ОБЩИНА ВРАЦА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

ОБЩИНА ВРАЦА СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

         Община Враца подготвя документацията, необходима за подписване на договор за изпълнението на проект “Заедно за по-добър живот” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности Социален асистент и Домашен помощник“ – фаза 2. В него се предвижда  12 социални асистенти и 13 домашни помощници да оказват помощ и подкрепа на 50 души с увреждания и самотно живеещи възрастни хора. Основната цел е да се подобри качеството на техния живот и да се намали риска от зависимост от институционални грижи. Проектът ще се осъществява в партньорство със Сдружение МОСТ” - Враца. Неговата стойност е 128 417 лева, като  безвъзмездната помощ е 119 917 лв. (93,38%; останалата сума се набира от потребителски такси).

Чрез проекта се създават 25 работни места и е предвидено обучение, което да развие професионалните умения на социалните асистенти и домашните помощници. Тези, които са били без работа, ще преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни. Хората, ползващи услуги в семейна среда ще получават подкрепа, съобразена с индивидуалните им потребности. Изпълнението на проекта ще се отрази и на близките на хората, които получават социални услуги. Те ще се чувстват по-спокойни и няма да се откъсват от работа.

 

                            Зам.-кмет туризъм, спорт и оперативни програми

                                                                              Тони Милева