ОТВОРЕНО ПИСМО от Кметовете и Кметските наместници на 25 населени места и квартали в община Враца

ОТВОРЕНО ПИСМО от Кметовете и Кметските наместници на 25 населени места и квартали в община Враца

Членовете на Сдружението на кметовете и кметските наместници на населени места и квартали в община Враца изпратиха Отворено писмо до министър-председателя Сергей Станишев във връзка с разпределянето на средствата от бюджетния излишък за неотложни дейности в Общините.

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

от Кметовете и Кметските наместници на 25 населени места и квартали в община Враца

 

 

Уважаеми господин Станишев,

 

Изключително сме възмутени и огорчени от отношението Ви към населението на община Враца. При разпределянето на 150-те милиона лева, Вие разделихте общините на наши и ваши. Никой не Ви дава право, избирателно да разпределяте тези пари, защото това не са „партийни пари”, това са парите и на жителите на община Враца. Вие нарушихте конституционното право на тези български граждани да получат своя дял, както всички останали общини с изключение на онези, управлявани от ГЕРБ. Лишавайки Община Враца като ръководената от ГЕРБ, Вие лишавате 92-хилядното население на общината, част от които са и Ваши избиратели.

 

Господин Премиер,

Ние живеем в Република България. С това си действие Вие демонстрирате своята неприязън и омраза към хората от този край. Ако това не е пренебрежение и дискриминация, то здраве му кажи.

До кога този двоен стандарт във Вашето властване господин Премиер? По времето на Тодор Живков също се правеше тази разлика. Такова политическо поведение днес е несъвместимо с демократичните принципи и може да се окачестви единствено като наказателен акт спрямо 92-хилядното население на община Враца. Вие не съзнавате какво правите! Вие лишавате най-безцеремонно и безотговорно част от гражданите на България от средства за неотложни дейности, така необходими в условията на икономическа криза за решаването на най-наболелите проблеми на селата, каквито са свлачищата, пътна, училищна, ВИК и тротоарна инфраструктура и др.

Област Враца има пет народни представители от управляващата БСП, но те не можаха или по-скоро не поискаха да защитят интересите на жителите на община Враца.

Господин Премиер, най-енергично протестираме и настояваме да преразгледате това свое дискриминационно решение и да осигурите полагащите ни се средства, както на другите общини.

 

 

СДРУЖЕНИЕ НА СЕЛСКИТЕ КМЕТОВЕ И КМЕТСКИТЕ НАМЕСНИЦИ ОТ ОБЩИНА ВРАЦА