Транспорт

 • АВТОГАРА  ВРАЦА
  тел. 092 622 558
   
 • ЖП ГАРА ВРАЦА
  тел. 092 624 415
  работно време от 05:45 ч. до 21:30 ч.
   

ИНФОРМАЦИЯ за 2021 г.  по чл. 71,  т. 3 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите

ИНФОРМАЦИЯ за 2021 г.  по чл. 71,  т. 2 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите

ИНФОРМАЦИЯ за 2021 г.  по чл. 71,  т. 1 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите

ИНФОРМАЦИЯ за 2015 г.  по чл. 71,  т. 2 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите

СПРАВКА за сключените и действащи през 2015 г.. договори за обществен превоз на пътници по линии от утвърдените    транспортни схеми/общинска, областна и републиканска/ и за отчетените от общината предоставени средства от централния бюджет и от общинския бюджет за компенсиране на изпълнителите по договорите

Заповед за прекратяване на разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници в Община Враца.