Започва плащането на местните данъци и такса битови отпадъци.

Започва плащането на местните данъци и такса битови отпадъци.

   От 31 март (понеделник) започва плащането на местните данъци и такса битови отпадъци за 2008 г. За първи път тази година собствениците и ползвателите на имоти ще получават съобщения за размера на данъка и таксата от Община Враца.    През 2008 г. има промяна в размерите на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху възмездно придобиване на имущество, както и за отделни видове превозни средства като специализирани строителни машини, автобуси, товарни автомобили и др. Запазва се данъчното облекчение от 5 процента за предплащане на целия размер на данъка в първия срок за плащане – до 30 юни т.г. за данък недвижимо имущество, данъка върху превозните средства и такса битови отпадъци.    Патентния данък запазва размера си от 2007 г. във всички видове дейности. От 31 март до 30 април, всички лица задължени с патентен данък трябва да подадат декларациите си за упражняваната от тях дейност в Дирекция „Местни данъци и такси” (ул. „Петропавловска” № 43, ет. 3) в Община Враца. За патентния данък също е в сила отстъпката от пет процента за плащане на цялата сума до 30 април 2008 г.

Срокове за плащане задължения по ЗМДТ за 2008 г.:

ДНИ и ТБО

Данък ПС

Патентен данък

І и ІІ вноска – 30 юни І вноска – 30 юни  І и ІІ вноска – 30 април ІІІ вноска – 30 септември ІІІ вноска – 30 септември  ІІІ вноска – 31 юли ІV вноска – 30 ноември   ІV вноска – 31 октомври