ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ ЗА ВРЪЧВАНЕ НА АКТОВЕ И ПОКАНИ

 

В 14 - дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на 07.03.2023 г. следва да се явите в Дирекция “Местни данъци и такси” - Община Враца,  ул. Петропавловска № 43, ет. 3, стая 14  от 8.00 до 17.00 часа, за връчване на :

 

  Акт за установяване на задължения  по чл. 107 ал. 3 от ДОПК.

 

            В случай, че не се явите до изтичането на посочения срок, на основание чл. 32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.

 

Списък на задължените лицата :

 

  1. СТЕФАН ПЕТРОВ ХРИСТОВ
  2. ТАМАРА ЦВЕТАНОВА ВЪЛКОВА
  3. ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ЦВЕТАНОВ