Община Враца кандидатства за финансиране на ремонт на спортна зала „Вестител”

Община Враца кандидатства за финансиране на ремонт на спортна зала „Вестител”

   Община Враца кандидатства пред Държавна агенция за младежта и спорта (ДАМС) с проект: “Кандидатстване за финансово подпомагане на експлоатацията и ремонта на спортни обекти и съоръжения - Ремонт на спортна зала “Вестител” гр. Враца”. Той предвижда ремонт на голямата зала и залата за джудо, който включва подмяна на дограмата, настилката и ремонт на стени, хидроизолация на покрива и подновяване на фасадата, основен ремонт на съблекални и тоалетни. Предвидена е също така и подмяна на вътрешната ВиК и ел. инсталация.    Стойността на проекта е 528 907 лв., като Община Враца ще осигури съфинансиране в размер на 50 000 лв. Изпълнението на планираните дейности ще подобри значително условията за спорт в зала “Вестител”.