Информация кметства

Декларация на кметовете на населени места по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Работното време на кметствата в Община Враца е от 08.00 до 17.00 часа всеки работен ден.
На основание чл.10, ал.4 от Наредба за административно обслужване,  в случаите, когато в служебните помещения, определени за административно обслужване, има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време работата на кметството продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

 

СПИСЪК НА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА ВРАЦА

 

Село/квартал

длъжност

Име и фамилия

Телефон служебен

Телефон служ. мобилен

1.

Баница

кмет на кметство

Владимир Вълов

09112 2222

0882756074

2.

Бели извор

кмет на кметство

Кирил Илиев

09185 2242

0886905276

3.

Веслец

кметски наместник

Росица Вълчева

091888 266

0886917922

4.

Вировско

кметски наместник

Нанко Тодоров

09110 2220

0887900322

5.

Власатица

кметски наместник

Петър Атанасов

09185 2335

0887900323

6.

Върбица

кмет на кметство

Христо Христов

09140 4 298

0876939221

7.

Голямо Пещене

кмет на кметство

Тодор Тодоров

09180 2226

0887900325

8.

Горно Пещене

кметски наместник

Доля Иванова

09188 2263/2264

0887900326

9.

Девене

кмет на кметство

Николай Мицов

09182 2250

0887900327

10.

Згориград

кмет на кметство

Асен Петров

09186 2260

0887900328

11.

Косталево

кмет на кметство

Любомир Кръстев

09116 2224

0887900329

12.

Лиляче

кмет на кметство

Красимир Петров

09183 2224

0886885573

13.

Лютаджик

кметски наместник

Валентин Петров

09187 2310

0887900341

14.

Мало Пещене

кметски наместник

Иван Стоянов

09112 2248

0887900342

15.

Мраморен

кмет на кметство

Гергана Дешева -Стоянова

09113 /2286

0887900343

16.

Нефела

кмет на кметство

Цветан Цветанов

092911710

0885342175

17.

Оходен

кметски наместник

Тодор Тодоров

09184 2271

0887900345

18.

Паволче

кмет на кметство

Емил Василев

09189 2221

0887900346

19.

Тишевица

кмет на кметство

Минко Георгиев

09119 2232

0887900347

20.

Три кладенци

кмет на кметство

Светлан Симеонов

091189 225

0887900348

21.

Челопек

кмет на кметство

Тихомир Тошев

09111 2221

0887900349

22.

Чирен

кмет на кметство

Диан Дамянов

09115 2378/2370

0887900354