Областният диспансер за психични заболявания със стационар открива нова услуга за хора с тежки психични разстройства.

Областният диспансер за психични заболявания със стационар открива нова услуга за хора с тежки психични разстройства.

   Диспансерът участва в обществена поръчка, обявена от Министерство на Здравеопазването на 29.11.2008 г. за създаване и функциониране на “Дневен център за рехабилитация на лица с тежка психична болест”.    Проектът стартира на 18.12.2008 г. и е на стойност 25 000 лв. Средствата са за създаване и едномесечно функциониране до 05.03.2009г.    Потребителите на услугите, които предлага Центърът ще са на възраст между 18 и 65 г., преминали през терапевтични програми в ОДПЗС. Капацитетът ще бъде 20 лица, които ще се обслужват от 8 членен персонал.    Целта на проекта е да подобри качеството на живот и психо-социалното функциониране на лица с тежки психични разстройства, преминали през терапевтични програми от грижи в Областен диспансер за психични заболявания със стационар (ОДПЗС) Враца, чрез предоставяне на комплекс от услуги, насочени към създаване на условия за цялостно обслужване на потребителите.    След приключване на проекта ръководството на Община Враца ще направи предложение Центъра да премине на делегирана от държавата дейност.

П. Ганчовска