Домашни любимци

Регистриране на домашни любимци
Списък на активна регистрация на домашни любимци на територията на Община Враца.

Алеи за разходка на домашни любимци ! 

На територията на община Враца определените алеи предназначени за разходка на домашни любимци са: 

     - ул. „Георги Апостолов”
     - Парк „Хижата” – по асфалтовите алеи към паметника на Вестителя; 
     - На полянката над паметника и Хижата, разхождането и свободното пускане на домашни любимци се забранява, за да се осигури спокоен отдих
     - Северен обходен път на ж.к. „Дъбника” по цялото протежение на пътя от северната страна. От Оряховско шосе до Криводолско шосе; 
     - Кв. „Сениче” – южно от бл. 54; 
     - Площи срещу „Психодиспансер”.