Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов и зам. кметовете Тони Милева и Светла Кръстева взеха участие в Общо събрание на кметство Челопек, на което кметът Борислав Манчев направи отчет за работата си през 2008.

Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов и зам. кметовете Тони Милева и Светла Кръстева взеха участие в Общо събрание на кметство Челопек, на което кметът Борислав Манчев направи отчет за работата си през 2008.

По последни данни в село Челопек живеят 530 души, от които 212 пенсионери, 32 учащи, 18 души работят. От отчета на кмета стана ясно, че в селото не е регистрирана нито една кражба за последните няколко месеца. Уличното осветление работи през цялата нощ в селото и в тази посока няма никакви проблеми. Поддържа се и къщата-музей на Баба Илийца, читалище „Огнище” развива активна културна дейност. Здравната служба в селото работи всеки ден и няма проблем с обслужването на населението.

Основните проблеми на село Челопек са преди всичко с водоснабдяването, нерегламентираните сметища, липсата на достатъчно контейнери. Кметът на община Враца се ангажира да възложи на специалисти изготвяне на проект за водоснабдяването на селото, тъй като в Челопек тепърва, по думите му, ще се развива селски туризъм, а при липсата на вода, това е невъзможно. Изграждането на допълнително водоснабдяване ще струва на община Враца над 500 хиляди лева. Парите ще бъдат заложени в бюджета през следващата година.

Жители на село Челопек помолиха за съдействие зам. кмета по туризъм Тони Милева да разреши проблема с еко-пътеките до Погледец, които са в отчаяно състояние, както и да се направи всичко възможно комплекс „Околчица” да стане общинска собственост, тъй като базите и мемориалния комплекс не се поддържат. От своя страна зам. кмета Тони Милева се ангажира да се запознае с подробностите и при двата случая и да се търси разрешение на проблема.

За миналата година община Враца е вложила в село Челопек над 80 хиляди лева за капиталови ремонти - асфалтиране и обаластряавне на улици, ремонт на детската градина, допълнително водоснабдяване и други.

От името на пенсионерския клуб и хора при Читалище „Огнище” Елеонора Котова, която наскоро е закупила къща в Челопек и е родом от София, благодари на инж. Тотю Младенов за ангажираността му с проблемите на Челопек. Той получи като дар букет цветя и собственоръчно изплетен сувенир от дамите в пенсионерския клуб, който пази от уроки.

 

Н. Божилова