РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХР. БОТЕВ” – ВРАЦА - ОТДЕЛ „ИЗКУСТВО” ОБЯВЯВА МЛАДЕЖКИ КОНКУРС „ДУХ И МАТЕРИЯ”

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХР. БОТЕВ” – ВРАЦА - ОТДЕЛ „ИЗКУСТВО” ОБЯВЯВА МЛАДЕЖКИ КОНКУРС „ДУХ И МАТЕРИЯ”

посветен на 130 години от рождението на Андрей Николов,  скулптор, роден в гр. Враца

        В конкурса могат да вземат участие деца, юноши и младежи от 7 до 19 години в два раздела: живопис и скулптура.

Творбите ще се оценяват в три възрастови групи: Първа група – от 7 до 10 години Втора група – от 11 до 15 години Трета група – от 16 до 19 години

      Конкурсът е анонимен. Могат да се представят до три творби. Данните за името на автора и координати за връзка с него се поставят отделно в малък плик, придружаващ конкурсните работи. Конкурсните творби да се представят до 20.IV.2008 г. в отдел „Изкуство” на библиотеката      Наградите на отличените  ще бъдат връчени на 29.IV.2008 г. при откриването на изложба във фоайето на библиотеката с творбите на всички участници в конкурса.

За допълнителна информация – отдел „Изкуство” на Регонална библиотека „Хр. Ботев” ул. „Петропавловска” № 43, гр. Враца 3000. Телефон: 092/ 620135 и e-mail: izkustvovr@abv.bg