Списък за настаняване под наем в общински жилища

08.04.2024   Списък за настаняване под наем в общински жилища за 2024 г.                         Заповед № 583/05.04.2023 г.

02.02.2024   Списък на отпадналите лица от картотека и от списъка за настаняване под наем в общински жилища - 2023 г. на основание чл.13, ал.1 от Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища   
- Заповед № 162/30.01.2024 г.

25.03.2022   Списък за настаняване под наем в общински жилища за 2023 г.                         Заповед № 508/29.03.2023 г.

14.02.2023   Списък на отпадналите лица от картотека и от списъка за настаняване под наем в общински жилища - 2022 г. на основание чл.13, ал.1 от Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища
Заповед № 424/13.02.2023 г.

06.04.2022   Списък на отпадналите лица от картотека и от списъка за настаняване под наем в общински жилища - 2021 г. на основание чл.13, ал.1 от Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища
Заповед № 519/06.04.2022 г.

25.03.2022   Списък за настаняване под наем в общински жилища за 2022 г.                         Заповед № 471/25.03.2022 г.

26.04.2021   Списък за настаняване под наем в общински жилища през 2021 г.                     Заповед № 586/26.04.2021 г.

05.03.2021   Проекто-списък за настаняване под наем в общински жилища за 2021 г.

18.03.2020   Списък за настаняване под наем в общински жилища през 2020 г.                     Заповед №464/17.03.2020 г.

02.03.2020   Проекто-списък за настаняване под наем в общински жилища за 2020 г.

20.05.2019   Списък за настаняване под наем в общински жилища през 2019 г.                     Заповед №784/20.05.2019 г.

22.04.2019    Списък на отпаднали от картотеката за настаняване под наем в общински жилища през 2019 г.    Заповед за отпадане.

20.05.2019 Списък за настаняване под наем в общински жилища през 2019г.          Заповед №784/20.05.2019 г.

22.04.2019    Списък на отпаднали от картотеката за настаняване под наем в общински жилища през 2019 г.    Заповед за отпадане.

Списък за настаняване под наем в общински жилища през 2018 г.

Списък за настаняване под наем в общински жилища през 2017 г.

Списък за настаняване под наем в общински жилища през 2015 г.

Списък за настаняване под наем в общински жилища през 2014 г.

Списък за настаняване под наем в общински жилища през 2013 г.

Списък за настаняване под наем в общински жилища през 2012 г.

Списък за настаняване под наем в общински жилища през 2011 г.

Списък за настаняване под наем в общински жилища през 2010 г.