Община Враца внася като бенефициент проекта за водния цикъл на Враца на стойност 69,7 млн. евро.

Община Враца внася като бенефициент проекта за водния цикъл на Враца на стойност 69,7 млн. евро.

   На работна среща в Министерството на финансите миналата седмица с участието на консултантите от програма „Джаспърс”, експерти от МОСВ, кметовете на двете общини Враца и Габрово, окончателно е одобрен бюджетът на проекта и местния бенефициент.    Проектът ще бъде внесен от община Враца в МОСВ по Оперативна програма „Околна среда” до края на май 2008 г. Той включва пълна реконструкция на водопроводната мрежа и пречиствателната станция на града. Дейностите ще се изпълняват през следващите две години и ще бъдат разкрити 500 нови работни места. Вече са стартирани някои тръжни процедури и до есента на 2008 г. ще започне реконструкцията на водопроводната мрежа в град Враца.    До края на месеца ще продължи работата с консултантите от „Джаспърс” по финансовите услови на проекта и окончателното комплектоване на проектната документация.