Открит достъп и обсъждане на постъпилите идейни проекти за „Покрит общински пазар” във Враца ще се състои на 6 януари 2009 година в Заседателната зала на Община Враца.

 

Открит достъп и обсъждане на постъпилите идейни проекти за „Покрит общински пазар” във Враца ще се състои на 6 януари 2009 година в Заседателната зала на Община Враца.

   В последните работни дни на 2008 година в присъствието на представители на врачанските медии бяха отворени постъпилите четири предложения за изграждане на покрит пазар. Съгласно условията на конкурса класирането на проектите ще бъде анонимно. В състава на комисията, която оценява проектите са включени гл. архитект на Община Враца Пламен Стоянов, инж. Гриша Иванов – Дирекция „Устройство на територията и строителство” и външни експерти в лицето на арх. Петър Червеняшки от Камарата на архитектите в България и арх. Калина Мерудийска от Съюза на архитектите в България.    Идейните проекти ще бъдат изложени в Заседателната зала на Община Враца на 6 януари от 11.30 ч. Всички граждани, специалисти и журналисти могат да се запознаят с предложените идеи, след което от 13.30 ч. комисията, която ще оценява проектите ще започне своята работа при закрити врата. Критериите за оценка са комплексно решение, архитектурен образ и дизайн, функционалност и вътрешно оформление, рационално конструктивно решение и икономическа целесъобразност. Съгласно Решение № 2142/07.11.2008 на Кмета на Община Враца, с което се открива процедурата по обявяване на открит конкурс, проектът класиран на първо място ще получи парична награда от 5 000 лв. Класираните на второ и трето място ще получат съответно по 3 000 и 2 000 лв.

П. Ганчовска