Само още седмица за включване в демонстрационен проект „Обновяване на жилищни сгради”.

 

Само още седмица за включване в демонстрационен проект „Обновяване на жилищни сгради”.

   Само още седмица сдружените собственици на многофамилни жилищни сгради могат да заявят желанието си за включване в демонстрационен проект „Обновяване на жилищни сгради”. Община Враца е една от 22-те общини, които могат да кандидатстват с проекти за саниране на жилищни сгради, финансиран от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Програмата на ООН за развитие.

   Участниците в проекта ще получат техническа и организационна помощ и субсидия в размер на 20% от стойността на строително-ремонтните дейности по отделните жилища и 100% от стойността на работите по обновяване на някои общи части от сградата – покрив и плоча над сутерен, вход, козирка, фоайе, стълбищна клетка.

   Възможният минимален мащаб на обект за обновяване е цял блок. За да се включат в проекта, собственици на жилища в етажните собствености трябва: да се сдружат доброволно; да постигнат съгласие за обновяване в рамките на цял блок, да упълномощят свой представител; всички собственици от блока и да поемат ангажимент за финансиране на своя дял от обновяването. Сдружените собственици могат да заявят пред общината желание за включване в проекта до 18 март 2008 г.