Ден на Кмета се проведе в село Челопек.

Ден на Кмета се проведе в село Челопек.

Да се вземат конкретни мерки с нерегламентираните сметища в селата на територията на община Враца, разпореди инж. Тотю Младенов. Всеки кмет, който позволи закритите преди година сметища да се възобновят наново ще бъде глобяван, съгласно директивите и изискванията на Европейския съюз. Кметовете от своя страна са длъжни да санкционират жителите на селото, които не спазват указанията. Глобите ще влязат в сила от месец май тази година. При първо нарушение глобата може да е от 10 до 20 лв. При второ нарушение ще се заплаща от 200 до 500 лв.

На заседанието беше взето решение експериментално в няколко села на територията на община Враца да бъде въведено събирането на отпадъци в найлонови чували. Пилотното село ще е Згориград. Там където машините на БКС не достигат, поради труднопроходимост до улиците, ще се обособят места, в които да се поставят найлоновите чували. Чувалите ще бъдат закупени със средства на общината и ще се раздават на живущите.

Всички хора, ангажирани по програмата ОСПОЗ в селата и във Враца ще получат работно облекло. Средствата са осигурени от община Враца. Идеята е да се уеднакви работното облекло на всички. По този начин ще се намали и отклоняване на работници от мястото, където са поставени да извършват определена дейност, каквато е била обичайната практика през миналите години.

На срещата бяха обсъдени и проблемите по снегопочиставането. Прие се идеята кметовете на съседни кметства да подписват на фирмата за снегопочиставне, само след извършване на проверка дали фирмата си е извършила съвестно ангажимента. Ако липсва един подпис, община Враца няма да изплати договорената сума. Така ще се спре порочната практика да се спестяват средства и да не се чисти качествено, коментира инж. Тотю Младенов.

Като последна точка от дневния ред беше разгледана идеята на кметовете на кметства за изграждане на местното самоуправление, което да не се свежда само до общините, а да достигне ниво кметства.Кметът на Нефела Радослав Котов изложи исканията на кметовете от община Враца.

Националното сдружение на кметовете на кметства и кметските наместници (НСКККМ) беше учредено преди седмица във Велико Търново. На срещата присъстваха и кметове на кметства от община Враца. Едно от решенията на проведеното събрание е да бъде признато на кметствата правото да се сдружават, наравно с това на общините. И да работят по проекти. В тази връзка от НСКККМ заявиха, че основната им цел е да си партнират, а не да се конфронтират с Националното сдружение на общините в Република България. На тази организация след дискусии селските кметове залагат надежди за внасяне в Народното събрание на промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, касаещи увеличаване на правомощията им.

На този етап селските кметове имат много повече задължения, отколкото права, категорични са самите те. Липсата на самостоятелност спъва ежедневната им работа и прави действията им неефективни, с което се компрометират пред своите избиратели, казват още местните управници. Те са категорични, че твърдението - едно населено място, когато си избере кмет, вече се самоуправлява, е твърде условно. Представителството на кметствата в общинската администрация да бъде изразено с избирането от общинския съвет на зам.-градоначалник, който да отговаря за малките населени места, като това да се отнася за общини с население над 15 000 жители, искат още селските кметове. Такава длъжност би помогнала за по-добрата комуникация между общинския център и селата, категорични са те.

Селските кметове искат такава финансова самостоятелност, каквато са имали преди. т. е. да разполагат с определен бюджет, да са налице дейностите и параграфите, по които трябва да се разпределят средствата и парите да бъдат предоставени. И ако бъдат установени злоупотреби, всеки кмет да носи не само административна, но и наказателна отговорност.

 

Н. Божилова