Ситуацията, създадена с ограниченото подаване на газ на територията на община Враца е овладяна и подлежи на непрекъснат оперативен контрол.

 

Ситуацията, създадена с ограниченото подаване на газ на територията на община Враца е овладяна и подлежи на непрекъснат оперативен контрол.

Ситуацията, създадена с ограниченото подаване на газ на територията на община Враца е овладяна и подлежи на непрекъснат оперативен контрол. До момента няма затворени училища, десетки и здравни заведения във Враца. Това стана ясно след провелото се заседание на Оперативния щаб за работа при зимни условия и други бедствия, свикано от кмета на община Враца инж. Тотю Младенов. На заседанието присъстваха ръководството на Община Враца, ръководителите на дружествата „Топлофикация”, Подземното газохранилище в Чирен, „Електроразпределение”, „ВиК”, БТК, Областно пътно управление, БКС, Гражданска защита и др.

Представителят на дружество „Булгартрансгаз” и началник на Газохранилището в Чирен Младен Йорданов докладва, че Хранилището подава газ на пълна мощност. Според него резервните количества са достатъчно и поне до края на месеца няма да има проблем със снабдяването. От изключителна важност за функционирането на Газохранилището, което се намира на територията на община Враца е осигуряването на непрекъсната доставка на електричество.

Аварийните екипи на „Електроразпределение Плевен – клон Враца” работят по график и по думите на началника Петьо Петков, дружеството има готовност да осигури допълнително екипи, които да се включат при аварийна ситуация. Към настоящия момент няма завишено потребление на електричество и електроподаването е нормално.

Управителят на топлофикационното дружество Кремен Георгиев съобщи, че от вчера е намалено топло подаването към битовите абонати. Температурата в помещенията е възможно да спаднат с 5 градуса, а на топлата вода с 10 градуса. Детските, учебни, здравни и социални заведения са с нормално подаване на топлинна енергия. Такъв ще се задържи режимът на топло подаване до въвеждането на мазут като алтернативен енергиен източник, което ще стане в дните между 9 и 12 януари.

Гражданска защита е изпратила указания за предприемане на мерки за недопускне на извънредни ситуации до големите потребители на газ в община Враца – „Топлофикация” Враца, „Холсим” - Бели извор, „Еко метан” Враца, „Вратица” - Враца, „Центромет” - Враца, Птицекомбинат – Мраморен и „Нивего” – Чирен. Всички те до момента получават газ, но голяма част от тях са предприели мерки за авторегулиране потреблението на газ. Само „Вратица” ООД има възможност да премине на потребление на мазут.

Оперативно се следи ситуацията в училището в с. Тишевица и Дома за стари хора „Зора” във Враца, които се отопляват с метанови инсталации и нямат алтернативни източници за отопление. Намалени са учебните часове в едно от големите училища във Враца – СОУ „Никола Войводов”, където температурите са между 16 и 18 градуса. Ситуацията там ще бъде овладяна.

Областно пътно управление, „БКС” и фирмата, поддържаща четвъртокласната пътна мрежа докладваха, че работата по почистването и поддържането на пътната мрежа продължава нормално.

Всички останали дружества и структури – ВиК, БТК, РПУ и др. работят при нормални условия.

За по-добра координация и връзка е открит дежурен телефон при Община Враца – 62 30 00. На него граждани, фирми и организации могат да подават сигнали, а информацията се предава незабавно до отговорните лица и структури за реакция и предприемане на съответните действия.

Дежурни телефони обявиха също Областно пътно управление – 66 55 18 и БКС – 64 54 76.

 

П. Ганчовска