Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов очаква предложенията на членовете на Консултативния съвет по култура за отбелязване Деня на Враца, състава на Ботевския организационен комитет и носителите на Наградите на Враца.

 

Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов очаква предложенията на членовете на Консултативния съвет по култура за отбелязване Деня на Враца, състава на Ботевския организационен комитет и носителите на Наградите на Враца.

С това искане кметът на града се обърна към дейците на културата, представители на медиите, бизнеса и обществениците, участващи в учредения през миналата година Консултативен съвет по култура. Най-важният въпрос, който се разискваше на провелата се среща беше отбелязването на Деня на Враца по достоен и забележителен начин. Не бяха малко и гласовете, които подкрепиха идеята за промяна на дата, която се празнува като Ден на Враца – 1 юни. Смесването на много чествания на този ден - Деня на детето и преклонението пред паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата на България, досега винаги е възпрепятствало тържественото отбелязване на празника на град Враца. Около това становище се обединиха всички присъстващи и определиха като знаково поставянето на този въпрос като тема на обществен дебат.

Не по-малко дискусии сред културните дейци породиха и няколко въпроса, свързани с поставянето на паметни знаци. Като най-значима инициатива беше определена идеята за издигане паметник на Васил Кънчов в град Враца. За най-подходящо място беше определено пространството в градинката на площад „Руски”, където в момента се намира старият паметник на Христо Ботев. Той ще бъде преместен пред Регионалния исторически музей, а мястото в градинката ще остане свободно поне няколко месеца.

Общинският съвет ще се произнесе окончателно за това дали Община Враца да подкрепи финансово инициативата на Областния управител на Област Враца за издигане на гранитен монумент на връх Милин камък, като и за възстановяването на паметната плоча на Велислав Драмов. На фасадата на общинския имот, в който се помещава Мемориален комплекс „Ботев път” преди повече от десет години е стояла паметна плоча на партизанския деец, която неговите наследници искат да възстановят.

Много противоречиви мнения се чуха във връзка с искането на инициативен комитет за възстановяване паметника на Йордан Лютибродски в центъра на града. Болшинството от културните дейци се обединиха около мнението, че сегашното състояние на паметника /поставена паметна плоча с името на Й. Лютибродски/ е приемливо за всички граждани, още повече, че авторите на паметника вече са покойници и не може да се гарантира за точното изпълнение и оформяне на паметника.

Временна комисия от общински съветници и представители на общинската администрация ще направи анализ на съществуващото състояние на наименованията на улици в ж.к. „Дъбника” и ж.к. „Сениче” и ще направи съответните предложения за именуване. В момента много търговски обекти имат адрес „до блок 13” или „зад Пощата”, което създава немалки трудности при воденето на кореспонденция.

 

П. Ганчовска