Кметът на община Враца се отчете за първите шест месеца на годината

Кметът на община Враца се отчете за първите шест месеца на годината

   На традиционната пресконференция с журналисти днес, кметът на община Враца инж. Тотю Младенов направи отчет за работата на общинската администрация през първите шест месеца на годината. Отчетът включва дейността на всички дирекции, отдели и направления в общинската администрация. Като най-голям успех за периода, кметът подчерта одобрения проект на Община Враца по оперативна програма "Регионално развитие", мярка "Образователна инфраструктура" за обновяване на девет училища, три детски градини и една детска ясла на стойност 5 981 036 лв. Този факт е показателен за способността на общинската администрация да разработва и печели проекти по оперативни програми, коментира инж. Младенов.

Отчет за работата на Община Враца през първото полугодие на 2008 г.

 

Подробни отчети на дирекциите, отделите и звената на Община Враца:

Дирекция „Устройство на територията, строителство и екология”

Дирекция ”Административно – правно и информационно обслужване”

Дирекция „Бюджет и финанси”

Дирекция „Местни данъци и такси” - Изпълнението на приходите по местния бюджет от данъчната дирекция при Община Враца 

Дирекция „Местни данъци и такси” - OTЧET МДТ

Звено „Вътрешен одит”

Отдел „Общинска собственост”

Дирекция "Развитие на гражданското общество, туризъм, спорт и оперативни програми"

Отдел „Образование”

Отдел „Здравеопазване и социални дейности”

Отдел „Култура”