ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

 

ПРОТОКОЛ № 23

 

Р Е Ш Е Н И Е № 186

От 29.04.2005г.

 

 

ОТНОСНО : Избиране на състава на Комисията по присъждане Наградите на Враца за 2005 година.

 

О Б Щ И Н С К И Я Т С Ъ В Е Т

 

Р е ш и :

 

1.Избира комисия по присъждане Наградите на Враца в следния състав :

1.Марин Ботунски - писател

2.Иван Пенев – поет

3.Стефан Стефанов – скулптор

4.Цветан Тодоров – хореограф

5.Томислав Аспарухов – диригент

6.Цветан Илиев – поет

7.Златка Петрова – педагог

8.Иван Узунов – общински съветник

9.Въло Иванов – общински съветник

10.Виктор Шонев – архитект

11.Анастас Попдимитров – артист , Директор на ДКТ-Враца

12.Димитър Панов – диригент, Директор на Държавна филхармония Враца

13.ст.н.с.ІІ ст. д-р Васил Василев

14.Цветан Пелов - художник

15.Веско Захиров – актьор

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : /Сл.Григоров/

Вярно с оригинала: Сп."Работа със съветниците": /Й. Стоянова/

 

 

<< НАЗАД