По инициатива на кмета на Враца Тотю Младенов се проведе среща с изпълнителния директор на „Топлофикация Враца” инж. Кремен Георгиев.

По инициатива на кмета на Враца Тотю Младенов се проведе среща с изпълнителния директор на „Топлофикация Враца” инж. Кремен Георгиев.

Обсъдени бяха проблемите с отоплението във б. Втора поликлиника във Враца. Изпълнителният директор на топлофикационното дружество се ангажира да 21 януари абонатната станция да бъде ремонтирана и подменена с нова. Срокът се удължи с 10 дни, тъй като проблемите с изправността на инсталациите са огромни, съобщиха от „Топлофикация Враца”.

По нареждане на зам. кмета по здравеопазване д-р Слави Георгиев беше извършена проверка за условията на работа в здравното заведение. Голяма част от лекарските кабинети са отоплени с електричество. В коридорите обаче температурите са изключително ниски, установи проверката на отдел "Здравеопазване". Работи се за отстраняване на проблема в най-кратки срокове.

В поликлиниката под наем работят лични лекари, стоматолози, клинична лаборатория, специалисти в различни направления. Инсталацията не е ремонтирана от години, въпреки че докладни до старото общинско ръководство са внасяни нееднократно.

 

Н. Божилова