Осигурени са средствата за изграждане на социално заведение в с. Паволче

Осигурени са средствата за изграждане на социално заведение в с. Паволче

    Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов подписа споразумение със Социално инвестиционния фонд за изпълнение на проект „Нови социални услуги в село Паволче”. Проектът е на стойност 374 000 лв. и включва изграждане на сграда за предоставяне на социални услуги.     До момента в селото, в което се развива селски туризъм, няма социални заведения, които да предоставят условия за организиране на обществени мероприятия. Новата сграда ще подобри социалната инфраструктура в населеното място като ще задоволи редица потребности на местните жители. В нея е предвидена зала за младежки занимания, помещение за социален патронаж, обслужващ социално слаби хора, салон за провеждане на обществени прояви и осигурен достъп за хората с увреждания. Работниците, които ще бъдат наети по проекта ще бъдат 14, а след приключването на строителството в сграда ще работят 9 души.     Населението на Паволче е 750 души. В края на миналата година е проведено и Общо събрание на селото, където бъдещите ползватели на сградата са организирали подписка в подкрепа на проекта.