ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ № 23

 

Р Е Ш Е Н И Е № 188

От 29.04.2005г.

 

ОТНОСНО: Отчет на кмета на Община Враца в изпълнение на Решение № 143 и №158 относно продажбата на имоти частна общинска собственост на “Била Недвижимости” ЕООД и “Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД, и възлагане на кмета на Общината проучване, проектиране, съгласуване и обезпечаване финансиране на съсобствени средства, от международни и наши финансови проекти и донори за реализирането на обект “Саниране на Езикова гимназия и Спортно училище” и преустройството на бившата сграда “Зъболечение” в съвременен Център за лечение на онкологични заболявания.

 

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

 

Р е ш и :

 

•  Приема отчета на кмета на Общината за изпълнение на решение № 143 и № 158 относно продажбата на имоти частна общинска собственост на “Билла Недвижимости ”ЕООД и “Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД.

•  Възлага на кмета на Общината проучване, проектиране, съгласуване и обезпечаване финансиране от международни и наши финансови проекти и донори за “Саниране сградите на Езикова гимназия и Спортно училище” и осигуряване на съвременна база за Център за лечение на онкологични заболявания

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : /Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците": /Й. Стоянова/

 

 

<< НАЗАД