Посещение на заместник-кметът по образование на община Враца Силвия Драйчева в Германия дава нови насоки в развитието на отношенията между Враца и Франкфурт на Одер.

Посещение на заместник-кметът по образование на община Враца Силвия Драйчева в Германия дава нови насоки в развитието на отношенията между Враца и Франкфурт на Одер.

   Между 5 и 7 януари 2009 г. по покана на Кмета на Франкфурт на Одер, Германия Силвия Драйчева участва в работна среща за изграждане на съвместен проект по програма на Европейската комисия „Европа за гражданите” с конкретна тема: „Свързване в мрежа на РРР - структури между градовете партньори на Франкфурт на Одер”. Беше постигнато споразумение за конкретните дейности и срокове за изпълнение на двегодишния проект, чиято обща стойност възлиза на 162 000 евро.    По-важните ангажименти, които Община Враца следва да поеме са сключване на договор за партньорство между град Враца и град Франкфурт на Одер, участие в семинарите и дейностите на другите градове партньори от Финландия, Франция, Полша и Израел, изпращане на определения брой представители по компетентност на съответните мероприятия в другите страни, участие на младежи /8 души/ в ЕВРОКАМП – летен лагер в Германия за младежи от цял свят и др. Враца ще бъде домакин на две международни мероприятия през септември 2009 г. и септември 2010 г.    Поканата и участието на Община Враца в горепосочения проект се дължи до голяма степен на изграденото доверие през годините и задоволството от съвместната работа през последните три години, особено в дейностите на младежкия лагер ЕВРОКАМП, в който дейно участие са взели ученици и преподаватели от ЕГ „Йоан Екзарх”.    Бяха установени контакти с Европейския образователен център, който е работил в тясно сътрудничество с училищата в Община Враца, чието ръководство предложи възстановяване на отношенията и съвместно участие в програми и проекти с училища и образователни институции в Община Враца, по посока квалификация, преквалификация, продължаващо обучение за възрастни, допълнителна квалификация, тренинги по определени модули и др.    Изключително радушния прием и доверието в потенциала на Община Враца от страна на ръководството на Франкфурт на Одер дава възможност за издигане на имиджа на града и общината ни в много страни в Европа и света.