Община Враца съобщава на наемателите на общински жилища

Община Враца съобщава на наемателите на общински жилища

   Община Враца съобщава на наемателите на общински жилища, че от 1 февруари 2009 година могат да подадат заявления, с които да декларират желанието си да закупят ползваното от тях общинско жилище.    Право на закупуване на общинско жилище имат наемателите, отговарящи на условията съгласно действащата Наредба за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд.