Наближава крайният срок за актуализация на данните за животновъдните стопанства.

Наближава крайният срок за актуализация на данните за животновъдните стопанства.

28 февруари 2009 г. е крайният срок за подаване на документи от всички земеделски стопани на едър рогат добитък, овце и кози в Общинската ветеринарномедицинска служба за актуализиране на подадените от тях данни в Системата за идентификация на животните и регистъра на животновъдните обекти, подържан от Националната ветеринарномедицинска служба.

Всички кметове на кметства в община Враца ще получат писма от кмета на общината с напомняне за този срок. Съобщения за това ще бъдат поставени на информационни табла във всички 22 села. Уточнението е важно за животновъдите, тъй като след тази дата стопаните няма да могат да кандидатстват за национални доплащания.

Актуализацията се налага във връзка с предстоящото одобряване от Европейската комисия на нова схема за национални доплащания на земеделските стопани „на глава на животно”.

 

П. Ганчовска