Програма за развитие на туризма в Община Враца

Отчет за събитията и дейностите, осъществени в областта на туризма в Община Враца през 2023 година и Програма за развитие на туризма в Община Враца за 2024 година

Отчет за събитията и дейностите, осъществени в областта на туризма в Община Враца през 2022 година и Програма за развитие на туризма в Община Враца за 2023 година

Програма за развитие на туризма в Община Враца за 2022 година

Отчет за събитията и дейностите, осъществени в областта на туризма в Община Враца през 2021 г. съгласно Програмата за развитие на туризма

Програма за развитие на туризма в Община Враца за 2021 година

Отчет за събитията и дейностите, осъществени в областта на туризма в Община Враца през 2020 г. съгласно Програмата за развитие на туризма

Програма за развитие на туризма в Община Враца за 2018 година

Програма за развитие на туризма в Община Враца за 2017 година

Отчет за събитията и дейностите, осъществени в областта на туризма в Община Враца през 2017 г.

Отчет за събитията и дейностите, осъществени в областта на туризма в Община Враца през 2016 г.

Програма за развитие на туризма в Община Враца за 2015 година

Отчет за събитията и дейностите, осъществени в областта на туризма в Община Враца през 2015 г.

Програма за развитие на туризма в Община Враца за 2014 година

Програма за развитие на туризма в Община Враца за 2013 година

Програма за развитие на туризма в Община Враца за 2012 година