Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов разговаря с областния управител на Лиеж по време на двудневно посещение в белгийския град в края на ноември 2008 година.

 

Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов разговаря с областния управител на Лиеж по време на двудневно посещение в белгийския град в края на ноември 2008 година.

   Пътуването беше осъществено съвместно с изпълнителния директор на Търговско-промишлената палата във Враца Илияна Филипова по покана на председателя на Търговско-промишлената палата на Лиеж Винсен Писар.    Основна тема на посещението беше проучване на белгийския опит в дейностите по обработката на питейна вода. Кметът на Враца инж. Тотю Младенов посети няколко пречиствателни станции, център за управление на водите и станции за преработка на питейна вода. Особен интерес сред представителите на белгийската търговско-промишлена палата са предизвикали проектите на община Враца по оперативните програми на ЕС, както и бъдещи инвестиции на белгийски фирми в областта на спорта.    Срещата на инж. Тотю Младенов с Мишел Форе, областен управител на Лиеж открива широки възможности за социален и бизнес обмен в сферата на приоритетни общински дейности и услуги.