Дирекция „Местни данъци и такси” в Община Враца напомня на гражданите и фирмите, че 30 ноември 2008 г. е крайният срок за плащане на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и патентния данък.

Дирекция „Местни данъци и такси” в Община Враца напомня на гражданите и фирмите, че 30 ноември 2008 г. е крайният срок за плащане на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и патентния данък.

   След тази дата върху неплатените задължения ще се налага наказателна лихва.    Плащането на задълженията може да се извърши в брой на приходните каси на дирекция “Местни данъци и такси” в Община Враца – ул. “Петропаволвска” № 43, етаж 3, или по банков път по IBAN: BG48UBBS80028413872805, BIC: UBBS BGSF, при банка ТБ ОББ АД Враца.    Работното време на касата е от 8.00 до 18.00 ч. без прекъсване всеки работен ден.    До края на месец октомври общинската данъчна дирекция е събрала 5 482 418 лв. В общите постъпления с най-голям относителен дял са такса битови отпадъци - 44 %; данък върху моторните превозни средства - 15%; данък недвижимо имущество - 15 %; патент - 2 %.

   За повече информация телефон 092/62 45 81, вътр. 422.