Община Враца внесе проект „Градска среда в хармония с природата” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за подобряване на градската среда”.

Община Враца внесе проект „Градска среда в хармония с природата” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за подобряване на градската среда”.

Това е петият подаден проект на Община Враца по Оперативна програма «Регионално развитие» и е насочен към благоустрояване на основни функционални пространства в градската зона на Враца, имащи определящо значение за европейския облик на града. Включените обекти за интервенции са елементи на градската среда и дават база за градоустройствено развитие на населеното място. Общата цел на проекта е да се подобри физическата среда на гр. Враца, като предпоставка за устойчиво развитие и високо качество на живот, труд и инвестиции.

Предвижда се:

o Ремонт, реконструкция и доставка на нови съоръжения на 36 детски площадки в различни райони на града,

o Създаване на градски парк в кв. Дъбника, в който ще има фонтан, декоративна водна каскада и водно огледало с лилии, детска площадка за различни възрастови групи, беседки, пейки и подходи за достъп на хора с увреждания и  за преминаване на детски колички,

o Рехабилитация на велосипедната алея, свързваща града със Студентското градче и облагородяване на крайпътното пространство,

o Изграждане на велоатракцион в спортен комплекс „Хр. Ботев”,

o Отводняване на ул. „Стефанка”,

o Осигуряване на пътна връзка между ул. „Вежен” и ул. „Васил Атанасов” гр. Враца чрез изграждане на мостово съоръжение и реконструкция и рехабилитация на тротоари и улично платно по ул. „Васил Атанасов”,

o Реконструкция на зелените площи в пешеходна зона на гр. Враца – бул. „Никола Войводов”;

o Възстановяване на бюст паметника на Васил Левски на площад „Левски” и проектиране и изпълнение на паметник на Васил Кънчов на площад „Руски”,

o Монтиране на парково и улично енергоспестяващо осветление в благоустроените обществени терени, улици и зелени площи,

o Изграждане на система за безопасна градска среда и превенция на риска чрез система за видеонаблюдение.

Стойността на проекта е 10 млн. лева, което е и стойността на безвъзмездната финансова помощ. Реализацията му ще отговори на потребностите на жителите и стопанските субекти за адекватно функционално и структурно развитие, ще повиши сигурността и безопасността на средата в град Враца, ще осигури достъпна и здравословна жизнена среда.

С. Ганева