Кметът на Община Враца инж. Тотю Младенов поздрави всички врачански медици по повод 7 април - професионален празник на здравните работници.

 

Кметът на Община Враца инж. Тотю Младенов поздрави всички врачански медици по повод 7 април - професионален празник на здравните работници.

   За празника във Враца гостуват и проф. Иван Черноземски и доц. Здравка Валерианова от Националния раков регистър по покана на Междуобластния диспансер за онкологични заболявания. На срещата си с кмета на Враца двамата онколози споделиха отличните си впечатления си от работата на медицинския екип и материално-техническата база на Диспансера, където пациентите получават компетентна медицинска помощ и обслужване, отговарящо на европейските стандарти.    Във връзка с намеренията за разкриване на онкологични кабинети във Видин и Монтана, кметът на Враца Тотю Младенов ще инициира среща с кметовете на двата областни центъра за улесняване на достъпа до медицинска помощ на онкологично болните в тези две области. На срещата тримата кметове ще потърсят взаимните интереси с оглед на възможността местната власт да бъде по-активна при планирането и реализацията на националната политика в здравеопазването.