Длъжностни лица за контакти и информация

Име

Електронна поща

GSM

Телефон

Стая №

Антоанета Робева

mpopova@vratza.bg

0887900359

092622194

34

Елеонора Ръжданова

elrajdanova@vratza.bg

0876966811

092624581

вътр. 258

33

Нина Калеева

nkaleeva@vratza.bg

0887900353

092663146 

1