Започна приемането на патентни декларации за 2009 година.

Започна приемането на патентни декларации за 2009 година.

До края на месец януари 2009 година всички лица, задължени с патентен данък трябва да подадат декларации за упражняваната от тях дейност на територията на община Враца в Дирекция „Местни данъци и такси” (ул. „Петропавловска” № 43, ет. 3) в Общината. В размера на патентния данък няма промяна от 2008 година.

Също до края на януари изтича и срокът за внасяне на първата вноска на патентния данък. Гражданите, които внесат пълния размер на патентния данък до края на януари могат да се възползват от отстъпка от 5% от сумата. Онези, които предпочитат разсрочено плащане, трябва да внесат данъка на четири равни вноски до края на месеците януари, април, юли и октомври 2009 г.

По закон патентният данък се внася в приход на общината на територията, на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност. В случаите, когато дейността не се извършва в постоянен обект, данъкът се внася по постоянен адрес на лицето, което я осъществява.

В Наредбата за местните данъци и такси на Община Враца са определени 40 вида патентни дейности със съответния размер на данъка.

Повече информация – в официалния сайт на община Враца на адрес:http://old.vratza.bg/userfiles/file/obs/naredbi/Naredba06-1.pdf 

 

П.Ганчовска