Развлекателен парк "Леденика"

Работно време

  • Понеделник|Вторник|Сряда|Четвъртък|Петък|Събота|Неделя
    09:00 - 18:00 часа

Координати

Бърза връзка

Информация

Развлекателен парк „Леденика” е най-новата и най-голяма атракция в Северозападна България.

Намира се във Врачанския Балкан, на 16 км от град Враца. Създаден е по европейски проект и е превърнат в уникално място с модерен атракцион, 5 D кино, амфитеатър и алея на приказните герои, където ежедневно се провеждат спортни игри и състезания за всички възрасти, артистични мероприятия, викторини, карнавали, фотопленери на зададена тема, тиймбилдинги и много други забавления.

Освен посещение на уникалната с красотата си пещера, професионален екип от екскурзоводи и аниматори предлага възможност за игри и отдих сред природата.

В района има маркирани четири екопътеки с различно времетраене и степен на трудност.

Едно незабравимо приключение сред красотите на Развлекателния парк и съчетание на туристическите страсти с богатство от развлечения.

Основната цел на проект „Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика – туризъм без сезони”, ДБФП BG161PO001/3.1-03/2010/013, е разработване на природна атракция, базирана на пещера „Леденика” и превръщането ú в основа на конкурентно способен туристически продукт - символ на развиващата се туристическа дестинация Враца.

Целевите групи по проекта са български и чуждестранни семейства с деца, български и чуждестранни приятелски групи; организирани пътувания на деца или възрастни; индивидуални туристи. Най-голямата целева група потребители на новия продукт ще са семействата с деца, заради интересните атракции за малките в развлекателния парк.

Създавайки продукт с повече свойства, с възможности за задоволяване на по-голям брой потребности, ще се осмисли по-голям обем свободно време на туристите, което ще доведе до издигане на авторитета на дестинацията. Ще бъде постигната удовлетвореност не само във финансово изражение, а и в социален план. Това важи и за двете страни в туристическия процес – потребители и предлагащи.

Този проект предоставя възможности за изграждане на основа, на която туристическите фирми от региона, да произвеждат и продават високоспециализирани продукти на туризма, които са с уникална стойност за взискателни и претенциозни потребители. Едновременно с това реализацията на проекта подпомага развитието на свързани производства и отрасли.

Очаква се в резултат от проекта да се популяризират възможностите за туризъм и отдих в региона - СЗРП. Като косвени резултати, ще се увеличи броят на туристите в региона и продължителността им на пребиваване, ще се увеличат възможностите пред фирмите в сферата на туризма, и особено на дребните предприемачи в населените места около парка, а следователно, и възможностите за генериране на доходи в общините.

 

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 5 689 506.43 лeвa

ГРАНТ: 4 865 742,60 лeвa

СЪФИНАНСИРАНЕ: 228 209,03 лeвa

ДОФИНАНСИРАНЕ: 595 554,80 лева

НАЧАЛО: 23.11.2011 г.

КРАЙ: 04.08.2015 г.

 

По проект „Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика – туризъм без сезони” се изгради Развлекателен парк „Леденика”, състоящ се от 6 модула: Входен модул “Ледениче”, Подземен атракцион – звук и светлина, Образователен/интерпретативен модул “Прилепа”, Приказна алея с амфитеатър, Спортно-развлекателен модул – “Мама, татко и ние” и Атракционен модул “Влакчето”.


Галерия