Заповеди на Кметове на кметства в Община Враца за определяне места за паша и за депониране на отпадъци

Заповед на Кмета на кметство Баница, Община Враца.

Заповед на Кмета на кметство Бели Извор, Община Враца.

Заповед на Кмета на кметство Власатица, Община Враца.

Заповед на Кмета на кметство Девене, Община Враца.

Заповед на Кмета на кметство Лиляче, Община Враца.

Заповед на Кмета на кметство Лютаджик, Община Враца.

Заповед на Кмета на кметство Мало Пещене, Община Враца.

Заповед на Кмета на кметство Оходен, Община Враца.

Заповед на Кмета на кметство Паволче, Община Враца.

Заповед на Кмета на кметство Тишевица, Община Враца.

Заповед на Кмета на кметство Три Кладенци, Община Враца.

Заповед на Кмета на кметство Челопек, Община Враца.

Заповед на Кмета на кметство Чирен, Община Враца.

Докладна на Пълномощника на Бистрец, Община Враца.

Докладна на Пълномощника на Кулата, Община Враца.