След решение на кмета на община Враца инж. Тотю Младенов, съгласувано с Топлофикация Враца, за поставяне на автоматизирана абонатна станция в ДКЦ 1 – първа и втора база, ...

След решение на кмета на община Враца инж. Тотю Младенов, съгласувано с Топлофикация Враца, за поставяне на автоматизирана абонатна станция в ДКЦ 1 – първа и втора база, ...

   След решение на кмета на община Враца инж. Тотю Младенов, съгласувано с Топлофикация Враца, за поставяне на автоматизирана абонатна станция в ДКЦ 1 – първа и втора база, което е 100% общинска собственост, разходите за отопление в здравните заведения, са намалели с близо 50%, в сравнение със същия период миналата година. Това показват данните, които изпълнителният директор на Топлофикация инж. Кремен Георгиев представи пред общинското ръководство. Само преди две години пасивите на ДКЦ-1 бяха сформирани в голямата си част именно от непогасени задължения за парно отопление. Има идея във всички общински сгради да се подменят остарелите абонатни станции.    Зам.-кмета по образование Силвия Драйчева е разпоредила да се извърши проверка във всички училища и детски градини за изрядността на абонатните станции. Изготвеният списък ще покаже, кои инсталации имат нужда от подмяна. Инвестицията е около 5 хиляди лева, но тя се изплаща само за няколко месеца от икономия на отопление, коментира инж. Тотю Младенов. След поставянето на централно процесорно управление разходът спада почти наполовина. Помещенията се отопляват само, когато това се налага и по този начин се спестяват така наречените негативни преразходи (лоши битови навици), които могат да достигнат до 60% от сметката за отопление. Електрониката следи външната температура и съобразно стойностите подава необходимото количество енергия. Има възможност за включване само на една или няколко стаи по време и температура желани от потребителя. Парното се включва автоматично в началото на отоплителния сезон и се изключва автоматично при затопляне в края на сезона.

Н. Божилова