Филиали на висши учебни заведения

Младите хора във Враца имат възможност да продължат образованието си в 2 филиала на висши учебни заведения :

Филиал на  ВТУ  "Св. св. Kирил и Методий"  - Велико Търново
Специалности  /бакалавър/:
•    Предучилищна педагогика и чужд език
•    Предучилищна и начална училищна педагогика
•    Начална училищна педагогика с английски език
•    Български език и история
•    История и география
•    Социална педагогика

За контакти:
Адрес: Враца 3000
Ученически комплекс, корпус 1, ет.3
Тел. 092/ 66 38 86, 092/ 64 10 86
www.uni-vt.bg

 

Филиал „Проф. д-р Иван Митев” - Враца е основно структурно звено на Медицински Университет – София. Учебното заведение е създадено през 1951 г. От 2009 година е Филиал на Медицински университет – София .

Във Филиал „Проф. д-р Иван Митев” се  обучават студенти по три акредитирани специалности:
        -Медицинска сестра 
        -Акушерка 
        -Трудотерапия

Курсът на обучение е четиригодишен, редовна форма.Образователно-квалификационна степен е „бакалавър”. Професионално направление "Здравни грижи".

За контакти:

Адрес: Враца, Университетски Комплекс, Корпус 1, ет. 2

Уеб сайт: http://www.medfilvr.com

Телефони:

092/66 01 56 – Директор   

092/ 64 51 76 – Учебен отдел

Факс: 092/ 64 51 76

E-mail: sytrudnikMC_Vratsa@mbox.contact.bg