ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТОВЕ И ПОКАНИ

     

В 14 - дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на 03.06.2024 г. следва да се явите в Дирекция “Местни данъци и такси” - Община Враца,  ул. „Петропавловска“ № 43, ет. 3, стая 12  от 8.00 до 17.00 часа, за връчване на :

 

  Акт за установяване на задължения  по чл. 107 ал. 3 от ДОПК.

 

            В случай, че не се явите до изтичането на посочения срок, на основание чл. 32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

Списък на задължените лицата :

 

 1. АЛЕКСАНДЪР СВЕТОСЛАВОВ НИКОЛОВ
 2. ДЕСИСЛАВА ИЛЧЕВА ДИМИТРОВА
 3. ИВАН ГЕОРГИЕВ ГОРАНОВ
 4. ХРИСТИНА МИТКОВА ТОДОРОВА
 5. ВЕЛИЗАР ЛЮБОМИРОВ ЙОРДАНОВ
 6. ЙОРДАН ВИОЛЕТОВ ЙОРДАНОВ
 7. РУМЕН ТРИФОНОВ ГУСЕВ
 8. МАРИО НИКОЛАЕВ ПЕЧОВСКИ
 9. ПАВЛИН КОЛЕВ ПЕТРОВ
 10. ЗЯВЕЛКА ДУМИТРУ – КАТАЛИН
 11. ДИМИТЪР ЕМИЛОВ ПЪРВАНОВ
 12. ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЦУПАРСКА
 13. ВАСИЛ ИЛИЕВ ТОДОРОВ
 14. КАЛИН КИРИЛОВ МАРИНОВ
 15. МИРОСЛАВ ИВАНОВ КИРМИДЖИЙСКИ
 16. ИРЕНА ЦВЕТКОВА МРАМОРЕНСКА – РАЛЧОВСКА
 17. ЦВЕТАНА АСЕНОВА ГЕНЧОВСКА
 18. СТЕФАН ПЕТРОВ СТЕФАНОВ
 19. ЦЕЦКА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА
 20. НИКОЛАЙ ХРИСТОВ МИРОВ
 21. ДИНКО ЦАНКОВ МАРИНОВ
 22. ИРЕНА МАРИНОВА ИВАНОВА
 23. МАРК САШОВ ПЪРВАНОВ
 24. ИВАЙЛО ИВАНОВ МИРОНОВ
 25. ДЕНИСЛАВ ГАВРИЛОВ МИТОВ
 26. НИКОЛАЙ ЧАВДАРОВ НИКОЛОВ
 27. МИЛЕН БОРИСЛАВОВ МИХАЙЛОВ
 28. ПЛАМЕН СТАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
 29. ИВАЙЛО МЛАДЕНОВ ВЪРБАНЧОВСКИ
 30. САВИН МАРИАН
 31. РУМЯНА ТРИФОНОВА ДИМИТРОВА
 32. ИВАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ
 33. РАДОСЛАВ КОЦЕВ ЦЕКОВ
 34. АНАТОЛИ ВАЛЕРИЕВ ТАШЕВ
 35. СТОЯН ЦВЕТАНОВ ГРИГОРОВ
 36. ВИРЖИНИЯ ПЕЕВА НИКОЛОВА
 37. ПЕТЪР ИВАНОВ ДЕВЕДЖИЕВ
 38. МАРИАНА КИРИЛОВА МАРИНОВА
 39. ИВАЛИНА СТЕЛИЗАРОВА ИВАНОВА
 40. „МИСТРАЛ 17“ ЕООД
 41. ХРИСТИНА ХРИСТОВА КОЛЕВА
 42. ЛЪЧЕЗАР ДАНАИЛОВ ИВАНОВ
 43. БОРИСЛАВА БОЙКОВА КОВИЯНИЧ
 44. АЛБЕНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
 45. ПЕТКО БОРЯНОВ АЛИПОВ