Община Враца се обръща към всички работещи в сферата на търговията, храненето и развлеченията, услугите и туристическия бизнес 15.03.2008 г.–Международен ден на потребителя да го проведем под мотото:„Запознай се с правата си, възползвай се от правата си”

Община Враца се обръща към всички работещи в сферата на търговията, храненето и развлеченията, услугите и туристическия бизнес 15.03.2008 г.–Международен ден на потребителя да го проведем под мотото:„Запознай се с правата си, възползвай се от правата си”

Уважаеми дами и господа,

 

                  Нека напомним основните права на гражданите като потребители и да ги направим по-активни в тяхното отстояване в областта на:

-     право на безопасност на стоките;

-     право на информация;

-     право на избор;

-     право на потребителя да бъде чут;

-     право да бъдат задоволени основните потребности;

-     право на обезщетение;

-     право на образование;

-     право на здравословна околна среда.

        Нека изразим отношението си към потребители и на 15 март да им предложим стоки и услуги на по-ниски цени.