. Йордан Костов Пашов
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1178/19.08.2013г. Маргарита Георгиева Бечева
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1176/19.08.2013г. Валери Йорданов Иванов
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1177(1)/19.08.2013г. Бисер Василев Йорданов
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1175/19.08.2013г. Мирослав Ваньов Иванов
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1174/19.08.2013г. Стефан Георгиев Стефанов
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1171/19.08.2013г. Маргарита Динкова Митова
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1168/19.08.2013г. Димитър Трифонов Димитров
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1195/21.08.2013г. Василка Иванова Манчева
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1196/21.08.2013г. Камен Иванов Маринов
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1197/21.08.2013г. Пенка Иванова Маринова
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1198/21.08.2013г. Десислава Еленкова Стефанова
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1200/21.08.2013г. Нина Стефанова Тодорова
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1154/19.08.2013г. Тихомир Иванов Асенов
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1199/21.08.2013г. Марга Симеонова Якова
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1201/21.08.2013г. Маргарита Анкова Митова
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1155/19.08.2013г. Иван Бонов Иванов
29.08.2013   Уведомление изх. № 9400-0-12514/13.08.2013г. Върбан  Тодоров Димитров
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1159/19.08.2013г. Йорданка Асенова Богданова
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1156/19.08.2013г. Цветан Ценов Георгиев
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1158/19.08.2013г. Валентин Надеждов Митов
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1157/19.08.2013г. Красимира Ангелова Иванова
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1205/21.08.2013г. Анка Заркова Василева
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1204/21.08.2013г. Тотка Минкова Георгиева
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1203/21.08.2013г. Тодорка Върбанова Огнянова
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1206/21.08.2013г. Ивалина Георгиева Богданова
29.08.2013   Уведомление изх. № 9400-0-12519/13.08.2013г. Снежана Маринова Якова
29.08.2013   Уведомление изх. № 9400-0-12516/13.08.2013г. Райна Андреева Тодорова
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1166/19.08.2013г. Силвия Илиева Бенева
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1165/19.08.2013г. Асен Богданов Узунов
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1164/19.08.2013г. Борислав Асенов Богданов
29.08.2013   Уведомление изх. № 9400-0-12520/13.08.2013г. Крум Митов Петров
29.08.2013   Уведомление изх. № 9400-0-12522/13.08.2013г. Йордан Иванов Кирилов
29.08.2013   Уведомление изх. № 9400-0-12521/13.08.2013г. Илия Андреев Тодоров
29.08.2013   Уведомление изх. № 9400-0-12517/13.08.2013г. Детелина Стефанова Тодорова
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1160/19.08.2013г. Сълза Ангелова Иванова
29.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1202/21.08.2013г. Георги Маринов Михайлов
26.08.2013   Уведомление-покана изх. № 9100-1194/21.08.2013г. Владимир Цветанов Ценов
26.08.2013   Заповед изх. № 1279/21.08.2013г. Бориска Пламенова Петрова
09.08.2013   Уведомление изх. № 9100-1099/09.08.2013г. Цветан Венков Вецов
06.08.2013   Заповед изх. № 1215/01.08.2013г. Лазар Начов Лазаров
06.08.2013   Заповед изх. № 1175/24.07.2013г. Теменужка Христова Луканова
06.08.2013   Заповед изх. № 1226/05.08.2013г. Цветан Венков Вецов

31.07.2013

  Уведомление-покана изх. № 9400-0-11412/25.07.2013г. Красимира Стоянова Коцъшка

31.07.2013

  Уведомление-покана изх. № 9400-0-11418/25.07.2013г. Валери Христов Иванов

26.07.2013

  Уведомление-покана изх. № 9400-0-11414/25.07.2013г. Косто Димитров Костов
11.07.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-10225/04.07.2013г. Валентина Манчева Даркова
11.07.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-10203/04.07.2013г. Димитър Петров Стаменов
11.07.2013   Заповед изх. № 920/02.07.2013г. Първолета Петкова Димитрова
11.07.2013   Уведомление изх. № 9100-957/10.07.2013г. Детелина Тодорова Светославова
11.07.2013   Уведомление изх. № 9100-954/10.07.2013г. Цветан Венков Вецов
11.07.2013   Уведомление изх. № 9100-955/10.07.2013г. Мариела Георгиева Филипова
11.07.2013   Уведомление изх. № 9100-956/10.07.2013г. Лъчезар Костадинов Климов
10.07.2013   Уведомление изх. № 9400-0-10423/08.07.2013г. Спас Найденов Спасов
10.07.2013   Уведомление изх. № 9400-0-10225/08.07.2013г. Мария Микова Иванова
08.07.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-10216/04.07.2013г. Олга Тодорова Каменова
08.07.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-10201/04.07.2013г. Румяна Венциева Ангелова-Пейчева
08.07.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-10204/04.07.2013г. Деян Ангелов Георгиев
08.07.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-10202/04.07.2013г. Георги Йорданов Методиев
08.07.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-10213/04.07.2013г. Николай Руменов Александров
08.07.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-10228/05.07.2013г. Галина Николаева Николова
08.07.2013   Заповед изх. № 919/02.07.2013г. Параскева Петрова Тачева
08.07.2013   Заповед изх. № 921/02.07.2013г. Емилия Иванова Иванова
08.07.2013   Заповед изх. № 922/02.07.2013г. Донка Любенова Танкова
08.07.2013   Заповед изх. № 925/02.07.2013г. Димитър Кирилов Николов
08.07.2013   Заповед изх. № 926/02.07.2013г. Аксиния Маринова Котова
03.07.2013   Уведомление изх. № 9400-0-9972/01.07.2013г. Сашо Илиев Александров
03.07.2013   Уведомление изх. № 9400-0-9617/21.06.2013г. Лазар Начов Лазаров
03.07.2013   Уведомление изх. № 9400-0-9636/21.06.2013г. Алипия Аврамов Алипиев
03.07.2013   Уведомление изх. № 9400-0-9967/01.07.2013г. Ангел Ангелов Петров
03.07.2013   Заповед изх. № 896/25.06.2013г. Спас Радославов Йончев
03.07.2013   Заповед изх. № 895/25.06.2013г. Тодор Христов Тренев
03.07.2013   Заповед изх. № 897/25.06.2013г. Димитър Иванов Бенчовски
03.07.2013   Заповед изх. № 894/25.06.2013г. Татяна Александрова Денова
03.07.2013   Заповед изх. № 898/25.06.2013г. Иванчо Димитров Иванов
27.06.2013   Уведомление изх. № 9400-0-9733/25.06.2013г. Венцислав Димитров Янков
27.06.2013   Уведомление изх. № 9400-0-9734/25.06.2013г. Георги Димитров Георгиев
27.06.2013   Уведомление изх. № 9400-0-9630/21.06.2013г. Благой Борисов Христов
27.06.2013   Уведомление изх. № 9400-0-9614/21.06.2013г. Теменужка Христова Луканова
27.06.2013   Заповед изх. № 865/17.06.2013г. Валери Жажов Куртов
27.06.2013   Уведомление изх. № 9400-0-9616/21.06.2013г. Георги Митков Коцев
27.06.2013   Уведомление изх. № 9400-0-9551/20.06.2013г. Митко Тодоров Илиев
27.06.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-9549/20.06.2013г. Ценка Борисова Тончева
20.06.2013   Заповед изх. №844/13.06.2013г. Бояна Митова Ташкова
20.06.2013   Заповед изх. №842/13.06.2013г. Марийка Христова Алипиева
20.06.2013   Заповед изх. №849/13.06.2013г. Светла Антонова Методиева
20.06.2013   Заповед изх. №846/13.06.2013г. Петър Тодоров Сандов
20.06.2013   Заповед изх. №843/13.06.2013г. Марийка Георгиева Начова
20.06.2013   Заповед изх. №850/13.06.2013г. Веселин Костов Ангелов
20.06.2013   Заповед изх. №848/13.06.2013г. Галина Димитрова Гаврилова
20.06.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-8207/28.05.2013г. Цветан Илиев Генов
14.06.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-8920/10.06.2013г. Добромир Димитров Николов
14.06.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-8918/10.06.2013г. Ирена Трайкова Трайкова
14.06.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-8915/10.06.2013г. Пламен Александров Александров
14.06.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-8633/05.06.2013г. Велю Цветанов Велюв
12.06.2013   Заповед изх. № 832/11.06.2013г. Николай Цветанов Николов
12.06.2013   Заповед изх. № 833/11.06.2013г. Цветана Симеонова Динова
12.06.2013   Заповед изх. № 830/11.06.2013г. Цветомир Митков Цветков
12.06.2013   Заповед изх. № 831/11.06.2013г. Васил Георгиев Николов
11.06.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-8629/05.06.2013г. Димитър Кирилов Николов
11.06.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-7685/17.05.2013г. Мария Лазарова Лазарова
11.06.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-7660/17.05.2013г. Наталия Кирилова Ценова
11.06.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-7934/22.05.2013г. Кристиян Иванов Николов
11.06.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-7951/22.05.2013г. Слави Станев Димитров
11.06.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-7949/22.05.2013г. Цветелина Милчева Макавеева
11.06.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-7926/22.05.2013г. Стефан Динов Стоянов
11.06.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-7957/22.05.2013г. Анна Петрова Русинова
11.06.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-7922/22.05.2013г. Мариела Георгиева Николова
29.05.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-7945/22.05.2013г. Мариян Симеонов Маринов
29.05.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-7928/22.05.2013г. Надка Иванова Иванова
29.05.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-7946/22.05.2013г. Николай Йорданов Костадинов
29.05.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-7925/22.05.2013г. Блага Петрова Атанасова
28.05.2013   Уведомление изх. № 9400-0-8198/28.05.2013г. Силвана Върбанова Иванова
28.05.2013   Уведомление изх. № 9100-687/22.05.2013г. Валери Йорданов Иванов
28.05.2013   Уведомление изх. № 9400-0-8206/28.05.2013г. Евгени Николов Генов
28.05.2013   Уведомление изх. № 9400-0-8202/28.05.2013г. Тодор Георгиев Тодоров
27.05.2013   Уведомление изх. № 9400-0-8100/27.05.2013г. Надежда Георгиева Стоянова
27.05.2013   Уведомление изх. № 9400-0-8098/27.05.2013г. Таня Ангелинова Велкова
20.05.2013   Заповед изх. №710/17.05.2013г. Георги Митков Коцев
20.05.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-7683/17.05.2013г. Петър Тодоров Сандов
20.05.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-7657/17.05.2013г. Петър Кирилов Найденов
20.05.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-7659/17.05.2013г. Симеон Флоров Иванов
17.05.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-7461/14.05.2013г. Цветанка Иванова Колчева
17.05.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-7459/14.05.2013г. Христо Иванов Ганчовски
17.05.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-7462/16.05.2013г. Иван Лазаров Банешки
17.05.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-7458/14.05.2013г. Валери Александров Христов
16.05.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-7466/14.05.2013г. Цоньо Велев Цонев
16.05.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-7465/14.05.2013г. Маросела Йорданова Маркова
15.05.2013   Заповед изх. № 661/15.05.2013г. Теменужка Христова Луканова
15.05.2013   Заповед изх. № 634/08.05.2013г. Кръсто Филипов Янчев
15.05.2013   Заповед изх. № 633/08.05.2013г. Спас Найденов Спасов
15.05.2013   Заповед изх. № 649/10.05.2013г. Таня Ангелинова Велкова
15.05.2013   Заповед изх. № 650/10.05.2013г. Вида Павлова Панчева
15.05.2013   Заповед изх. № 622/30.04.2013г. Тошко Костадинов Петров
24.04.2013   Уведомление изх. № 2400-6535/24.04.2013г. Марияна Димитрова Петрова
24.04.2013   Уведомление изх. № 9400-0-6537/24.04.2013г. Митка Кирилова Миткова
23.04.2013   Уведомление изх. № 9400-0-6346/23.04.2013г. Петър Митов Топалски
18.04.2013   Уведомление изх. № 9400-6070/18.04.2013г. Габриела Кръстева Благоева
18.04.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-6067/18.04.2013г. Георги Митков Коцев
16.04.2013   Уведомлениеизх. № 9100-490/16.04.2013г. ЖИВУЩИТЕ НА ул.”Г.Апостолов” изх. №2
16.04.2013   Заповед изх. № 475/05.04.2013г. Валерия Илиева Младенова
16.04.2013   Заповед изх. № 507/09.04.2013г. Марияна Димитрова Петрова
16.04.2013   Заповед изх. № 474/05.04.2013г. Венцислав Димитров Янков
16.04.2013   Заповед изх. № 520/12.04.2013г. Митка Кирилова Миткова
16.04.2013   Заповед изх. № 506/09.04.2013г. Георги Димитров Георгиев
16.04.2013   Заповед изх. № 476/05.04.2013г. Мария Микова Иванова
15.04.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-5511/09.04.2013г. Павлин Тодоров Вачев
12.04.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-5119/03.04.2013г. Бояна Митова Ташкова
12.04.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-5117/03.04.2013г. Марийка Христова Алипиева
12.04.2013  

Уведомление-покана изх. № 9400-0-5112/02.04.2013г. Марин Николов Маринов

10.04.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-4699/26.03.2013г. Емил Цветанов Илиев
10.04.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-5112/02.04.2013г. Румен Илиев Георгиев
09.04.2013   Уведомление изх. № 9400-0-5498/09.04.2013г. Георги Цветанов Георгиев
05.04.2013   Уведомление изх. № 9400-0-5216/04.04.2013г. Лефтера Първанова Христова
05.04.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-5109/02.04.2013г. Методи Петров Николов
02.04.2013   Уведомление изх. № 9400-0-4703/26.03.2013г. Таня Ангелинова Велкова
02.04.2013   Уведомление изх. № 9400-0-4702/26.03.2013г. Митко Петков Цоков
14.03.2013   Уведомление изх. № 9400-0-3864/13.03.2013г. Валери Григоров Василев
13.03.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-3791/12.03.2013г. Иванка Николова Саткова
13.03.2013   Уведомление-покана изх. № 9400-0-3793/12.03.2013г. Радка Христова Недялкова
26.02.2013   Заповед изх. № 266/25.02.2013г. Лъчезар Костадинов Климов
26.02.2013   Заповед изх. № 267/25.02.2013г. Пламен Петров Савчев
26.02.2013   Заповед изх. № 242/19.02.2013г. Лазар Начов Лазаров
26.02.2013   Уведомление изх. № 9400-0-2910/25.02.2013г. Митка Кирилова Миткова
18.02.2013   Заповед изх. № 231/15.02.2013г. Тодор Георгиев Тодоров
13.02.2013   Уведомление изх. № 9400-0-1978/06.02.2013г. Ангел Ангелов Петров
30.01.2013   Уведомление изх.изх. №9400-0-1457/28.01.2013г. Альоша Бориславов Борисов
21.01.2013   Уведомление изх.изх. №9400-0-1098/21.01.2013г. Чавдар Данаилов Досов
18.01.2013  

Уведомление изх.изх. №9400-0-970/18.01.2013г. Зоя Борисова Ненина

16.01.2013   Уведомление изх.изх. №9400-0-779/15.01.2013г. Альоша Кузманов Андреев
16.01.2013   изх.изх. №9400-0-775/15.01.2013г. Валентина Филкова Георгиева
16.01.2013   Уведомление изх.изх. №9400-0-651/11.01.2013г. Николай Харалампиев Георгиев
16.01.2013   Уведомление изх.изх. №9400-0-648/11.01.2013г. Спас Найденов Спасов
16.01.2013   Заповед изх. №67/11.01.2013г. Георги Иванов Павлов
15.01.2013   Уведомление-покана изх.изх. №9400-0-647/11.01.2013г. Десислава Иванова Евлогиева
15.01.2013   Уведомление изх.изх. №9400-0-649/11.01.2013г. Марияна Димитрова Иванова
15.01.2013   Заповед изх. №27/08.01.2013г. Фана Райкова Кисьова
15.01.2013   Заповед изх. №65/11.01.2013г. Лефтера Първанова Христова
15.01.2013   Заповед изх. №66/11.01.2013г. Маргарита Маринова Гергова
14.01.2013   Уведомление изх.изх. №9400-0-652/11.01.2013г. Христо Пенев Ничовски
14.01.2013   Уведомление изх.изх. №9400-0-650/11.01.2013г. Марияна Любенова Илиева
14.01.2013   Заповед изх. №28/14.01.2013г. Альоша Бориславов Борисов
14.01.2013   Заповед изх. №30/08.01.2013г. Георги Цветанов Георгиев
04.12.2012   Уведомление изх.изх. №9400-0-18975/04.12.2012г. Владимир Цветков Георгиев
27.11.2012   Заповед изх. №1620/27.11.2012г. Татяна Маринова Маринова
27.11.2012   Заповед изх. №1618/27.11.2012г. Чавдар Данаилов Досов
27.11.2012   Заповед изх. №1619/27.11.2012г. Петър Митов Топалски
27.11.2012   Уведомление изх.изх. №9400-0-18576/26.11.2012г. Зоя Борисова Ненина
20.11.2012   Заповед изх. №1580/20.11.2012г. Любен Вълков Христов
20.11.2012   Заповед изх. №1579/20.11.2012г. Емил Кръстев Димитров
16.11.2012   Уведомление изх. № 9400-0-18044(1)/16.11.2012г. Иван Любенов Тюлбенски
13.11.2012   Уведомление изх. № 9400-0-17832/13.11.2012г. Димитър Борисов Стоилов
09.11.2012   Уведомление изх. № 9400-0-17676/09.11.2012г. Даниела Иванова Димитрова
06.11.2012   Уведомление изх. № 9400-0-17465/06.11.2012г. Любка Илиева Тончева
31.10.2012   Уведомление-покана изх. № 9400-0-16512/22.10.2012г. Лазар Начов Лазаров
30.10.2012   Заповед изх. № 1478/30.10.2012г. Цветанка Пешова Георгиева
24.10.2012   Уведомление изх. № 9400-0-16719/24.10.2012г. Василка Илиева Христова
16.10.2012   Уведомление изх. № 9400-0-16182/16.10.2012г. Катя Иванова Петрова
12.10.2012  

Уведомление изх. № 9400-0-16006/12.10.2012г. Олег Цветанов Горанов

09.10.2012   Уведомление с изх.изх. №9400-0-15783 от 09.10.2012г. до ВЕНЕЛИН БОРИСОВ АТАНАСОВ

01.10.2012

 

Уведомление изх. № 9400-0-15316/01.10.2012г. Ани Микова Петрова

28.09.2012  

Уведомление изх. № 9400-0-15150/28.09.2012г. Сашко Цветков Александров

21.09.2012

 

Уведомление изх. № 9400-0-14651/20.09.2012г. Цветанка Пешова Георгиева

17.09.2012

 

Уведомление изх. № 9400-0-13528/29.08.2012г.Татяна Александрова Денова

17.09.2012

 

Уведомление изх. № 9400-0-13527(1)/29.08.2012г. Мария Микова Иванова

17.09.2012

 

Уведомление изх. № 9400-0-12092/07.08.2012г. Альоша Бориславов Борисов

10.09.2012   Уведомление изх. № 9400-0-13803/04.09.2012г. Емил Кръстев Димитров
10.09.2012   Уведомление изх. № 9400-0-13798/04.09.2012г. Галя Цветанова Недялкова
10.09.2012   Уведомление изх. № 9400-0-13807/04.09.2012г. Любен Вълов Христов
10.09.2012   Уведомление изх. № 9400-0-13805/04.09.2012г. Цветанка Пешева Георгиева
21.08.2012   Уведомление изх. № 9400-0-12563/14.08.2012г. Петър Митов Топалски
21.08.2012   Уведомление изх. № 9400-0-12565/14.08.2012г. Валерия Илиева Младенова
21.08.2012   Уведомление изх. № 9400-0-12561/14.08.2012г. Станка Григорова Кунова
21.08.2012   Уведомление изх. № 9400-0-12562/14.08.2012г. Владимир Иванов Кунов
21.08.2012   Уведомление изх. № 9400-0-12562/14.08.2012г. Чавдар Данаилов Досов
21.08.2012   Уведомление изх. № 9400-0-12689/16.08.2012г. Габриела Кръстева Василева
21.08.2012   Заповед изх. № 1118/14.08.2012г. Иван Георгиев Проданов
21.08.2012   Заповед изх. № 1117/14.08.2012г. Цветан Георгиев Петров
21.08.2012   Заповед изх. № 1119/14.08.2012г. Александър Тодоров Георгиев
21.08.2012   Заповед изх. № 1138/16.08.2012г. Иван Любенов Тюлбенски
21.08.2012   Заповед изх. № 1139/16.08.2012г. Ани Микова Петрова
21.08.2012   Заповед изх. № 1121/14.08.2012г. Цветана Антонова Макавеева
20.07.2012   Уведомление с изх.изх. №9400-0-10852/19.07.12г. до Лиляна Ненкова Качева
20.07.2012   Уведомление с изх.изх. № 9400-0-10850/19.07.12г. до Ралица Петрова Христова
20.07.2012   Уведомление с изх. №9400-0-10853/19.07.12г до Босилка Найденова Калинина
12.07.2012   Заповед изх. № 875/05.07.2012г. Славейко Петров Стоянов
12.07.2012   Заповед изх. № 873/05.07.2012г. Олег Цветанов Горанов
12.07.2012   Заповед изх. № 876/05.07.2012г. Любка Илиева Тончева
12.07.2012   Заповед изх. № 886/06.07.2012г. Георги Николов Наумов
12.07.2012   Заповед изх. № 877/05.07.2012г. Митка Кирилова Миткова
12.07.2012   Заповед изх. № 878/05.07.2012г. Андрей Илиев Цветков
12.07.2012   Заповед изх. № 885/06.07.2012г. Петър Първанов Пекьов
12.07.2012   Уведомление изх. № 9400-0-10118/09.07.2012г. Георги Цветанов Георгиев
12.07.2012   Уведомление изх. № 9400-0-10016/06.07.2012г. Венцислав Димитров Янков
12.07.2012   Уведомление изх. № 9400-0-10018/06.07.2012г. Маргарита Маринова Гергова
12.07.2012   Уведомление изх. № 9400-0-10232/10.07.2012г. Лъчезар Костадинов Климов
12.07.2012   Уведомление изх. № 9400-0-10231/10.07.2012г. Емил Николов Господинов
11.07.2012   Заповед изх. № 894/06.07.20121г. Цветана Луканова Христова
11.07.2012   Заповед изх. № 893/06.07.20121г. Надка Драгова Каменова
11.07.2012   Заповед изх. № 891/06.07.20121г. Любомир Трифонов Статков
11.07.2012   Заповед изх. № 890/06.07.20121г. Милко Върбанов Леонидов
11.07.2012   Заповед изх. № 888/05.07.20121г. Людмила Димитрова Александрова
11.07.2012   Заповед изх. № 883/05.07.20121г. Ива Георгиева Кирилова
11.07.2012   Заповед изх. № 882/05.07.20121г. Дарина Никифорова Симеонова
11.07.2012   Заповед изх. № 881/05.07.20121г. Димитрина Петкова Стефанова – Маркова
11.07.2012   Заповед изх. № 880/05.07.20121г. Петър Георгиев Цеков - Папазки
11.07.2012   Заповед изх. № 874/05.07.20121г. Катя Иванова Петрова
11.07.2012   Уведомление изх. № 9400-0-10019/06.07.2012г. Георги Владимиров Захариев
11.07.2012   Уведомление изх. № 9400-0-10020/06.07.2012г. Зоя Борисова Ненина
05.07.2012   Уведомление – покана изх. № 9400-0-10027/06.07.2012г. Цветелина Ангелова Димитрова
05.07.2012   Заповед изх. № 858/03.07.2012г. Ивалина Маринова Василева
05.07.2012   Заповед изх. № 860/03.07.2012г. Валери Петков Петков
05.07.2012   Заповед изх. № 859/03.07.2012г. Веселин Иванов Тодоров
15.06.2012   Уведомление – покана изх. № 9400-0-8616/12.06.2012г. Петър Димитров Елицин
15.06.2012   Уведомление – покана изх. № 9400-0-8613/12.06.2012г. Лъчезар Томов
15.06.2012   Уведомление – покана изх. № 9400-0-8612/12.06.2012г. Гергина Костадинова Иванова
14.06.2012   Уведомление – покана изх. № 9400-0-8612/12.06.2012г. Тодор Христов Тренев
14.06.2012   Уведомление – покана изх. № 9400-0-8615/12.06.2012г. Спас Радославов Йончев
14.06.2012  

Уведомление – покана изх. № 9400-0-8611/12.06.2012г. Иванчо Димитров Иванов

14.06.2012   Заповед изх. № 653/23.05.2012г. Петър Митов Топалски
14.06.2012   Заповед изх. № 717/13.06.2012г. Станка Григорова Кунова, Владимир Иванов
14.06.2012   Заповед изх. № 652/23.05.2012г. Чавдар Данаилов Досов
14.06.2012   Заповед изх. № 654/23.05.2012г. Милена Сашова Димитрова
04.06.2012   Уведомление изх. №9100-685/04.06.2012 до Валентин Борисов Атанасов
04.06.2012   Уведомление-покана изх. №9100-687/04.06.2012 до Тодор Георгиев Тодоров
04.06.2012   Уведомление-покана изх. №9100-689/04.06.2012 до Стилиян В. Велчовски
04.06.2012   Уведомление-покана изх. №9100-686/04.06.2012 до Иван Василев Игнатов
04.06.2012   Уведомление-покана изх. №9100-691/04.06.2012 до Цветан Вас. Георгиев
04.06.2012   Заповед изх. №696/04.06.2012 г. до Благой Борисов Христов
30.05.201   Уведомление с изх. №9100-673/30.05.2012 до Ани М. Петрова
22.05.2012   Уведомление с изх. №9400-0-7596/22.05.2012 до Младен Цветков Тодоров
22.05.2012   Уведомление с изх. №9400-0-7595/22.05.2012 до Димитър Иванов Бенчовски
22.05.2012   Уведомление с изх. №9400-0-7603/22.05.2012 до Цветан Георгиев Вутов
22.05.2012   Уведомление с изх. №9400-0-7602/22.05.2012 до Атанас Спасов Павлов
22.05.2012   Уведомление с изх. №9400-0-7589/22.05.2012 до Александър Тодоров Георгиев
22.05.2012   Уведомление с изх. №9400-0-7586/22.05.2012 до Иван Георгиев Проданов
22.05.2012   Уведомление с изх. №9400-0-7588/22.05.2012 до Цветан Георгиев Петров
22.05.2012   Уведомление с изх. №9400-0-7587/22.05.2012 до Лъчезар Ангелов Трифонов
22.05.2012   Уведомление с изх. №9400-0-7597/22.05.2012 до Георги Кръстев Иванов
22.05.2012   Уведомление с изх. №9400-0-7600/22.05.2012 до Румяна Георгиева Димитрова
22.05.2012   Уведомление с изх. №9400-0-7598/22.05.2012 до Петър Драгоев Гощовски
07.05.2012   Уведомление с изх. №9400-0-6512/07.05.2012 до Богдан Иванов Борисов
07.05.2012   Уведомление с изх. №9400-0-6511/07.05.2012 до Надежда Миткова Огнянова
04.05.2012   Заповед изх. №498/04.05.2012 г. до Надежда Миткова Огнянова
12.04.2012   Уведомление с изх. №9400-0-2785/24.02.2012 до Пламен Петров Савчев
12.04.2012   Заповед изх. №258/12.03.2012 г. до Пламен Петров Савчев
12.04.2012   Уведомление с изх. №9400-0-2786/24.02.2012 до Иван Любенов Тюлбенски
12.04.2012   Заповед изх. №257/12.03.2012 г. до Иван Любенов Тюлбенски

 

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'imagick' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: