Проект EDEN

         EDEN е акроним на European Destinations of Excellence (Най-добри европейски дестинации) – проект, който популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз. Проектът се базира на национални конкурси, които се провеждат ежегодно и в рамките на които се избира туристическа „най-добра дестинация“ за всяка участваща държава. Чрез подбора на дестинации проектът EDEN ефективно постига целта да привлича вниманието към ценностите, многообразието и общите характеристики на европейските туристически дестинации. Проектът повишава популярността на прохождащите европейски дестинации, създава платформа за обмяна на добри практики на територията на цяла Европа и насърчава работата в мрежа между отличените дестинации.

         Това търсене на най-добрите туристически дестинации в Европа се развива около годишна тема, избрана от Комисията заедно със съответните национални органи по туризъм. Тази тема играе ролята на лайтмотив: досега основните теми на EDEN са били селски туризъм, нематериално наследство и защитени територии.

         Основната отличителна характеристика на избраните дестинации е поетият от тях ангажимент към социалната, културната и екологичната устойчивост. Отличени с наградата са прохождащи, малко известни европейски дестинации, намиращи се в 27-те държави-членки на ЕС и държави-кандидати за членство. Проектът EDEN спомага за популяризиране на устойчивите практики, използвани в избраните дестинации на територията на целия Съюз, както и за превръщането на тези дестинации в места за целогодишно посещение. Целта на този процес е да се спомогне за „разтоварване“ на прекалено посещаваните туристически дестинации.

         По проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България – второ издание“, изпълняван от Министерството на туризма, са изработени видеоматериали, популяризиращи 12 български ЕДЕН дестинации сред които е и община Враца. Материалите включват кратки промоционални клипове с продължителност до една минута и половина, по един за всяка от ЕДЕН дестинация и едно триминутно имиджово видео за всички 12 дестинации: Враца, Луковит, Белоградчик, Силистра, Белица, Каварна, Казанлък, Кърджали, Кюстендил, Сапарева баня,  Природен парк Странджа и Сандански. Видеата представят актуална картина на дестинациите, интересни природни и културно – исторически забележителности.                  

         Промоционалният клип за община Враца е озаглавен „Враца – врата към съхранената природа”.

         На екипа от Министерството на туризма, който изпълняваше проекта беше предоставена информация за значими социализирани туристически обекти от общината - пещерата „Леденика”, Божият мост край село Лиляче, Регионален исторически музей, селище и култов център край село Оходен, къща - музей „Баба Илийца”  в село Челопек, проходът „Вратцата”, водопадът „Скакля”, водопадът „Боров камък”, Природозащитен информационен център „Натура”, Куртпашовата кула и кулата на Мешчиите.

         Материалите за всички 12 дестинации са издадени и в тираж от 2 000 броя на DVD носители, във версия на български и английски език. Те ще се разпространяват по време на участия на Министерството на туризма на международни туристически изложения, борси, форуми и други събития, он-лайн - чрез наличните онлайн комуникационни канали на Министерството, както и в туристическите информационни центрове на българските ЕДЕН дестинации.

Линкове към видеоматериалите:

На български език:  http://www.edenbulgaria.eu/reklamni-videa-EDEN-destinations-Bulgaria-BG-version

На английски език: http://www.edenbulgaria.eu/content/198