Община Враца ще бъде домакин на информационна среща във връзка с провеждането на националния конкурс Отлична туристическа дестинация по проект EDEN 2009, организиран от Държавната агенция по туризъм.

Община Враца ще бъде домакин на информационна среща във връзка с провеждането на националния конкурс Отлична туристическа дестинация по проект EDEN 2009, организиран от Държавната агенция по туризъм.

   Срещата ще се проведе на 28 януари 2009 г. Вече втора поредна година Агенцията по туризъм е координатор на конкурса. Тази година темата е «Туризъм и защитени територии». В нашата страна има обявени 952 защитени територии. Ето защо заглавието на националния конкурс е «952: Природата ви приветства!».    Заместник-кметът по туризъм на община Враца Тони Милева е поканила за участие в срещата представители на общини от област Враца - Враца, Бяла Слатина, Борован, Козлодуй, Мизия и Мездра. Те се отличават с относително сходство на природните и социално-икономическите условия, както и с обща регионална идентичност. От гледна точка на туристическите потоци те се разглеждат като дестинация отдавна. Относно регионалните туристически продукти и видовете туризъм тези общини са сходни и взаимно се допълват.    Срещата ще допринесе още веднъж за утвърждаването на маркетинговия микс и изграждането на партньорства и координираност, което е приоритетна задача на местните власти, посочва в поканата си заместник-кметът Тони Милева. В тази връзка през лятото на 2008 година беше учредено сдружение „От Дунава до Балкана” с предмет на дейност развитието на туризма в региона. В оценителната комисия на Оперативна програма „Регионално развитие” вече е внесен съвместен проект „Между приятели и добри съседи”.    „Оценяваме възможността да участваме с проект за „Отлична българска дестинация – 952: Природата ви приветства” и ще направим всичко необходимо за разкриване уникалността на туристическите дадености и автентичните продукти на региона” добави заместник-кметът Тони Милева.

П. Ганчовска