Сигнали за корупция
С лице към хората
начало »

12 - 18 юни 2017 г.


13.06.2017
13:30Министерство на околната среда и водите

Обучение по ОП „Околна среда 2014-2020“ за изпълнение на проекти за подобряване чистотата на атмосферния въздух.


14.06.2017
10:30Конферентна зала, Община Враца

Щаб за изпълнение на Общински план за защита при бедствия.


16.06.2017
11:00Областна администрация Враца

Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация.