Бизнесът в Северозападна България ще се срещне с над 300 свои партньори от страната и чужбина през юни във Враца.

 

Бизнесът в Северозападна България ще се срещне с над 300 свои партньори от страната и чужбина през юни във Враца.

   Председателят на Български Икономически форум Георги Табаков и кметът на община Враца Тотю Младенов подписаха договор за съвместно организиране на Международен Икономически форум Дунав на 10 и 11 юни т.г. в град Враца. Идеята за организирането на Форума във Враца е била обсъдена на работна среща с кмета на общината, зам.-министъра на икономиката и енергетиката Ана Янева и двадесет водещи фирми от региона преди две седмици.    Враца е първият град след София и Пловдив, който става домакин на подобен международен форум и първата голяма инициатива на ръководството на Община Враца за промотиране на възможностите за инвестиции и развитието на бизнеса в Северозападния район за развитие. Темата на форум Дунав е „Обединяване на ресурсите за развитие на регионите” и според председателя на БИФ Георги Табаков първото и най-важно условие за успешното реализиране на проекти и усвояване средства от европейските фондове е взаимодействието между местната и централната власт и бизнеса. Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов добави, че за срещата ще бъдат поканени и потенциалните партньори на община Враца от Великобритания – община Кардиф и Търговско-промишлената палата в Престън. Заявен интерес съществува и от страна на италианската област Емилия-Романа, които също ще бъдат поканени на форума.    Очакванията на организаторите са Форум Дунав да бъде посетен от повече от 300 фирми, неправителствени организации и представители на централни и местни власти. Темите, които ще се дискутират в рамките на проявата се определят съобразно приоритетите за развитие на региона и потребностите на местния бизнес.    От проведена до момента анкета става ясно, че най-голям интерес бизнесът във Враца проявява към проблемите на пазара на труда, квалификация и преквалификация на кадрите и насърчаване на заетостта. На второ място са възможностите за финансиране на бизнеса и усвояването на средства по програмите на ЕС. Следващи приоритети са перспективите за развитие на туризма в региона, инвестициите в околната среда и възобновяемите енергийни източници и развитието на публично-частните партньорства и трансграничното сътрудничество с Румъния и Сърбия.    Партньори и съорганизатори на Международния Икономически форум Дунав са Министерството на икономиката и енергетиката, Българска стопанска камара, Търговско-промишлените палати във Враца, Монтана, Видин и Плевен, Камарата на строителите в България, Дом на науката и техниката – Враца и др.