Общинският пролетен празник на читалищата от община Враца ще се проведе в село Чирен.

Общинският пролетен празник на читалищата от община Враца ще се проведе в село Чирен.

На 11 април 2009 година /Лазаров ден/ за четиринадесети пореден път ще се проведе Пролетен празник на самодейните състави и изпълнители от всички 18 читалища в общината. Празникът е предшестван от местни пролетни празници, на които дейците освен народни песни и обичаи представят също етнографски кътове и изложби с традиционни и съвременни ястия. На тях нашите баби, майки и съвременни жени показват уменията си и пресъздават традиционния бит на българина. Най-интересните и вкусни ястия ще бъдат показани на Общинския пролетен празник в село Чирен.

До края на март са проведени 13 местни празници, на които са представени 7 кулинарни изложби с 206 ястия. Участниците са над 350, а посетителите и гостите на местните празници са 950 човека. До момента допуснати за участие са 274 самодейци.

            Предстои провеждането на още 4 местни празника, след които се очаква броят на участниците в Общинския пролетен празник да надхвърли 450.

 

П. Ганчовска