ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” Община Враца подаде проектното си предложение по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване на образователната инфраструктура.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” Община Враца подаде проектното си предложение по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване на образователната инфраструктура.

   Проектът е на стойност 6 млн. лв. и включва дейности по комплексно обновяване на десет училища, три детски градини и три ясли на територията на община Враца: НУ „Иван Вазов”, НУ „Любен Каравелов”, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Враца, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Девене, ПГ „Цвета Кръстенякова”, СОУ „Козма Тричков”, СОУ „Васил Кънчов”, Природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов”, Езикова гимназия „Йоан Екзарх”, Спортно училище „Св. Климент Охридски”, ЦДГ № 13, ЦДГ № 14, ЦДГ № 17, ДЯ № 2, ДЯ № 6 и ДЯ № 7.

   В тези учебни заведения учат близо 5 000 ученици и 500 деца в детските заведения.

   Дейностите, заложени в проекта включват:    - ремонт на покривна изолация и нарушената отводнителна система (НУ „Иван Вазов”, СОУ „Козма Тричков”, СОУ „Васил Кънчов”, Езиковата гимназия, Спортното училище, ЦДГ № 13 и 17);    - подмяна на амортизираната дограма в НУ ”Любен Каравелов”, ПГ ”Цвета Кръстенякова”, НУ „Иван Вазов”, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - Враца, ЦДГ № 13, ЦДГ № 14 и ЦДГ № 17;    - Осигуряване на приветлива учебна среда с ремонт на тавани и подови настилки, пребоядисване на вътрешни стени на коридори и учебни помещения, ремонт и оборудване на специализирани кабинети, учебни лаборатории и сервизни помещения, смяна на вътрешни дограми, ремонт и оборудване на кухненски блокове в детските градини и др. - във всички детски и учебни заведения, включени в проекта.    - Ремонт на физкултурни салони, спортни площадки и басейни – НУ ”Любен Каравелов”, ПГ ”Цвета Кръстенякова”, НУ „Иван Вазов”, СОУ „Козма Тричков”, СОУ „Васил Кънчов”, Математическата гимназия и ЦДГ № 13, 14 и 17.

   В случай, че проектът бъде одобрен ще се подобри достъпа на хора с увреждания в четири училища и три детски градини, ще се повиши енергийната ефективност на сградите и ще се подобри обезпечеността със съвременно оборудване  за провеждане на учебния процес, включващо компютърни конфигурации, мултимедийни системи, спортни уреди, туристическо оборудване и др.

   Община Враца и Община Видин са първите общини – областни центрове в Северозападния район за планиране, подали (в един и същи ден - 29 февруари 2008 г.) проектни предложения по схемата за подобряване на образователната инфраструктура по Оперативна програма „Регионално развитие”. Обемът на цялата проектна документация на Община Враца е около 600 страници.