Младежки дейности

 

Концепция за Информационна и координационна кампания с фокус доброволчество

„Дари време”/ “Give your time”.

 

 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ВРАЦА ЗА 2024 ГОДИНА И ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ВРАЦА 2023 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ВРАЦА ЗА 2023 ГОДИНА И ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ВРАЦА 2022 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ВРАЦА ЗА 2022 ГОДИНА И ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ВРАЦА 2021 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ВРАЦА ЗА 2021 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ВРАЦА 2018 ГОДИНА

План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2018 г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ВРАЦА 2017 ГОДИНА

План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2017 г.

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ВРАЦА 2016 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ВРАЦА 2016 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ВРАЦА 2015 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ВРАЦА 2015 ГОДИНА 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ВРАЦА 2014 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ВРАЦА 2014 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ВРАЦА 2013 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ВРАЦА 2013 ГОДИНА