ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ № 24

Р Е Ш Е Н И Е № 190

От 26.05.2005г.

 

За: Продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в населени места на Община Враца.

 

Общинският съвет

Реши:

 

не приема проекта за решение

 

1. Приема експертни оценки на лицензирани оценители, относно пазарната стойност на недвижими имоти частна общинска собственост, както следва:

1.1. Урегулирани поземлени имоти

 

No

 

Вид на имота

Местонахождение

 

Акт за ОС №

площ

в м 2

Пазарна стойност

в лв.

1

3

2

4

5

6

1.

Незастроен урегулиран поземлен имот

УПИ ІІ, кв.158, ж.к. “Сениче”, гр.Враца

701

554

12200

2.

Незастроен урегулиран поземлен имот

УПИ І, кв.108, ж.к. “Сениче”, гр.Враца

780

2221

40700

3.

Незастроен урегулиран поземлен имот

УПИ VІ, кв.108, ж.к. “Сениче”, гр.Враца

693

1450

28991

4.

Незастроен урегулиран поземлен имот

УПИ І, кв.107, ж.к. “Сениче”, гр.Враца

776

3033

75431

5.

Незастроен урегулиран поземлен имот

УПИ ХХVІІІ, кв.105, ж.к. “Сениче”, гр.Враца

803

3380

56150

6.

Незастроен урегулиран поземлен имот

УПИ ІІ, кв.157, ж.к. “Сениче”, гр.Враца

804

3352

59500

7.

Незастроен урегулиран поземлен имот

УПИ ІІ, кв.102, ж.к. “Сениче”, гр.Враца

779

1958

35850

8.

Незастроен урегулиран поземлен имот

УПИ V -115 ,кв.154, ж.к. “Дъбника”, гр.Враца

805

1204

25910

9.

Незастроен урегулиран поземлен имот

УПИ І, кв.110, ж.к. “Дъбника”, гр.Враца

777

3190

73800

10.

Незастроен урегулиран поземлен имот

УПИ ХІІ, кв.113, ж.к. “Дъбника”, гр.Враца

773

2126

51900

11.

Незастроен урегулиран поземлен имот

УПИ ХІІІ, кв.113, ж.к. “Дъбника”, гр.Враца

774

1234

30740

12.

Незастроен урегулиран поземлен имот

УПИ ХІV, кв.113, ж.к. “Дъбника”, гр.Враца

774

2046

54360

13.

Незастроен урегулиран поземлен имот

УПИ ІХ, кв.124, ж.к. “Дъбника”, гр.Враца

669

412

11600

14.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ VІ, кв.121, ж.к. “Дъбника”, гр.Враца

713

299

5900

15.

Незастроен урегулиран поземлен имот - за жилищно строителство

УПИ VІІ, кв.121, ж.к. “Дъбника”, гр.Враца

714

230

4550

16.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ VІІІ, кв.121,ж.к. “Дъбника”, гр.Враца

715

230

4550

17.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ ІХ, кв.121, ж.к. “Дъбника”, гр.Враца

716

716

13450

18.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ Х, кв.121, ж.к. “Дъбника”, гр.Враца

717

230

4550

19.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ ХІ, кв.121, ж.к. “Дъбника”, гр.Враца

718

230

4550

20.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ ХІІ, кв.121, ж.к. “Дъбника”, гр.Враца

719

299

5900

21.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ Х, кв.109, ж.к. “Дъбника” гр.Враца

703

325

6600

22.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ ХІ, кв.109, ж.к. “Дъбника”,

гр.Враца

704

250

5100

23.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ ХІІ, кв.109, ж.к. “Дъбника”,

гр.Враца

705

250

5100

24.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ ХІІІ, кв.109, ж.к.“Дъбника, гр.Враца

706

325

6600

25.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ VІІ, кв. 160, ж.к. “Дъбника”, гр.Враца

707

325

6200

26.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ VІІІ, кв.160,ж.к. “Дъбника”, гр.Враца

708

250

4800

27.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ ІХ, кв.160, ж.к. “Дъбника”, гр.Враца

709

250

4800

28.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ Х, кв.160, ж.к. “Дъбника”, гр.Враца

710

250

4800

29.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ ХІ, кв.160, ж.к. “Дъбника”, гр.Враца

711

402

7700

30.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ ХІІ, кв.160, ж.к. “Дъбника”, гр.Враца

712

296

5700

31.

Незастроен урегулиран поземлен имот

УПИ І, кв.161, ж.к. “Дъбника”, гр.Враца

769

1508

35274

32.

Незастроен урегулиран поземлен имот

УПИ ІІ, кв.161, ж.к. “Дъбника”, гр.Враца

770

589

11937

33.

Незастроен урегулиран поземлен имот

УПИ ІІІ, кв.161, ж.к. “Дъбника”, гр.Враца

771

497

11762

34.

Незастроен урегулиран поземлен имот

УПИ ІV, кв.161, ж.к. “Дъбника”, гр.Враца

772

1301

29850

35.

Незастроен урегулиран поземлен имот

УПИ VІІ, кв.129, ж.к. “Дъбника”,

781

1026

21350

36.

Незастроен урегулиран поземлен имот

УПИ ХVІ, кв.132, ж.к. “Дъбника”, гр.Враца

782

3077

67450

37.

Незастроен урегулиран поземлен имот - за магазин

УПИ І- 4841 , кв.97, ж.к."Металург" ул."Околчица" гр. Враца

 

534

 

655

23290

38.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ ХVІІ, кв.276, бул."2-ри юни", гр.Враца

806

476

19636

39.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ Х, кв.276, бул."2-ри юни", гр.Враца

807

228

13950

40.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ ХІХ- 6003 , кв.278, бул."2-ри юни", гр.Враца

808

333

18400

41.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ ІІ- 822 , кв.307, бул."2-ри юни", гр.Враца

809

687

41900

42.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ ІІІ- 818 , кв.307, бул."2-ри юни", гр.Враца

810

643

39210

43.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ ІV- 879 , кв.308, бул."2-ри юни", гр.Враца

811

499

27200

44.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ ІІІ- 884,880 , кв.308, бул."2-ри юни", гр.Враца

812

808

32845

45.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ ХІV- 889 , кв.308, бул."2-ри юни", гр.Враца

813

427

18746

46.

Незастроен урегулиран поземлен имот

УПИ ХХІІІ, кв.276, ул."Леонова", гр.Враца

814

940

61620

47.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ ХІІІ, кв.73, ж.к."р.Лева", гр.Враца

544

235

8500

48.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ ХІІ- 1450 , кв.57, ж.к."р.Лева", гр.Враца

760

230

10412

49.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ ХІІІ- 1450 ,кв.57, ж.к."р.Лева", гр.Враца

761

185

8375

50.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ ХХІІІ, кв.182-а, ж.к. "Подбалканска", гр.Враца

815

590

20600

51.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ ХVІІ,кв.176, ул."Трапезица" и ул."Войводин дол", гр.Враца

816

255

9750

52.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ ХVІІІ- 115 , кв.267 - а , ж.к. "Медковец", гр.Враца

817

747

29550

53.

Незастроен урегулиран поземлен имот

УПИ ХІХ, кв.1, Хранително-вкусова зона, гр.Враца

639

4230

47930

54.

Незастроен урегулиран поземлен имот

УПИ ХХІ, кв.1, Хранително-вкусова зона, гр.Враца

918

2980

45400

55.

Незастроен урегулиран поземлен имот

УПИ ХХХІ- 17 , кв.1, Хранително- кусова зона, гр.Враца

640

4670

52920

56.

Незастроен урегулиран поземлен имот

УПИ ХХVІ, кв.28, с.Згориград

637

5200

13209

57.

Незастроен урегулиран поземлен имот

УПИ ХІІ- 729,730 , кв.4, с.Згориград

819

1110

7440

58.

Незастроен урегулиран поземлен имот

УПИ ХV, кв.3, кв.Кулата

820

400

2760

59.

Незастроен поземлен имот -

п . и . № 64, кв.8, кв.Кулата

821

253

3420

60.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ ІІІ, кв.45-а, с.Челопек

822

428

5450

61.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ ІV, кв.45-а, с.Челопек

823

354 . 50

4460

62.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ V, кв.45-а, с.Челопек

824

555

4230

63.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ VІІ, кв.45-а, с.Челопек

825

406

5150

64.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ VІІІ, кв.45-а, с.Челопек

826

406

5150

65.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ ІХ, кв.45-а, с.Челопек

827

464

5900

66.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ Х, кв.45-а, с.Челопек

828

602

7650

67.

Незастроен УПИ - за жилищно строителство

УПИ ХІ, кв.45-а, с.Челопек

829

656 . 50

8350

68.

Незастроен урегулиран поземлен имот

УПИ ІІ, кв.4, с.Чирен

830

120

3100

69.

Жилищен имот ведно с 1/2 ид.ч. от дворно място

УПИ VІ-2405, кв.132, ЦГЧ, ул."Х.Димитър"№17-Б, гр. Враца

433

185.13

( сграда)

30990

(без ддс)

70.

Жилищна сграда

с прилежащ терен

УПИ ХХІІ, кв.276,

ул."Леонова"гр.Враца,

832

Терен - 240

сграда - 78

15730

38000

71.

Урегулиран поземлен имот с подобрения

УПИ ІІ- 4078 , кв.107, ж.к."Самуил"

гр.Враца

833

457

17770

72.

Незастроен

Жилищен УПИ

УПИ V, кв.33 с. Бели извор

553

755

1790

73.

Незастроен

Жилищен УПИ

Кв.1, УПИ (парц.) І,

с.Нефела

515

960

840

74.

Незастроен

Жилищен УПИ

Кв.1, УПИ (парц.) ІІ,

с.Нефела

516

1050

930

75.

Незастроен

жилищен УПИ

Кв.1, УПИ (парц.)ІІІ,

с.Нефела

517

1130

990

76.

Незастроен

жилищен УПИ

Кв.1, УПИ (парц.) ІV,

с.Нефела

518

980

870

77.

Незастроен

жилищен УПИ

Кв.1, УПИ (парц.)V,

с.Нефела

519

1050

940

78.

Незастроен

жилищен УПИ

Кв.1, УПИ (парц.)VІ,

с.Нефела

520

980

890

79.

Незастроен

жилищен УПИ

Кв.1, УПИ (парц.)VІІ,

с.Нефела

521

980

900

80.

Незастроен

жилищен УПИ

Кв.1, УПИ (парц.)VІІІ,

с.Нефела

522

1050

970

81.

Незастроен

жилищен УПИ

Кв.1, УПИ (парц.)ІХ,

с.Нефела

523

960

890

82.

Незастроен

жилищен УПИ

Кв.1, УПИ (парц.)Х,

с.Нефела

524

920

830

83.

Незастроен

жилищен УПИ

Кв.1, УПИ (парц.)ХІ,

с.Нефела

525

920

830

84.

Незастроен

жилищен УПИ

Кв.1, УПИ (парц.)ХІІ,

с.Нефела

526

960

850

85.

Незастроен

жилищен УПИ

Кв.1, УПИ (парц.)ХІІІ,

с.Нефела

527

920

810

86.

Незастроен

жилищен УПИ

Кв.1, УПИ (парц.) ХІV,

с.Нефела

528

1060

930

87.

Незастроен

жилищен УПИ

Кв.5, УПИ (парц.)VІІ,

с.Нефела

529

480

550

88.

Незастроен

жилищен УПИ

Кв.5, УПИ (парц.)VІ,

с.Нефела

513

360

410

89.

Незастроен

жилищен УПИ

Кв.5, УПИ (парц.)VІІІ,

с.Нефела

511

510

570

90.

Незастроен

жилищен УПИ

Кв.6, УПИ (парц.)ІІ,

с.Нефела

530

850

920

91.

Незастроен

жилищен УПИ

Кв.6, УПИ (парц.)VІІІ,

с.Нефела

514

1100

1180

92.

Незастроен

жилищен УПИ

Кв.17, УПИ (парц.)ІІ,

с.Нефела

532

450

320

93.

Незастроен

жилищен УПИ

Кв.17, УПИ (парц.)V,

с.Нефела

531

510

360

94.

Незастроен

жилищен УПИ

Кв.66, УПИ (парц.)ІІ,

с.Горно Пещене

502

1130

410

95.

Незастроен

жилищен УПИ

Кв.64, УПИ (парц.)І,

с.Горно Пещене

506

1590

580

96.

Незастроен

жилищен УПИ

Кв.64, УПИ (парц.)ІІ,

с.Горно Пещене

509

1590

590

97.

Незастроен

жилищен УПИ

Кв.64, УПИ (парц.)ІV,

с.Горно Пещене

505

1590

560

98.

Незастроен

жилищен УПИ

Кв.63, УПИ (парц.)І,

с.Горно Пещене

510

1536

560

99.

Незастроен

жилищен УПИ

Кв.63, УПИ (парц.)V,

с.Горно Пещене

507

1500

550

100.

Незастроен

жилищен УПИ

Кв.61, УПИ (парц.)ІІ,

с.Горно Пещене

503

1560

560

101.

Незастроен

жилищен УПИ

Кв.60, УПИ (парц.)ІХ,

с.Горно Пещене

504

1500

550

102.

Незастроен

жилищен УПИ

Кв.5, УПИ (парц.)І,

с.Мраморен

108

1000

4795

 

1.2. Гаражи в подблоково пространство на жилищен блок (блок за отчуждени собственици), находящ се в кв.156, ул."28-ми октомври" №9, гр.Враца

 

No

 

Гараж №

Площ на гаража

в м 2

Идеални части от общите части

в % и в м 2

Първоначална тръжна цена в т.ч. правото на строеж ( бе з ДДС )

в лв.

1

3

2

4

5

1.

Гараж № 3

24.37 м 2

0.94 % - 3.92 м 2

7 730.00 лв.

2.

Гараж № 4

24.37 м 2

0.94 % - 3.92 м 2

7 730.00 лв.

3.

Гараж № 5

25.70 м 2

1.01 % - 4.21 м 2

8 152.00 лв.

4.

Гараж № 6

22.03 м 2

0.84 % - 3.50 м 2

6 988.00 лв.

5.

Гараж № 7

16.88 м 2

0.66 % - 2.75 м 2

5 100.00 лв.

6.

Гараж № 9

23.64 м 2

0.91 % - 3.79 м 2

7 498.00 лв.

7.

Гараж № 10

24.50 м 2

0.95 % - 3.96 м 2

7 771.00 лв.

8.

Гараж № 12

17.58 м 2

0.69 % - 2.87 м 2

5 576.00 лв.

 

2. На основание чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.36 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от ОбС-Враца с Решение №165, Протокол №22/24.03.05 г. - възлага на Кмета на Община-Враца да извърши продажба на имотите по т.1 след провеждане на търг или конкурс, с първоначална тръжна/конкурсна стойност одобрената в т.1.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : /Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците": /Й. Стоянова/

 

 

 

<< НАЗАД